Gå til sygdomsliste

Vævsprøve og måling af Ki67 ved mistanke om NET

Hvis lægen finder en knude (NET) på scanningsbillederne, bliver der i de fleste tilfælde taget en vævsprøve (biopsi) af den. Vævsprøven bliver sendt til nærmere undersøgelse under mikroskop.

Som regel får man taget en vævsprøve, hvor lægen finder frem knuden ved hjælp af ultralyd, mens man er lokalbedøvet.

Hvis det ikke er muligt at få taget vævsprøven på denne måde, kan det være nødvendigt med en egentlig operation. Under operationen udtager lægen en vævsprøve eller fjerner hele knuden.

Vævsprøven skal sendes til NET centret

Det er vigtigt, at vævsprøven sendes til det center, der skal foretage behandlingen, så prøven bliver undersøgt af en patolog, der er specialiseret i NET. Prøven bliver undersøgt med flere forskellige specialfarvninger.

Vævsprøven undersøges med særlige farvemetoder specifikke for NET

I mikroskopet har neuroendokrine tumorer ofte et specielt udseende, der viser, at der er tale om NET.

NET reagerer positivt på de to specifikke neuroendokrine markører Chromogranin A (CgA) og synaptofysin ved en særlig farvemetode.

Hvis vævsprøven er positiv for en eller begge markører er diagnosen sikker. De to stoffer er derfor gode og specifikke markører for NET.

Farvemetoder til at bestemme undertype af NET

Lægen (patologen) kan også farve vævsprøven for en lang række hormoner og stoffer for at finde nærmere ud af, hvilken type NET, der er tale om.

Der kan eksempelvis farves for serotonin, gastrin, insulin osv.

Nogle tumorer er kun CgA og synaptofysin positive, hvilket betyder, at der er tale om såkaldt ikke-fungerende NET (det er, når der ikke er hormonspecifikke symptomer).

Bestemmelse af Ki67: Hvor hurtigt vokser kræftcellerne?

I mikroskopet kan lægen også måle, hvor hurtigt kræftcellerne vokser. Dette mål kaldes proliferationsindeks eller blot Ki67.

Ki67 er et mål for, hvor mange af tumorcellerne, der er ved at dele sig i tumor. Jo flere celledelinger, jo hurtigere vokser tumor og omvendt.

Det er vigtigt at kende Ki67, da dette er afgørende for, hvilken behandling man bliver tilbudt.

Ki67 kan desuden give vigtig information om selve sygdomsforløbet.

Ki67 måles løbende under sygdomsforløbet

Ki67 kan ændre sig under sygdomsforløbet.

Derfor kan det være nødvendigt at få taget en ny vævsprøve, så lægen kan få ny viden om Ki67 og dermed om, hvor hurtigt kræftcellerne vokser.

Ki67 er et mål for, hvor mange tumorceller der deler sig, og bruges til at underinddele NEN
  • Lavt Ki67 (WHO Grad 1) - mindre end 3 pct. af tumorcellerne deler sig
  • Mellem Ki67 (WHO Grad 2) - mellem 3-20 pct.
  • Højt Ki67 (WHO Grad 3) - mere end 20 pct. Underinddeles i neuroendokrin tumor (NET), hvis differentieringen er høj, og neuroendokrint karcinom (NEC), hvis differentieringen er lav

Læs alt om neuroendokrine tumorer (NET)

Neuroendokrine tumorer (NET) – forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Neuroendokrine tumorer" på Cancerforum.