Særligt bekymrende sorgreaktioner hos børn

Der findes ikke rigtige eller forkerte sorgreaktioner. Reaktionerne afspejler børns følelser og tanker. Men visse sorgreaktioner er i høj grad uhensigtsmæssige for barnet, og bør imødekommes af voksne hurtigst muligt.

Særligt bekymrende sorgreaktioner hos børn

Det er vigtigt, at både forældre, pædagoger/lærere og andre voksne, der omgås barnet, er opmærksomme på ændringer i barnets adfærd og taler med hinanden om det.

Hvis du oplever tegn på, at et barn har svært ved at håndtere sin sorg, kan du kontakte sundhedsplejersken, en praktiserende læge, en psykolog på PPR eller i socialforvaltningen.

Sorgreaktioner, som du skal være særligt opmærksom på:

• Bliver overdrevent føjeligt
• Isolerer sig
• Pjækker fra skole
• Får adfærdsproblemer i børnehave eller skole
• Ikke leger
• Er overdrevent ængsteligt eller pessimistisk
• Har skræmmende fantasier

Læs mere om råd og vejledning til sorghåndtering

Skolevanskeligheder

Sorg hos børn kan medføre vanskeligheder i skolen. Børn, der har en alvorlig syg forælder eller som har mistet en nær pårørende, kan have problemer med at koncentrere sig i skolen. De bliver afbrudt af tanker om det, der er sket og bekymring for forældrene og fremtiden. På grund af sorg har barnet mindre overskud og energi, og han eller hun kan have svært ved at lave skolearbejde. Sorgen kan også komme til udtryk ved rastløshed og forstyrrelser i klassen eller i tegninger og stile.

Tegn på at børn har svært ved at følge med i skolen:
• Børnene oplever, at lektierne er uoverskuelige
• Børnene kan ikke koncentrere sig i timerne
• Børnene er længere tid om at lære nye ting end klassekammeraterne
• Børnene klarer ikke opgaver så godt, som de plejer

Det kan også være, at børnene i skolen viser, at de er under følelsesmæssigt pres. Det kan f.eks. komme til udtryk ved, at børnene lettere bliver kede af det eller vrede. Det kan påvirke samværet med de andre børn, der kan have svært ved at forstå reaktionen.

Kendte symptomer på at barnet ikke har det godt, og har brug for hjælp fra en voksen

Ændret adfærd:
• Mere opfarende, provokerende, kortere lunte og vrede
• Tiltagende stille, alvorlig, trist og inaktiv
• Er mindre hjemme - fjerner sig fra problemerne

Fysiske symptomer:
• Hovedpine
• Mavepine
• Træthed

Ændringer i søvnmønstret:
• Har svært ved at falde i søvn
• Urolig søvn, sover let eller har mareridt

Ændringer i spisemønstret:
• Mister appetitten eller spiser meget

Mentale forandringer:
• Hukommelsesproblemer
• Koncentrationsproblemer
• Indlæringsproblemer
• Ensomhed og isolation

 

Grundbog i små børns sorg

Få mere viden om små børns sorg i Grundbog i små børns sorg og i de tilhørende videoer på småbørnssorg.dk

Læs bog - se videoer


Podcasts om sorg

Ni podcasts, der hjælper voksne til at tage den svære snak med børn, der oplever alvorlig sygdom hos en forælder eller mister mor eller far. Se mere her.


Læromsorg.dk

Gratis undervisningsmateriale med forløb om sorg til 0. - 10. klasse. 
Læs mere her.


Sorggrupper for børn og unge

Find sorggrupper i hele landet ved at klikke her.


Information til lærere, pædagoger og sundhedspersonale

Om børn og unge i sorg - læs mere.


Bliv sorggruppeleder

Find vores kurser og foredrag her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.