Sorgreaktioner hos børn der mister

Børn, der har mistet en forælder eller en anden nærtstående, viser sorg på mange forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre bliver stille og indesluttede. Nogle børn græder meget, andre græder ikke. Søskende reagerer ofte forskelligt på et dødsfald.

Trist lille pige med regnhætte

Det er vigtigt at være opmærksom på, at et barn, som trækker sig ind i sig selv, har et lige så stort behov for støtte som et barn, der giver udtryk for sine følelser på en mere direkte måde.
Nogle af de mest almindelige sorgreaktioner hos børn, når de mister en nærtstående, er:

• Angst
• Søvnproblemer og fysiske gener
• Tristhed, længsel og savn
• Vrede og opmærksomhedskrævende adfærd
• Skyld, selvbebrejdelse og skam
• Regressiv adfærd eller øget modenhed
• Social tilbagetrækning

Angst og vrede

Angst er en af de mest almindelige sorgreaktioner hos børn, der mister. Når far eller mor dør forsvinder trygheden. Børn frygter og bekymrer sig naturligt nok om, hvad der skal eller kan ske i fremtiden og med den forælder, der er tilbage.

Når det skete med far, kan det så også ske med mor? Og hvem skal så passe på mig?

Vrede er også en almindelig sorgreaktion hos børn. For eksempel vrede mod den der døde, mod Gud for at lade det ske, eller mod sig selv eller andre for ikke at have forhindret dødsfaldet. Nogle børn bliver meget aggressive, fordi de føler sig svigtede. Vreden er som gråden en sund reaktion, og det er vigtigt, at barnet får lov til at vise disse følelser.

Læs mere om særligt bekymrende sorgreaktioner hos børn

Vær særlig opmærksom, hvis barnet:

• Bliver overdrevent føjeligt
• Isolerer sig
• Pjækker fra skole
• Får adfærdsproblemer i børnehave eller skole
• Ikke leger
• Er overdrevent ængsteligt eller pessimistisk
• Har skræmmende fantasier

Læs mere om råd og vejledning til sorghåndtering

Reaktioner hos mindre børn (0-6 år)

Et barn under 6 år kan godt vise sorg og græde ved et dødsfald, men barnet forstår ikke til fulde, hvilke konsekvenser en livstruende sygdom eller et dødsfald har. Det lille barn opfatter ikke døden som endelig. Han eller hun kan derfor ikke forstå, at en forælder, der er død, ikke vender tilbage. Barnet vil derfor føle sig forladt, og kan reagere voldsomt, hvis en forælder dør. Selv små børn under 2 år kan reagere på et dødsfald i familien.