Gå til sygdomsliste

Diagnose og stadieinddeling af non-Hodgkin lymfom

Diagnosen non-Hodgkin lymfom kan først stilles, hvis en vævsprøve eller en lymfeknude har vist, at der er lymfomceller til stede. Der er cirka 30 undertyper af sygdommen. Non-Hodgkin lymfom inddeles i stadier alt efter, hvor udbredt sygdommen er. Stadieinddelingen er vigtig for, at du kan få tilbudt den bedst mulige behandling.

Non-Hodgkin lymfom omfatter mange forskellige undertyper af sygdommen, hvortil der er forskellige behandlingsformer.

Non-Hodgkin lymfom er flere forskellige typer lymfekræft

Non-Hodgkin lymfom er en samlebetegnelse for cirka 30 forskellige undertyper med forskellige sygdomsforløb og behandlinger. For at lægerne kan stille diagnosen, ser de på tre ting:

 • Hvilken undertype man har (typen)
 • Hvor udbredt sygdommen er (stadieinddeling)
 • Hvor hurtigt sygdommen vokser (aggressivitet)

Den præcise diagnose er vigtig for valg af behandling

Først undersøger lægerne, hvilken undertype der er tale om ud fra en vævsprøve (biopsi). Herefter kortlægges det, hvor udbredt sygdommen er.

Non-Hodgkin lymfom er ofte udbredt, når man får diagnosen, men der er alligevel gode behandlingsmuligheder.

Derefter vurderer lægerne sygdommen ud fra, hvor hurtigt den vokser. Selvom sygdommen vokser hurtigt, så er der gode muligheder for at blive rask.

Det var en lettelse at få diagnosen. Nu ved jeg, hvad jeg er oppe imod!

Jens, 55 år.

Forskellige typer af non-Hodgkin lymfom

Der findes cirka 30 forskellige typer lymfekræft, som er forskellige med hensyn til symptomer, forløb og behandling.

De mange forskellige typer inddeles efter et internationalt anerkendt system, WHOs klassifikationssystem. De mest almindelige undertyper er 'Diffust storcellet B-celle lymfom' og 'Follikulært B-celle lymfom'.

Opdelingen har stor betydning, fordi symptomer, forløb og behandlingsmuligheder varierer meget fra undertype til undertype.

Non-Hodgkin lymfom opstår i B- og T-lymfocytterne, så non-Hodgkin lymfom inddeles i B- og T-lymfomer.

For at sygdommen skal kunne klassificeres korrekt, skal den udtagne vævsprøve undersøges i mikroskop, og ofte skal vævsprøven undergå en række specialundersøgelser for at sikre, at det er den rigtige diagnose, der bliver stillet.

Det kan blandt andet dreje sig om undersøgelse med forskellige antistoffer (immunhistokemi) og undersøgelse for forskellige genetiske ændringer i cellerne.

I de fleste tilfælde medfører dette, at der kan gå mere end en uge, inden en endelig diagnose kan stilles.

Se flere undertyper af non-Hodgkin lymfom inddelt efter WHO klassifikationssystem:

Lymfom undertyper (PDF)

To kvinder sidder ude i en have og taler sammen

For de fleste mennesker kommer en kræftdiagnose som et chok. Det tager tid at forholde sig til sygdommen, både for en selv og for de nærmeste.

Stadieinddeling af non-Hodgkin lymfom

Non-Hodgkin lymfom stadieinddeles efter det system, der hedder Ann-Arbor. Stadieinddelingen fastlægger, hvor meget sygdommen har bredt sig. Lægerne ser desuden på, om sygdommen sidder i eller uden for lymfesystemet

Non-Hodgkin lymfom inddeles efter fire stadier:

 • I stadium 1 er det kun lymfeknuder i et enkelt område af kroppen, som er syge
 • I stadium 2 er flere lymfeknuder på samme side af mellemgulvet ramt at sygdom
 • I stadium 3 er lymfeknuder på begge sider af mellemgulvet ramt af sygdom
 • I stadium 4 er også organer uden for lymfesystemet ramt af sygdom

Hvert af de fire stadier bliver yderligere inddelt i A og B, alt efter om sygdommen giver symptomer som nattesved, feber og vægttab (almene symptomer) eller ej.

Hvis sygdommen f.eks. er i stadie 1, og man ikke har almene symptomer, kaldes det 1A. Hvis man har almene symptomer, kaldes det 1B. Læs om stadieinddeling generelt:

Stadieinddeling af kræftsygdomme

Inddeling af non-Hodgkin lymfom efter hvor aktiv sygdommen er

Non-Hodgkin lymfom bliver grupperet efter, hvor hurtigt de forskellige undertyper vokser. Sygdommen inddeles efter tre stadier af 'aggressivitet':

 • Indolente lymfomer: Langsomt voksende lymfomer, der udvikler sig over måneder og år
 • Aggressive lymfomer: Hurtigt voksende lymfomer, der udvikler sig over uger til måneder
 • Meget aggressive lymfomer: Meget hurtigt voksende lymfomer, der udvikler sig over dage til uger

Ordet 'aggressiv' siger noget om, hvor hurtigt lymfomet vokser, men ikke noget om behandlingsmuligheder. Nogle aggressive lymfomer kan helbredes.

I tabellen herunder kan du se eksempler på denne inddeling:

Inddeling af B- og T-lymfomer efter aggressivitet

B-lymfomer T-lymfomer
Indolente (langsomt voksende) Lymfoplasmacytært lymfom/Mb Waldenström 

MALT lymfom

Follikulært lymfom

Mycosis fungoides

Sezary syndrom

Subkutant T-celle lymfom

Storcellet anaplastisk lymfom, primært kutant

Aggressive (hurtigt voksende) Mantlecellelymfom

Diffust storcellet B-celle lymfom
T/NK celle lymfom

Perifert T-celle lymfom (uspecificeret)

Angioimmunoblastisk T-celle lymfom

Storcellet anaplastisk lymfom, systemisk

Intestinalt T-celle lymfom
Meget aggressive (meget hurtigt voksende) B-celle akut lymfoblastær leukæmi/lymfom

Burkitt lymfom
T-celle akut lymfoblastær leukæmi/lymfom

Læs mere om de enkelte lymfomtyper på den amerikanske hjemmeside Macmillan. Søg på den enkelte lymfomtype:

Cancer types A-Z

Selvom det er en dum sygdom, så synes jeg alligevel – nu mange år efter, jeg fik diagnosen – at sygdommen har åbnet mine øjne for nye sider af livet og givet mig erfaringer, som jeg værdsætter rigtig meget i dag.

Lymfekræftpatient

Særlige typer af Non-Hodgkin lymfom

Non-Hodgkin lymfom opstår i og breder sig fra lymfesystemet, men nogle undertyper opstår i andre organer og skaber særlige behandlingsmæssige udfordringer. De sjældne non-Hodgkin lymfomtyper er:

 • Hudlymfomer
 • Lymfom i øjenhulen
 • Lymfomer i mavesækken (MALT)
 • Lymfomer i hjernen

Læs om behandling af disse sjældne typer af Non-Hodgkin lymfom: 

Behandling af non-Hodgkin lymfomer uden for lymfesystemet

Reaktioner på en kræftdiagnose

For de fleste mennesker er det voldsomt at få en kræftdiagnose – også selvom man måske længe har kæmpet med mistanken om noget alvorligt.

Det tager tid at forholde sig til sygdommen – både for en selv og for ens pårørende. Mange føler sig meget uafklarede i tiden efter, de har fået stillet diagnosen, og der kan være mange ting, man skal tage stilling til.

Man skal forholde sig til behandlingen, en ny hverdag, indlæggelserne, ens økonomi og også muligheder for at få hjælp fra både det offentlige og fra ens netværk. Læs mere:

Reaktioner og følelser

Kræft og parforhold

Råd til pårørende

Få hjælp og vejledning til at komme videre

Få hjælp af en professionel rådgiver

Det kan også være en hjælp at tale med en professionel. Du kan tale med hospitalsafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan desuden få hjælp på en af Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger eller ved at ringe til Kræftlinjen.

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Mød andre i samme situation

Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende i gruppen 'Lymfekræft' på cancerforum.

Cancerforum.dk

Læs alt om non-Hodgkin lymfom.

Non-Hodgkin lymfom – forside


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Lymfekræft" på Cancerforum.