Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.


Støt vores arbejde med at hjælpe børn i sorg

Jellycat kanin bamse

Støt OmSorg via webshoppen - klik her.


Sorg har mange årsager

Børn oplever ikke kun sorg, når far, mor eller en anden nærtstående dør. De oplever også sorg ved andre former for tab, f.eks. ved skilsmisse, når mor eller far er alvorligt syg og måske skal dø, eller hvis de selv er syge.

Sorg har mange årsager

Små og store sorger

Der er altid en risiko for, at man kan miste nogle man holder af. Sådan er det for voksne, og sådan er det også for børn. Børns sorg spænder lige fra sorg over tabet af en god kammerat, der flytter eller yndlingsbamsen, der bliver væk - det, vi kalder små tab eller symbolske tab – til de store og gennemgribende tab – for eksempel når far, mor, en bror, en søster eller en bedsteforælder dør. Sorgen kan fylde mere eller mindre hos det enkelte barn, alt efter den betydning, det mistede opleves at have.

Dødsfald

Der er i dag over 14.000 børn mellem 0-18 år, der har mistet en eller begge forældre. Hvert år oplever cirka 2.000 børn under 18 år at miste en mor eller en far. Det svarer til, at hver eneste dag mister 5 børn en forælder. Desuden kan børn opleve, at en bror, en søster eller en ven dør. I Danmark dør der årligt omkring 52.000 mennesker, og 350 af dem er børn under 18 år. Tabet af en nærtstående skaber ændringer i det liv, barnet lever, og sorgen over tabet kan ramme barnet hårdt og er ofte langvarig

Cirka 600 børn mister hvert år en mor eller far pga. kræft. I alt har 4.500 børn mistet en mor eller en far pga. kræft

Alvorlig sygdom hos en forælder

Det påvirker et barn meget, når en i familien er alvorligt syg og måske skal dø. Barnet oplever stor utryghed ved de forandringer, der sker – både med den syge, i familien og i hverdagen. Vil far dø af sin sygdom? Hvorfor ser mor pludselig anderledes ud? Og hvornår mon mor kommer hjem fra hospitalet igen?

Godt og vel 6.000 oplever hvert år, at en af deres forældre får konstateret kræft. Næsten 24.000 børn lever med en kræftsyg forælder. I Danmark oplever omkring 39.000 børn hvert år, at deres far eller mor bliver indlagt på hospitalet med kritisk sygdom.

For børn kan det være svært at navigere i den forandrede hverdag, når sygdom sætter dagsordenen i familien. Hverdagen bliver på mange måder begrænset og de daglige rutiner ændres. Barnet vil måske opleve mindre nærvær med forældrene, at de selv skal klare lektierne, får flere praktiske opgaver og legeaftaler i barnets hjem er måske ikke længere muligt.

Sorg har mange årsager

En kræftsygdom hos en forælder medfører voldsomme forandringer set fra barnets perspektiv

Børn: Sorg har mange årsager

Skoler og familier berørt af kræft, kan få bogen gratis ved at sende en mail til eland@cancer.dk  

Få mere information om reaktioner hos børn i kræftramte familier

Et barns sygdom

Er et barn selv sygt, afskæres det fra venner, skole, børnehave og fritidsinteresser i ofte lange perioder, mens behandlingen står på. Efter endt sygdomsforløb kan mange børn føle, at den normale hverdag er svær at falde ind i igen. Udover fysisk ubehag og smerter pga. sygdommen, kan barnet opleve sorg ved tabet af det, barnet kendte til, inden sygdommen.

Når et barn bliver ramt af kræft, rammer det hele familien – også familiens øvrige børn. Søskende til syge børn føler sig ofte glemte, da al fokus er på det syge barn. De står derfor i skyggen af den syge søskende, hvorfor de ofte kaldes skyggebørn.

Hvert år får over 200 børn under 18 år stillet en kræftdiagnose (Omkring 170 børn under 15 år får en kræftdiagnose hvert år).

Skilsmisse

Børn oplever ikke kun sorg, når en, de er tæt knyttet til, dør eller er alvorligt syg, men også i forbindelse med for eksempel flytning og skilsmisse. Selvom der ikke er tale om lige så uigenkaldelige tab som ved død, er det alligevel begivenheder, der kan få børnenes tilværelse til at falde fra hinanden og udløse en sorg over adskillelsen fra en forælder og over det forandrede liv.

I Danmark er der ca. 1,2 million børn under 18 år. Af disse lever ca. 320.000 adskilt fra den ene eller begge forældre, typisk på grund af skilsmisser. Det vil sige, at næsten hvert tredje barn i Danmark er berørt af tab af en forælder.

Børn i sorg er afhængige af voksenhjælp

Der er rigtig mange danske børn, der hvert år oplever et tab, der i den grad vender op og ned på deres hverdag. I disse situationer er børnene dybt afhængige af, at omgivelserne hjælper dem, da ansvarlig voksenhjælp er den vigtigste forudsætning for, at de kommer igennem sorgen som hele mennesker.

 

Grundbog i små børns sorg

Få mere viden om små børns sorg i Grundbog i små børns sorg og i de tilhørende videoer på småbørnssorg.dk

Læs bog - se videoer


Podcasts om sorg

Ni podcasts, der hjælper voksne til at tage den svære snak med børn, der oplever alvorlig sygdom hos en forælder eller mister mor eller far. Se mere her.


Læromsorg.dk

Gratis undervisningsmateriale med forløb om sorg til 0. - 10. klasse. 
Læs mere her.


Sorggrupper for børn og unge

Find sorggrupper i hele landet ved at klikke her.


Information til lærere, pædagoger og sundhedspersonale

Om børn og unge i sorg - læs mere.


Bliv sorggruppeleder

Find vores kurser og foredrag her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.