Vejledning til pædagoger og dagplejere om børn i sorg

Når livet er svært, er det hos vores nærmeste, vi kan hente den bedste støtte. Det gælder også for små børn.

Vejledning til pædagoger og dagplejere om børn i sorg

Alle, der arbejder med de mindste børn, ved, at børnene knytter sig følelsesmæssigt meget tæt til os. Det medfører et stort ansvar. Ikke mindst i situationer hvor børnene er udsat for svære hændelser, har de et meget stort behov for fællesskabet med de ansvarlige voksne, de omgås i hverdagen.

Det er en misforståelse at tro, at børn - uanset hvor små de er - kan beskyttes fra den del af virkeligheden, der handler om alvorlig sygdom, tab, sorg og død. Uanset hvor omsorgsfuldt, det må forekomme, er det ikke god hjælp at undlade at inddrage dem. Den eneste beskyttelse børnene har i belastede situationer, er netop fællesskabet med ansvarlige voksne.

Som pædagog eller dagplejer kan du hente god hjælp i vores materialer "Grundbog i små børns sorg", "Små børns sorg", hjemmesiden småbørnssorg.dk, "OmSorg handleplan for 0-6 årige" samt i inspirationsmaterialet "Når små børn sørger". Find dem her: 

Grundbog i små børns sorg

Små børns sorg

Småbørnssorg.dk

OmSorg handleplan for 0-6 årige (er under opdatering)

Når små børn sørger


Brug bøger, billeder eller leg

Når man skal snakke med mindre børn om sygdom og behandling, fungerer det godt for nogle at bruge en bog, der handler om emnet. Barnet, der har en syg forælder eller mistet en nærtstående, kan have glæde af historier, som ligner deres egen. Du kan også bruge billeder eller leg til at formidle det, man ønsker at børnene skal forstå. Hent evt. inspiration i vores børnebøger om kræft og sorg:

Børnebøger om kræft og sorg


Læg op til åbenhed: Det er i orden at spørge

Mindre børn har sjældent brug for lange samtaler. Børn fordøjer information lidt af gangen og ’går ind og ud’ af en sorg. De taler måske pludseligt om noget helt andet, eller går ud og leger. Barnet kan senere vende tilbage for at stille spørgsmål. Lav plads til, at de kan få svar på det, de gerne vil spørge om og tænker på. Det hjælper barnet at opleve rummelighed.

 

Grundbog i små børns sorg

Få mere viden om små børns sorg i Grundbog i små børns sorg og i de tilhørende videoer på småbørnssorg.dk

Læs bog - se videoer


Podcasts om sorg

Ni podcasts, der hjælper voksne til at tage den svære snak med børn, der oplever alvorlig sygdom hos en forælder eller mister mor eller far. Se mere her.


Læromsorg.dk

Gratis undervisningsmateriale med forløb om sorg til 0. - 10. klasse. 
Læs mere her.


Sorggrupper for børn og unge

Find sorggrupper i hele landet ved at klikke her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.


Bliv sorggruppeleder

Find vores kurser og foredrag her.