Reaktioner hos kræftramte børn og søskende

Kræft er en sjælden sygdom hos børn. Der opstår ca 200 nye tilfælde i Danmark om året. De hyppigste kræftformer er leukæmi og kræft i hjernen.

Reaktioner hos kræftramte børn og søskende

Hvert år får ca. 200 børn under 18 år konstateret kræft (Omkring 170 børn under 15 år får en kræftdiagnose hvert år).

Når et barn får kræft, kastes hele familien ud i en krise. Sorg, angst og et virvar af følelser og tanker fylder meget. I sygdomsforløbet er det ofte nødvendigt med flere hospitalsindlæggelser. Det er en omvæltning for hele familien, når barnet skal indlægges – ikke mindst for barnet selv. Udover fysisk ubehag, f.eks. kvalme som følge af kemobehandling eller smerter på grund af sygdommen, oplever barnet også, at den normale hverdag bliver afbrudt, og at det måske ikke har den samme kontakt med sine kammerater.

Få mere information hvis dit barn har kræft

Almindelige reaktioner hos kræftramte børn: 

• Ked af det
• Vrede
• Uforstående
• Oplevelse af uretfærdighed
• Følelse af ensomhed

Søskende til børn med kræft

Hvis et barn har kræft, påvirker det også de raske søskende, uanset deres alder. Søskende kan blive meget bekymrede for den syge bror eller søster og forældrene og samtidig føle dårlig samvittighed over for den syge søskende. De kan ligeledes føle sig forskelsbehandlet samt vrede over for den syge søskende og situationen. Søskende i skolealderen kan finde skoledagen udfordrende og have svært ved at koncentrere sig, da deres tanker kredser om den syge søskende.

Almindelige følelser og reaktioner:
• Skyldfølelse
• Jalousi
• Påtager sig for meget ansvar
• Følelse af ensomhed

Læs mere: Søskende til børn med kræft

 

Grundbog i små børns sorg

Få mere viden om små børns sorg i Grundbog i små børns sorg og i de tilhørende videoer på småbørnssorg.dk

Læs bog - se videoer


Podcasts om sorg

Ni podcasts, der hjælper voksne til at tage den svære snak med børn, der oplever alvorlig sygdom hos en forælder eller mister mor eller far. Se mere her.


Læromsorg.dk

Gratis undervisningsmateriale med forløb om sorg til 0. - 10. klasse. 
Læs mere her.


Sorggrupper for børn og unge

Find sorggrupper i hele landet ved at klikke her.


Information til lærere, pædagoger og sundhedspersonale

Om børn og unge i sorg - læs mere.


Bliv sorggruppeleder

Find vores kurser og foredrag her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.