Hvordan hjælper man små børn i sorg?

De fleste pædagoger vil før eller siden opleve at stå overfor et barn, der rammes af sorg, fordi en nær pårørende dør eller er alvorligt syg.

Til pædagoger og dagplejere: Hjælp til små børn i sorg?

Børn der mister

Børn der mister har brug for at have voksne omkring sig. Voksne, som kan forstå betydningen af deres tab, være vidne til deres smerte, hjælpe dem til at give udtryk for deres følelser og skabe en ny struktur og rutine i hverdagen.

Årligt oplever mere end 500 børn i alderen 0-6 år, at deres mor eller far dør fra dem. Mere end 10.000 børn i samme alder oplever at en af deres forældre bliver indlagt på hospitalet med kritisk sygdom.

Når voldsomme hændelser i familien ændrer små børns hverdag og kaster dem ud i et følelsesmæssigt kaos, er det en meget vigtig pointe, at du som pædagog oftest vil være en relativ neutral person, der ikke på samme måde som barnets nære pårørende, er tynget af det, der er sket. Samtidig har du som pædagog gode forudsætninger for at følge med i eventuelle ændringer i barnets generelle funktion og indlæring. I denne sammenhæng er samarbejdet med forældrene centralt. Ikke mindst fordi du som pædagog bør have kendskab til forhold i hjemmet, der har betydning for barnets trivsel og vækst.

Den afgørende forskel på børn og voksnes sorg er, at børn er dybt afhængige af voksne. Et barn, der har mistet en nær pårørende, skal ikke kun forholde sig til sit eget tab, men også til den efterlevende forældre - eller begge forældre og andre nære voksne, der også har lidt tab. Herudover skal barnet finde ord for de ofte kaotiske følelser, der tumler rundt inde i dets indre. Et vilkår, der kræver, at de voksne hjælper barnet med at sætte ord på de følelser og indre tilstande, det ikke forstår. Det barn, der oplever et tab har ikke kun brug for trøst eller for at blive skånet. Det har brug for, at føle sig set, hørt og forstået. Brug for at du som voksen, ser og deler dets tanker og følelser i forbindelse med det frygtelige, der er hændt. Der opstår først for alvor problemer for barnet, hvis det skal opleve disse ting alene, og være alene om at forstå de reaktioner, der følger.

Har du som pædagog oplevelsen af, at et barn har det tiltagende svært, eller er du selv usikker på, hvordan en situation skal håndteres, er det bedste du kan gøre at søge hos en kollega eller en anden ressourceperson, som du har tillid til. 

Hent hjælp i OmSorgs handleplan 0-6 år

Kammerater til det sørgende barn

Børn har generelt evnen til at forstå andres følelser og sætte sig i andres sted. Denne forståelse kan udvikles til omsorgsfulde handlinger. Men i alle tilfælde har børnene brug for, at I voksne giver dem nogle fælles redskaber i kontakten til den kammerat, der har mistet. En vigtig opgave for dig som pædagog er, at være med til at skabe et miljø, i hvilket der kan foregår en åben kommunikation, også omkring mere følsomme emner. At børnene er vant til at kommunikere åbent, er den vigtigste forudsætning for, at de kan vise omsorg for en kammerat, der oplever tab eller har det svært.

I OmSorgs inspirationsmateriale "Når små børn sørger" kan du finde både vejledning og konkrete opgaver, som man kan arbejde med i børnehave, vuggestue eller dagpleje. 

Læs mere om bogen "Når små børn sørger" 

 

Læromsorg.dk

OmSorgs nye undervisningsforløb til mellemtrinnet handler om Alfred, der har mistet sin far. Forløbet kan gøre et følsomt emne lettere at gå til. Læs mere her.


Sorggrupper for børn og unge

Find sorggrupper i hele landet ved at klikke her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.


Bliv sorggruppeleder

Find vores kurser og foredrag her.