Baggrundsviden

Ønsker du en dybere forståelse af den viden, OmSorg baserer sin indsats på? På denne side kan du finde rapporter, der er udgivet på baggrund af de undersøgelser, der er udført på dagtilbudsområdet.

RAPPORT

Små børns sorg

Rapporten ’Små børns sorg’ giver igennem interviews med 48 sorgramte børn, deres forældre og det dagtilbudspersonale, der støttede dem, indsigt i, hvad der sker, når et barn i dagtilbudssalderen oplever kritisk sygdom og mister en far eller mor.

Rapporten er skrevet til dig, der arbejder i et dagtilbud, er forælder eller kommunal beslutningstager og gerne vil vide mere om konsekvenserne af at miste i førskolealderen..

SURVEY

Kvaliteten af sorgberedskabet i dagtilbud

Epinion har i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse gennemført telefoniske interviews med 603 vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Både offentlige, private og selvejende dagtilbud blev inkluderet i undersøgelsen. Undersøgelsen spørger ind til dødsfald og al form for kritisk sygdom- og ikke kun kræftsygdom.

Rapporten er relevant for fagpersoner som ønsker at dykke dybere ned i en den af den viden OmSorg baserer sin indsats på.


Klik og læs
Hovedrapport    ›Resumé    ›Bilagsrapport

.