Gå til sygdomsliste

Behandling af non-Hodgkin lymfomer uden for lymfesystemet

Non-Hodgkin lymfomer sidder i nogle tilfælde uden for lymfesystemet. Behandlingen afhænger af, hvor lymfomet sidder. Læs her om behandling af lymfom i mavesækken (MALT) og lymfom i hjernen.

I nogle tilfælde opstår non-Hodgkin lymfom uden for lymfesystemet. De mest almindelige typer af lymfomer uden for lymfesystemet er:

  • Lymfom i mavesækken (MALT lymfom)
  • Lymfom i hjernen
  • Hudlymfomer
  • Lymfom i øjenhulen

Lymfom i mavesækken (MALT)

Lymfom i mavesækken kaldes også MALT lymfom (mucosa associated lymphoid tissue). MALT lymfom skyldes ofte en infektion med bakterien Helicobacter pylori, som også forårsager mavesår.

Behandling for lymfom i mavesækken (MALT)

I nogle tilfælde består behandlingen udelukkende af antibiotika mod Helicobacter pylori og medicin mod mavesyren.

Behandlingen MALT med antibiotika og medicin mod mavesyre kræver, at lægerne løbende holder øje med om supplerende strålebehandling og kemoterapi kan være nødvendig.

Det sker ved kontrolbesøg på hospitalet, hvor lægerne foretager kikkertundersøgelser af mavesækken.

Lymfom i hjernen

Lymfom i hjernen udgør cirka 2 pct. af alle non-Hodgkin lymfomer. Ofte er hjernen det eneste sted, sygdommen sidder, og det er næsten altid en aggressiv type (diffus storcellet B-celle lymfom).

Et lymfom i hjernen trykker ofte på det omkringliggende hjernevæv. For de fleste medfører dette, at de har nedsatte fysiske og/eller psykiske funktioner på det tidspunkt, hvor diagnosen stilles.

Kemoterapi er primær behandling af lymfom i hjernen

Behandlingen består primært af kemoterapi, som man får gennem indsprøjtning i armen. Det er nødvendigt at være indlagt under behandlingen.

Det er ikke alle kemoterapistoffer, der kan komme igennem den såkaldte blod-hjerne-barriere og ind i hjernens separate blodsystem. Derfor får man nogle gange kemoterapi via en indsprøjtning i væsken omkring rygmarven.

Behandling med kemoterapi medfører næsten altid, at lymfomet bliver mindre. Men nogle gange kan der gå lang tid, før der sker en bedring.

Genoptræning er derfor en vigtig del af behandlingsforløbet. Tal med din læge om en genoptræningsplan. Læs mere:

Kemoterapi ved non-Hodgkin lymfom

Strålebehandling af lymfom i hjernen

Strålebehandling kan nogle gange komme på tale til behandling af lymfom i hjernen. Især ved tilbagefald.

Strålebehandling af hjernen kan medføre hukommelsesproblemer og nedsat funktion, der betyder, at man ikke længere kan passe sit arbejde. Det skyldes, at en del af hjernevævet går til grunde under strålebehandlingen. Læs mere:

Strålebehandling af non-Hodgkin lymfom

Hudlymfomer og lymfom i øjenhulen

Læs om andre behandlingsmuligheder af non-Hodgkin lymfom

Behandling af non-Hodgkin lymfom

Alt om non-Hodgkin lymfom

Non-Hodgkin lymfom – forside


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Lymfekræft" på Cancerforum.