Gå til sygdomsliste

Behandling af neuroendokrine tumorer (NET) i tyndtarmen

Behandling af NET i tyndtarmen er først og fremmest operation, hvis det er muligt. Andre behandlingsmuligheder er bl.a. somatostatin-analoger, alfa-interferon, kemoterapi og strålebehandling med isotoper.

Operation af NET i tyndtarmen (karcinoid tumorer)

Hvis det er muligt, vil lægen fjerne NET i tyndtarmen ved en operation. Ud over selve tumorerne, vil du også få fjernet en kant af det raske væv sammen med lymfeknuder i bindevævet.

Store metastaser i lymfeknuderne omkring tarmen kan ikke fjernes ved operation, fordi der samtidig ville blive fjernet for meget tyndtarm, så der ville være for lidt tarm til at optage mad og drikke (korttarmssyndrom).

Behandling ved spredning til leveren

NET i tyndtarmen kan sprede sig til leveren. Hvis du har metastaser i leveren kan operation af metastaser være førstevalgsbehandlingen. Det beror på en individuel vurdering, om det kan forbedre din prognose.

Hvis operation ikke kan lade sig gøre, kan såkaldt radiofrekvensbehandling, hvor kræftknuden opvarmes ved hjælp af radiobølger, være en mulighed ved begrænset antal metastaser mindre end 5 cm. 

Ved mange levermetastaser kan behandlingen embolisering være en mulighed. Ved embolisering får man blokeret blodtilførslen til kræftknuden. Behandlingen er særlig velegnet, hvis man har karcinoid syndrom og begrænset spredning til andre organer.

Læs mere:

Behandling af NET med spredning til leveren

Operation af svær karcinoid hjertesygdom

Har du svær karcinoid hjertesygdom, anbefales det, at man får udskiftet hjerteklappen mellem højre forkammer og højre hjertekammer og lungeklappen mellem højre hjertekammer og lungerne.

Lægerne bruger kunstige biologiske klapper lavet af dyre- eller menneskevæv til at erstatte de oprindelige klapper.

Denne hjerteoperation bør udføres før en eventuel leveroperation (for at mindske blodtrykket i levervenerne).

Medicinsk behandling af NET i tyndtarmen

De fleste får medicinsk behandling, hvis det ikke har været muligt at få fjernet al kræft ved operation, eller hvis man har spredning af sygdommen. Medicinsk behandling kan være:

  • Somatostatin-analoger
  • Alfa-interferon
  • Kemoterapi

Målet med medicinsk behandling er at kontrollere symptomerne samt at stabilisere eller mindske tumorvæksten. Det er ikke muligt at fjerne sygdommen med medicinsk behandling. 

Hvis der er sygdomsaktivitet under medicinsk behandling med somatostatin-analoger og alfa-interferon, skal du have foretaget en ny vurdering af behandlingen. Her får du blandt andet taget en ny vævsprøve fra lever- og lymfeknudemetastaser.

Somatostatin-analoger som behandling af NET i tyndtarmen

Somatostatin-analoger bruges som behandling af de fleste med NET i tyndtarmen med eller uden karcinoid syndrom (diarré). 

Somatostatin-analoger kan både dæmpe symptomerne og hæmme sygdommens udvikling.

Behandlingen halverer antallet af tilfælde med flushing (ansigtsblussen) og diarré hos 50-90 pct.

Tumoren bliver mindre hos 5 pct. og hos 35 pct. ses en stabilisering af tumorens størrelse. 

Det har vist sig, at behandling med enten Sandostatin-LAR eller Ipstyl kan forlænge tiden til forværring af sygdommen ved NET i tyndtarmen.

Læs mere om behandlingen:

Somatostatin-analoger som behandling af NET

Lanreotid (Ipstyl®)

Alfa-interferon som behandling af NET i tyndtarmen med lavt Ki67 indeks

Kroppen danner naturligt stoffet alfa-interferon til bekæmpelse af virusinfektioner, men stoffet bliver også produceret som medicin.

Alfa-interferon hæmmer tumorvækst ved at stimulere kroppens immunforsvar til at bekæmpe kræften og ved at hæmme blodforsyningen til kræftknuden.

Alfa-interferon kan anvendes i kombination med somatostatin-analoger eller alene til behandling af NET i tyndtarmen med spredning. 

Hvis du kun får behandling med somatostin-analoger, kan du få supplerende behandling med alfa-interferon, hvis sygdommen forværres. 

Alfa-interferon bør kun anvendes, hvis det såkaldte Ki67 indeks (mål for hvor mange tumorceller der deler sig) er under 10 pct.

Ved behandling med alfa-interferon bliver kræften mindre hos mindre end 10 pct., mens sygdomsaktiviteten bremses hos 35 pct. De hormonelle symptomer nedsættes hos ca. 30 pct.

Effekten af behandlingen er som regel langvarig, ofte flere år. 

Behandling med en kombination af alfa-interferon og et somatostatin-analog kan give yderligere mulighed for at kontrollere symptomerne og væksten af tumoren. 

Læs mere om behandling med alfa-interferon:

Alfa-interferon som behandling af NET

Kemoterapi ved NET i tyndtarmen

Kemoterapi som behandling af NET i tyndtarmen bruges kun i de sjældne tilfælde, hvor Ki67 indekset er højere end 10 pct. (mål for hvor mange tumorceller, der deler sig), eller hvor tumor vokser efter behandling med somatostatin-analoger eller alfa-interferon. 

Ofte starter man med at få behandling med stofferne streptozotocin og 5-fluorouracil. 

Andre former for kemoterapi, strålebehandling med isotoper (radionuklidbehandling) eller stoffet everolimus kan også være en mulighed. 

NET i tyndtarmen med et Ki67 indeks over 20 pct. bliver behandlet med kemoterapistofferne etoposid og cisplatin eller carboplatin.

Læs mere om behandlingen:

Kemoterapi som behandling af NET

Målrettede behandlinger med everolimus og sunitib ved NET

Indre strålebehandling med isotoper (radionuklidbehandling) ved forværring

Hvis din sygdom forværres trods operation og behandling med somatostatin-analoger og alfa-interferon, kan strålebehandling med radioaktive isotoper (radionuklidbehandling) være en mulighed.

Indre strålebehandling med isotoper (radionuklidbehandling) ved NET

Lindrende strålebehandling ved spredning til knoglerne

Strålebehandling er meget effektivt ved smertende knoglemetastaser og ved begyndende tværsnitssyndrom (en ryglidelse der kan påvirke motorik og følesans)

Ved tværsnitssyndrom kan operation med stabilisering af sammenfaldende rygsøjleknogler blive aktuelt.

Læs mere om lindrende behandling ved spredning til knoglerne:

Behandling af NET med spredning til knogler, lunger eller hjerne

Kontrol efter operation NET i tyndtarmen

Kontrol efter behandling af NET i tyndtarmen afhænger af den behandling, du har fået.

Hvis man har fået fjernet al kræften og ikke har symptomer, bliver du fulgt resten af livet, da man desværre kan få tilbagefald i op til 15-20 år efter tumoren er fjernet.

Du bliver tilbudt at gå til kontrol hvert halve til hele år. Her bliver du undersøgt for tegn på sygdomsaktivitet med blodprøvemåling af chromogranin A. Ved øgede værdier vil man blive scannet for tegn på spredning.

Kontrol efter behandling for spredning af NET i tyndtarmen

Hvis du har spredning, bliver du også fuldt resten af livet på et af landets specialiserede centre hver tredje til sjette måned. 

Her bliver du undersøgt for tegn på sygdomsaktivitet (tumormarkører) i blod- og urinprøver og ved hjælp af CT- eller MR-scanning. 

Du vil få foretaget en Ga-dotatoc PET-scanning, hvis der er brug for undersøgelse af hele kroppen, eller hvis strålebehandling med isotoper (radionuklidbehandling) overvejes. 

Tumormarkører i blod og urin ved mistanke om NET

Scanninger ved mistanke om NET

Statistik om NET i tyndtarmen

Her kan du læse generelle tal for overlevelse ved NET i tyndtarmen.

Statistik om NET i tyndtarmen

Læs alt om neuroendokrine tumorer (NET)

Neuroendokrine tumorer (NET) – forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Neuroendokrine tumorer" på Cancerforum.