Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.


Støt vores arbejde med at hjælpe børn i sorg

Jellycat kanin bamse

Støt OmSorg via webshoppen - klik her.


Skolesorggrupper gør børn i sorg mindre ensomme

20-06-2017
En ny artikel beskriver at børn, der deltager i en sorggruppe i skolen, oplever sorggruppen som et unikt fællesskab, der er mere vidtrækkende end selve sorggruppemødet. Børnene tænker på hinanden i tiden mellem møderne, hvilket er med til, at de føler sig mindre ensomme.

Undersøgelsen, der ligger bag artiklen viser, at sorggruppen ikke nødvendigvis afføder venskaber, men at børnenes kendskab til andre børn, som har mistet, får dem til at føle sig mindre alene om deres tab i hverdagen uden for gruppen.

 ”Altså, jeg har tænkt mere på, hvordan hende fra den anden klasse har det ... Ja, altså sådan, at jeg ikke er den eneste. I starten tænkte jeg, at der ikke var andre, der havde prøvet det, at det kun var en selv – og lige nu tænker man også på, at der også er andre, der har prøvet det (13 år)”.

 Også forældre, lærere og sorggruppeledere oplever, at børnene tager læring fra sorggruppen med sig i andre dele af deres liv. Fx at de får mere mod i andre sammenhænge. For nogle børn kommer det til udtryk ved, at de fortæller om deres tab i klassen.  Andre børn får mod til at indgå i nye sociale relationer, angiveligt fordi de får positive erfaringer med at blive mødt og forstået, ligesom de selv oplever at kunne stå til rådighed for andre i sorggruppen. En forælder beskriver, at hun flere gange havde opfordret sit barn til at gå i lektiecafé, men det var først efter, at barnet var startet i sorggruppen, at ”bøtten lige pludseligt vendte”. Forælderen fortæller, at det var som om, barnet havde tænkt, at ”når jeg kan gå i sorggruppe, kan jeg vel også gå i lektiecafé”.

 Artiklen afslutter med at påpege, at en sorggruppe i skolen ikke må fjerne fokus fra den støtte, som børnene skal have i deres hverdag. Sorggruppen skal være et supplement, der øger opmærksomheden på børnenes trivsel i deres øvrige skoleliv - uden at børnene bliver offergjorte og set ensidigt på som ”tabsbørn”.

 Kræftens Bekæmpelse arbejder for at etablere sorggrupper i skoler i alle landets kommuner, så ingen børn skal stå alene med deres sorg.

Artiklen er skrevet af Annemarie Dencker og Maria Hartmann og er netop udkommet i det nordiske tidsskrift Omsorg. Rapporten, der ligger bag artiklen, blev udgivet i 2012 og beskrev børns udbytte af at deltage i en sorggruppe ud fra fire perspektiver: Børnenes eget, forældrenes, lærernes og sorggruppeledernes. 

Gå til det nordiske tidsskrift Omsorg - her kan hele artiklen læses fra side 50, Omsorg 1/17.

Læs hele rapporten fra 2012 her.