Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.


Børns sorgbearbejdning

Børns evne til at bearbejde og forstå, hvad, deres tab kommer til at betyde for dem, afhænger blandt andet af deres alder og modenhed.

Børns sorgbearbejdning

Børns sorg er en livslang proces

Børns sorgproces er på mange måder længere og sejere end voksnes, fordi børn på hvert nyt udviklingstrin oplever og forstår tabet på en ny måde. Børns sorg er derfor på ingen måde noget forbigående, men derimod et livsvilkår, som vil følge dem resten af livet.

Et fireårigt barn, som mister sin mor eller far, forstår tabet ud fra en fireåriges forudsætninger. Men med alderen vil tabet og savnet blive nærværende i mange andre sammenhænge, hvor en mor eller en far er uundværlig. Fx når hun senere bliver konfirmeret, bliver student, selv får børn osv. I hver af disse situationer bliver hun konfronteret med, hvilken betydning relationen til den afdøde kunne have haft og må derfor forholde sig til dette.

I hverdagen vil et barn også jævnligt blive konfronteret med sit tab og sit savn. Fx når det ser, at de andre børn bliver hentet af deres mødre efter svømning, eller læreren siger: ”Tag lige denne seddel med hjem til far og mor.” Ja, så kan man stadig blive ked af det, fordi mor ikke længere er der, også selvom det er tre år siden, hun døde.

Som voksen i barnets omgivelser er det vigtigt, at man er opmærksom på dette og giver barnet tid til at sørge, bearbejde og forstå tabet, hver gang der opstår nye situationer, hvor den afdøde mors eller fars tilstedeværelse ville have haft betydning for barnet.

Find råd og vejledning til sorghåndtering

Børn holder pause fra sorgen

Når børn oplever, at sorgen bliver for stor, har de en naturlig evne til at leve sig ind i noget andet, simpelthen fordi de har mindre tolerance overfor stærke følelser, end voksne har.
Dette betyder dog på ingen måde, at de har glemt sorgen. Men ved at slippe det skete ind gradvist, hjælper det dem til bedre at tåle en så stærk psykisk belastning, som det er for et barn at miste en mor eller en far.

Helt konkret betyder det, at man kan opleve et barn, som det ene øjeblik er dybt ulykkelig og det næste er ude at lege, som om det er helt upåvirket af det, der er sket. Det kan måske virke uforståeligt på en voksen, men det er helt enkelt barnets måde at beskytte sig mod at gå i stykker.

Et barn skal have lov til at være ked af det. Men det er også vigtigt at støtte det i, at det stadig er i orden at være glad og have det sjovt - også selvom far eller mor lige er død. På sigt hjælper det nemlig barnet med at bearbejde sin sorg på en sund måde. Det er samtidigt vigtigt at være opmærksom på at reaktionen ikke bliver fastholdt og udvikler sig til en såkaldt patologisk reaktion – en sygelig fortrængning af sorgen.

Børn i sorg: Find vejledninger til lærere, pædagoger og sundhedspersonale her

 

Grundbog i små børns sorg

Få mere viden om små børns sorg i Grundbog i små børns sorg og i de tilhørende videoer på småbørnssorg.dk

Læs bog - se videoer


Podcasts om sorg

Ni podcasts, der hjælper voksne til at tage den svære snak med børn, der oplever alvorlig sygdom hos en forælder eller mister mor eller far. Se mere her.


Læromsorg.dk

Gratis undervisningsmateriale med forløb om sorg til 0. - 10. klasse. 
Læs mere her.


Sorggrupper for børn og unge

Find sorggrupper i hele landet ved at klikke her.


Information til lærere, pædagoger og sundhedspersonale

Om børn og unge i sorg - læs mere.


Bliv sorggruppeleder

Find vores kurser og foredrag her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.