Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.


Støt vores arbejde med at hjælpe børn i sorg

Jellycat kanin bamse

Støt OmSorg via webshoppen - klik her.


Elevers syn på sorg

24-11-2021
Hvad ved elever i ind- og udskoling om sorg? Hvad tænker de, at en god klassekammerat gør for en ven, der har mistet en mor eller far? Og hvordan vil de gerne lære om emnet? De spørgsmål – og flere til – søgte vi svar på i første runde af vores brugerinddragelse, hvor vi i starten af november besøgte ni skoleklasser og en efterskole.

I OmSorg er vi ved at udvide vores lærings- og trivselssite læromsorg.dk, så der er forløb til alle trin i grundskolen. For at ramme målgruppen allerbedst, spørger vi undervejs dem det handler om; nemlig eleverne og lærerne selv. Vi taler også med børn, der har mistet for at få deres perspektiver på, hvad der er vigtigt for dem, hvis deres klasse skal have et forløb om sorg.

Eleverne tegnede og reflekterede over sorg

På vores besøg i 0., 1. og 2. klasserne præsenterede vi blandt andet eleverne for udkast til nogle figurer, som bliver en del af indskolingsmaterialet. Og den lille gule og blå figur – endnu navnløse – blev tegnet flittigt og klisteret ind i diverse scenarier i skolegården og klasselokalet.

I 7.-10. klasserne lavede vi aktiviteter, der udforskede elevernes refleksioner om både sorg som begreb, men også deres evne til at sætte sig i andres sted.

Overvældet af gode input

Vi synes selv, at det var en god idé at besøge klasserne, inden vi tog af sted. Og alligevel er vi blevet overvældet af, hvor mange input og gode idéer, vi har med os hjem. Foruden omtrent 70 børnetegninger og over 100 post-its, så har elevernes og lærernes ord og feedback givet os en masse, vi kan bruge i vores videre arbejde. Her er bare et lille udpluk af de pointer og refleksioner, som vores besøg i klasserne har kastet af sig.

Det tager vi med os

  • De yngste elever ville meget gerne fortælle ud fra personlige erfaringer, hvorimod udskolingseleverne i højere grad havde brug for at tale ud fra andres erfaringer
  • Når eleverne i 0. klasse hører ordet sorg, tror de i første omgang, at man taler om sår eller at sove
  • De yngste elever havde nemt ved at aflæse vores figurers følelser og havde mange gode bud på, hvad de kunne hedde, for eksempel Buller Lillesky og Bob Strithår, som vi tager med i puljen, når vi skal navngive dem endeligt
  • Udskolingseleverne syntes som en start ikke, at undervisning om sorg lyder spændende, men de mener, det er vigtigt for dem at lære om (og efter vores besøg havde de fået et lidt mere nuanceret syn på undervisning om sorg)
  • Formuleringen ”Er du okay?” bliver flittigt brugt som en måde at trøste en klassekammerat på. For elever i sorg er det ikke altid nemt at svare på
  • Lærerne oplever, at mange elever taler med dem om følelser – eleverne selv mener ikke, at de taler med lærerne om det

Tak til Kokkedal Skole, Allerød Privatskole, Hyldgårdsskolen og Midtjysk Efterskole for at invitere os inden for i deres klassrum.

Tak til Sygeforsikringen ”danmark” for at gøre det muligt for os.

Frederik Troels-Smith har tegnet de udkast til figurer, som vi havde med.

Vil din klasse også være med til at give os indsigter, vi kan bruge? Så ring eller skriv til Marie, som er læringskonsulent på projektet: mas@cancer.dk eller 35 25 72 27.