Skip navigation

Ny viden om amning og kræft hos børn

Amning i mindst tre måneder mindsker risikoen for hyppigste kræftform blandt børn.

Amning
Kræft hos børn er heldigvis sjældent, men amning kan ifølge ny forskning mindske risikoen. Modelfoto: Colourbox

En ny forskningsartikel fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning bakker op om sundhedsmyndighedernes anbefaling om, at mødre ammer deres nyfødte.

- Vores resultater viser, at børn, der er fuldammet de første tre måneder af deres liv, har lavere risiko for at udvikle leukæmi i barndommen, end børn, der er fuldammet i kortere tid eller slet ikke, siger postdoc Signe Holst Søegaard fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning. Hun har stået i spidsen for den nye undersøgelse.

Undersøgelsen viste, at børn, der er fuldammet i mindst tre måneder har 38 pct. lavere risiko for at udvikle børneleukæmi af typen akut lymfatisk leukæmi, som er den hyppigste kræftform hos børn.

Forskerne fandt ingen beskyttende effekt af amning for andre kræftformer i barndommen, såsom kræft i centralnervesystemet eller solide tumorer. Undersøgelsen var dog begrænset af, at det kun var få børn, der udviklede disse kræftformer. Derfor er det nødvendigt med flere, og større studier for at bekræfte resultaterne – især for de sjældnere former for kræft.

 

Mælk og mikrobiom

De nye resultater skal ses i lyset af, at det kun er få børn, der udvikler kræft, men de er interessante, fordi de er et skridt på vejen til en større forståelse af biologien bag kræft hos børn. Ud fra den nye undersøgelse kan forskerne endnu ikke forklare, hvorfor amning virker beskyttende, men baseret på tidligere undersøgelser fra andre forskningsgrupper, har de har en teori:

- Man har i mange år haft en hypotese om, at leukæmi hos børn kan opstå som følge af en overreaktion af et umodent immunsystem på en infektion i barndommen, der gør, at syge celler kan videreudvikle sig til kræft. Vi ved, at tarmmikrobiomet, dvs. sammensætningen af bakterier og andre mikroorganismer i tarmene, spiller en væsentlig rolle for udviklingen og modningen af immunsystemet, og at amning påvirker denne proces. Derfor er det muligt, at den positive effekt af amning skyldes modning af immunsystemet via gavnlige ændringer i tarmmikrobiomet, siger Signe Holst Søegaard.

Hun fremhæver derfor også, at de nye resultater lægger op til mere forskning på området:

- Vores undersøgelse bakker op om de gavnlige virkninger af amning, men derudover peger den på, at amning på en eller anden måde har en biologisk effekt, som kan mindske børns risiko for leukæmi. Det vil være både spændende og vigtigt at få større indsigt i mekanismerne bag vores observationer, for så kan man potentielt udvikle forebyggende behandling og derved undgå, at børn udvikler denne kræftform, siger Signe Holst Søegaard.

 

Resultaterne er offentliggjort her: Søegaard SH. et al.: Exclusive Breastfeeding Duration and Risk of Childhood Cancers. JAMA Netw Open. 2024;7(3):e243115. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.3115