Støt forældrene til at støtte deres børn

Børn må ikke beskyttes mod information om deres forældres livstruende sygdom, og som fagprofessionel kan du være med til at gøre en forskel for børn, som er pårørende eller efterladte.

Støt forældrene til at støtte deres børn

Til børnefamilier har OmSorg udgivet bogen Forældrenes bog, som kan anvendes, når mor eller far rammes af livstruende sygdom eller død. Fagprofessionelle kan også have stor glæde af at læse bogen eller anbefale den til barnets forældre.

Bogen kan læses her.

Støt forældrene til at støtte deres børn

Forældrenes bog

Når livstruende sygdom som for eksempel kræft eller død rammer far eller mor i en børnefamilie, bliver ”den kærlige mening” imidlertid udfordret til det yderste. Forældre ønsker af al magt at hjælpe deres sørgende børn. Men hjælpen har vidt forskellige udtryk, spændende fra total åbenhed til rungende tavshed.

Gennem vores arbejde med børn, unge og familier i sorg har vi mødt utroligt mange forskellige måder at forstå hjælpen til børn på. Men de mange års erfaring har givet os en sikker holdning til, hvad vi mener, der er den bedste hjælp til sørgende børn. Det drejer sig grundlæggende om at acceptere, at børn i sorg reagerer anderledes, end sørgende voksne:

– Børn har ikke forudsætningerne for selv at opsøge hjælp, de skal have den tilbudt af ansvarlige voksne.

– Børn pendulerer ud og ind ad sorgen – de holder lange pauser fra sorgen.

– Børns sorg tager ofte meget lang tid, fordi de i takt med deres øgede modenhed ubevidst er nødt til at vende tilbage til tabet og revurdere konsekvenserne af dette.

– Derfor spiller barnets alder og modenhed også en stor rolle for, hvordan barnet sørger.

Der er vores erfaring, at de børn, som er blevet hjulpet til at sætte ord på deres sorg over at leve med en alvorligt livstruende syg far, eller en mor, som er død, er åbenlyst bedre rustede til at møde det forandrede liv, end de børn, der er blevet mødt af ”en mur af tavshed”.

Som en 14-årig pige udtrykker det:

" Hvis jeg skulle give et godt råd til andre, var det at få snakket om det. Det lyder banalt. Men at snakke om, det virker bare. Det hjælper èn til at huske det liv, der var før sygdommen."

At få talt om det. At få husket det. Så er der stadig noget liv i det. Dermed ikke sagt, at det er en let opgave at snakke med sine børn, når sygdom eller dødsfald rammer familien. Det er vel den sværeste opgave, vi som forældre skal påtage os. Men det er en nødvendig opgave, fordi det får alvorlige konsekvenser for vores børn, hvis vi i den kærligste mening undlader at gøre noget og vælger tavsheden.

 

Grundbog i små børns sorg

Få mere viden om små børns sorg i Grundbog i små børns sorg og i de tilhørende videoer på småbørnssorg.dk

Læs bog - se videoer


Podcasts om sorg

Ni podcasts, der hjælper voksne til at tage den svære snak med børn, der oplever alvorlig sygdom hos en forælder eller mister mor eller far. Se mere her.


Læromsorg.dk

Gratis undervisningsmateriale med forløb om sorg til 0. - 10. klasse. 
Læs mere her.


Sorggrupper for børn og unge

Find sorggrupper i hele landet ved at klikke her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.


Bliv sorggruppeleder

Find vores kurser og foredrag her.