Skip navigation

Lavt differentieret neuroendokrint karcinom

NEC er en hurtigtvoksende undertype af neuroendokrine tumorer (NET). Læs her om undersøgelser og behandling.