Reaktioner hos børn i kræftramte familier

Hvert år oplever omkring 6.000 børn, at deres mor eller far får kræft. Børn reagerer f.eks. med tristhed, vrede eller ved at blive stille.

Reaktioner hos børn i kræftramte familier

Det er naturligt, at børn reagerer følelsesmæssigt på større ændringer i deres liv. Det påvirker et barn meget, når en forælder er syg af kræft og måske skal dø. Det kan sætte følelser i gang, som ikke har fyldt så meget i barnets liv tidligere, som f.eks. angst eller skyld. Børn kan også reagere ved blive meget omsorgsfulde over for deres familie eller skabe konflikter for at skabe opmærksomhed på deres eget behov for nærvær.

Omkring 6.000 børn oplever hvert år, at en af deres forældre får konstateret kræft. I alt lever næsten 24.000 børn med en kræftsyg mor eller far. Cirka 600 børn mister hvert år en mor eller en far pga. kræft.

Få flere råd og vejledning om sorghåndtering - læs mere her

Følelser hos børn med alvorligt syge forældre

Børn har brug for voksne til at lytte og hjælpe dem til at håndtere forandringerne. Almindelige følelser hos børn når mor eller far er syg:

• Ked-af-det-hed
• Angst
• Ensomhed
• Skyldfølelse
• Svigt 

Almindelige reaktioner hos børn når mor eller far er syg:

• Søvnproblemer og mareridt
• Vrede og trods 
• Ondt i kroppen
• Overartig og for ansvarlig
• Stille og indadvendt 

Små børn reagerer også, selvom at de ikke har samme sprog som større børn til at udtrykke sig med. De reagerer, hvis de kan mærke, at noget forandrer sig, f.eks. hvis stemningen i hjemmet ændrer sig.

 

Grundbog i små børns sorg

Få mere viden om små børns sorg i Grundbog i små børns sorg og i de tilhørende videoer på småbørnssorg.dk

Læs bog - se videoer


Podcasts om sorg

Ni podcasts, der hjælper voksne til at tage den svære snak med børn, der oplever alvorlig sygdom hos en forælder eller mister mor eller far. Se mere her.


Læromsorg.dk

Gratis undervisningsmateriale med forløb om sorg til 0. - 10. klasse. 
Læs mere her.


Sorggrupper for børn og unge

Find sorggrupper i hele landet ved at klikke her.


Information til lærere, pædagoger og sundhedspersonale

Om børn og unge i sorg - læs mere.


Bliv sorggruppeleder

Find vores kurser og foredrag her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.