Skip navigation

Helen Bernt Andersen genvalgt som formand

Der var genvalg til formanden i weekenden i forbindelse med repræsentantskabsmødet.

Der var klapsalver til Helen Bernt Andersen, da hun som formand aflagde beretning på Repræsentantskabsmødet i Kolding. Foto: Tomas Bertelsen

I maj 2018 blev Helen Bernt Andersen valgt som formand for Kræftens Bekæmpelse, og dette vigtige hverv forsætter hun med at have. I forbindelse med det årlige repræsentantskabsmøde i Kolding, der blev afholdt i weekenden, blev Helen Bernt Andersen nemlig genvalgt som formand.

Adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, ser frem til at forsætte sit tætte samarbejde med Helen Bernt Andersen:

- Jeg er utrolig glad for, at Helen valgte at genopstille, og at hun nu fortsætter som formand. Helen er et stort aktiv for vores foreningen. Hun er så dedikeret og engageret i vores dagsordenener. Jeg glæder mig til endnu en formandsperiode med Helen, siger Jesper Fisker.   

Helen Bernt Andersen blev også genvalgt til hovedbestyrelsen, hvor hun vil arbejde for:

  • At Kræftens Bekæmpelses værdier altid er grundlaget for foreningens arbejde, og at foreningens pejlemærker opfyldes på allerbedste vis.
  • At Kræftens Bekæmpelse udbygger sin position som medlemsstærk, troværdig og anerkendt patientforening.
  • At fastholde og om muligt udbygge den betydningsfulde frivillige indsats og opbakning fra befolkningen.

Det er hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse, der vælger formanden og næstformanden. Hovedbestyrelsen nedsætter desuden et forretningsudvalg, der består af formand, næstformand samt fem medlemmer valgt af og blandt hovedbestyrelsens medlemmer.