Skip navigation

Stor ros til Nationalt Forskningscenter for Stråleterapi

Nationalt Forskningscenter for Stråleterapi, der blev etableret med støtte fra Knæk Cancer i 2017, modtager stor ros i evaluering iværksat af Kræftens Bekæmpelse. Centret udfører fremragende forskning, som bidrager til bedre strålebehandling af kræftpatienter i hele Danmark.

Forskningen ved Dansk Center for Partikelterapi fremhæves i evalueringen. Centret åbnede i 2019, og en lang række forsøg er sat i gang. Arkivfoto

Nationalt Forskningscenter for Stråleterapi (DCCC-RT) er en enestående succes og har skabt et nationalt forskningssamarbejde, der præsterer på et niveau, som er førende i verden.

Sådan konkluderer et internationalt panel af bedømmere under ledelse af David Sebag-Montefiore, professor i klinisk onkologi og sundhedsforskning ved Universitetet i Leeds, i en evaluering af forskningscentrets arbejde.

Nationalt Forskningscenter for Stråleterapi blev etableret med 25 mio. kr. fra Knæk Cancer-indsamlingen i 2017 og er et af de i alt 12 nationale forskningscentre, som bygger på en bevilling fra Knæk Cancer.

De internationale bedømmere er af Kræftens Bekæmpelse blevet bedt om at evaluere forskningscentrets videnskabelige arbejde. Og der er stor ros:

- Centret har haft en videnskabelig plan af høj kvalitet. Det har gjort det muligt at forbedre strålebehandlingen på alle centre gennem omfattende samarbejde og avanceret infrastruktur og udstyr, skriver de i evalueringen.

Læs om strålebehandling mod brystkræft:

En solstrålehistorie

Læs om strålebehandling med protoner:

Mange kræftformer kan nu behandles med protonterapi

Avancerede teknikker

Som eksempler på fremragende forskning i strålebehandling nævner de internationale bedømmere forskning i nye, avancerede teknikker som FLASH, MR-Linac og protonterapi.

Bedømmerne fremhæver også den nationale ’dosisplan-bank’, der omfatter over 13.000 dosisplaner. Dosisplaner er konkrete behandlingsplaner fra patienter, der har fået strålebehandling. Ved at koble dem med kunstig intelligens er forskerne i gang med at skabe retningslinjer for, hvordan sårbare organer skånes under strålebehandling.

Næsten hver fjerde patient indgår i forsøg

En stor andel af bevillingen til Nationalt Forskningscenter for Stråleterapi er brugt på klinisk forskning i samarbejde med eksperterne i de Danske Multidisciplinære Cancergrupper. I centrets femårige levetid er der igangsat 45 kliniske forsøg med strålebehandling, hvoraf de fleste har inkluderet patienter på fire eller flere hospitaler, der tilbyder strålebehandling.

Evalueringen fremhæver også den store andel af kræftpatienter, der indgår i forskningsprojekter inden for strålebehandling:

- Det er imponerende, at 10.505 patienter ud af 45.200 mulige i bevillingsperioden har deltaget i forskningsprojekter, der handler om strålebehandling som helbredende behandling, står der i evalueringen.

Bevillingen fra Knæk Cancer er givet over fem år, og centret er nu selv ansvarlig for at søge nye bevillinger og fortsætte samarbejdet. Og det skal nok lykkes, siger forskningsleder Cai Grau.

- Med Nationalt Forskningscenter for Stråleterapi har vi formået at bringe det nationale samarbejde til et nyt niveau og øge kendskabet til hinandens arbejde på tværs af universiteter og hospitaler. Vi samarbejder på en ny og forpligtende måde, og det vil vi fortsætte med, siger Cai Grau.

Læs om stråleterapi mod hoved-halskræft:

Stråleterapi: Balance mellem effektiv behandling og bivirkninger

Læs interview med Henrik, der fik strålebehandling mod kræft i tungen:

'Til sidst kunne jeg hverken spise eller tale'