Gå til sygdomsliste

Opfølgning efter non-Hodgkin lymfom

Efter du er færdig med din behandling for non-Hodgkin lymfom, bliver du tilbudt at gå til opfølgning i 3-5 år. Hvis din lymfomtype er kronisk, skal du måske gå til opfølgning hele livet. Formålet med opfølgningen er at holde øje med tegn på, at kræften er vendt tilbage, at behandle senfølger og sikre, at din livskvalitet er så god som mulig.

Non-Hodgkin lymfom kan som andre kræftsygdomme vende tilbage. Derfor bliver du tilbudt at gå til regelmæssig kontrol, også kaldet opfølgning, efter endt behandling. Opfølgningsbesøgene foregår på den hæmatologiske afdeling, hvor du er blevet behandlet.

Hvor ofte du skal gå til opfølgningsbesøg afhænger af, hvilken non-Hodgkin lymfomtype du har, og hvordan behandlingen er forløbet.

Hvis du har en non-Hodgkin lymfomtype, der kan helbredes, afsluttes opfølgningsperioden som regel efter 3-5 år, hvis du ikke har haft tilbagefald.

Har du en kronisk non-Hodgkin lymfomtype (f.eks. follikulært lymfom), er det nødvendigt at gå til kontrol hele livet.

Hvad sker der ved opfølgningsbesøget?

Ved opfølgningsbesøgene taler du med lægen om eventuelle symptomer og bliver undersøgt for, om der er tegn på, at sygdommen er vendt tilbage.

Lægen føler efter knuder på halsen, i armhulen og lysker og tager en blodprøve.

Nogle gange skal du have foretaget scanninger ved opfølgningsbesøget, men brugen af kontrolscanninger er aftagende.

Vær opmærksom på kroppens signaler

Opdager du nye symptomer, eller bliver du bekymret mellem opfølgningsbesøgene, så kontakt lægen.

Symptomer på tilbagefald kan være:

  • Nye hævede lymfeknuder
  • Nattesved
  • Feber
  • Vægttab

Spørgsmål til lægen

Opfølgningsbesøgene er en god anledning til at stille spørgsmål, tale om bekymringer og problemer med lægen. Det kan være en god ide, at du skriver dine spørgsmål ned i forvejen, og du kan også tage en pårørende med til samtalen.

Gør opmærksom på symptomer eller gener

Det er vigtigt at gøre lægen opmærksom på nye symptomer eller ændringer, så lægen om muligt kan tilbyde behandling eller lindring. Det kan også være symptomer, som skyldes gener opstået efter behandlingen.

Hvis du har problemer efter afsluttet behandling, kan lægen også give dig råd om f.eks. kost, livsstil eller hjælpemidler og henvise dig til andre fagpersoner, der kan hjælpe.

Gode råd om at gå til opfølgning
  • Ved udskrivningen kan du spørge din læge på afdelingen, hvor tit du skal komme til opfølgning 
  • Hør også hvilke særlige symptomer, du skal være opmærksom på, og hvem du skal kontakte, hvis symptomerne opstår 
  • Skriv ned, hvordan du har haft det siden sidste besøg, og giv denne viden videre ved opfølgningsbesøget 
  • Det er en god ide at skrive dine spørgsmål ned i forvejen 
  • Tag gerne en pårørende eller en ven med til besøgene. Det er en god støtte for mange 

Her kan du få inspiration til, hvordan du kan forberede dig til mødet med lægen:

Forbered dig på opfølgningsforløb

Du kan læse mere om opfølgningsforløb generelt

Opfølgningsforløb efter behandling for kræft

Læs også:

Læs mere om hverdagsliv og få gode råd til at håndtere eventuelle senfølger efter behandlingen for non-Hodgkin lymfom:

At leve med non-Hodgkin lymfom

Læs mere om bivirkninger og senfølger og hvad der kan gøres ved dem: 

Bivirkninger og senfølger 

Kan jeg selv gøre noget? 
Få viden og gode råd om bl.a. kost, alternativ behandling og motion - som kan forbedre din livskvalitet: 

Hvad kan du selv gøre

Bekymring for tilbagefald 

Det er helt normalt at være bekymret for tilbagefald efter endt behandling, også selvom blodprøverne og andre undersøgelser ser fine ud.   
 
Bekymringen kan påvirke din hverdag – måske får du svært ved at sove eller får problemer med at huske og koncentrere dig.   
 
Det kan være en hjælp at tale med sygehusafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan også få hjælp af Kræftens Bekæmpelse. Vi tilbyder gratis rådgivning, hvor du enten kan møde op i en af vores kræftrådgivninger eller ringe og tale med en rådgiver på Kræftlinjen. Læs mere:  

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Mød andre i samme situation  
Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende på cancerforum:  

Cancerforum.dk  


Ved tilbagefald af non-Hodgkin lymfom

Risikoen for, at non-Hodgkin lymfom vender tilbage, afhænger af typen af lymfom.  
 
Selv om man er blevet behandlet for non-Hodgkin lymfom med et godt resultat, kan sygdommen komme tilbage. Det betyder, at ny behandling vil være nødvendig. Hvis lymfekræften kommer igen, er der nye muligheder for behandling. 
 
Tilbagefald vil oftest vise sig i form af de samme symptomer, som man havde, da diagnosen blev stillet.

Hvad er tilbagefald af kræft?

Tilbagefald af en kræftsygdom betyder, at sygdommen er vendt tilbage igen, efter man har været fri for kræft. Det kaldes også recidiv. Man kan få lokalt tilbagefald og/eller tilbagefald med spredning. 

Lokalt tilbagefald 

Det kaldes lokalt tilbagefald, hvis kræften vender tilbage til den del af kroppen, hvor kræften først opstod. 

Tilbagefald med spredning 

Lymfekræften kan også vende tilbage og sidde mere spredt i kroppen.  

Nogle gange er lymfomet blevet resistent over for den hidtidige behandling - det vil sige, at behandlingen ikke længere virker. Derfor er det nødvendigt at skifte til andre behandlingsformer, der ofte vil være mere intensive behandlinger. 
Der findes flere forskellige behandlingsformer, så det vil det ofte være muligt at finde en ny og effektiv behandling. 

Behandling af tilbagefald af non-Hodgkin lymfom 

Læs mere om de nye behandlingsmuligheder, som er kemoterapi, strålebehandling og stamcelletransplantation (knoglemarvstransplantation): 

Behandling af tilbagefald ved non-Hodgkin lymfom

Kvinde, kæler en kat i haven

For de fleste er det chokerende at få at vide, at kræften er kommet igen, men der findes nye behandlingsmuligheder. Når det første chok har lagt sig, kan du opleve, at sygdommen fylder mindre, og at du igen kan glæde dig over livet.

Nogle gange kan blodprøver eller kontrolscanninger vise tilbagefald, uden at der har været væsentlige symptomer. Det er derfor vigtigt, at du følger dit opfølgningsprogram.   

Hvis kræften ikke forsvinder 

Selvom der er muligheder for behandling, kan det være, at man skal indstille sig på at leve med en kræftsygdom, der måske ikke kan helbredes. 

Ingen kan forudsige, hvordan netop dit forløb bliver. Men lægerne kan på baggrund af viden, statistik og deres erfaring sige noget om, hvad du kan forvente. 


Alt om non-Hodgkin lymfom

Non-Hodgkin lymfom – forside


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Lymfekræft" på Cancerforum.