Råd og vejledning til sorghåndtering

Alle børn har i forbindelse med tab eller dybe forandringer i deres liv brug for ekstra opmærksomhed, ekstra omsorg og sikkerhed for, at der er voksne, der er der for dem, og som lytter til dem og snakker med dem om deres sorg.

Råd og vejledning til sorghåndtering

Børn har brug for voksnes hjælp til at bearbejde deres sorg. Som lærer, pædagog eller sundhedsprofessionel kan du gøre en forskel for børn og unge, der mister en nær pårørende eller oplever alvorlig sygdom i familien.

Læs mere om, hvad du kan gøre for at hjælpe et barn i sorg:

Når børn mister

Børn med syge forældre

Tal med barnet om sorg

Samtaler med børn om sygdom og død

Spørgemetode til at tale med børn om sygdom og død

Støt forældrene til at støtte deres børn

 

Grundbog i små børns sorg

Få mere viden om små børns sorg i Grundbog i små børns sorg og i de tilhørende videoer på småbørnssorg.dk

Læs bog - se videoer


Podcasts om sorg

Ni podcasts, der hjælper voksne til at tage den svære snak med børn, der oplever alvorlig sygdom hos en forælder eller mister mor eller far. Se mere her.


Læromsorg.dk

Gratis undervisningsmateriale med forløb om sorg til 0. - 10. klasse. 
Læs mere her.


Sorggrupper for børn og unge

Find sorggrupper i hele landet ved at klikke her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.


Bliv sorggruppeleder

Find vores kurser og foredrag her.