Forældresamarbejde

Som pædagogisk personale kan det svært at være vide, hvordan man støtter forældre, som er i sorg, enten fordi de oplever kritisk sygdom eller et dødsfald i familien. På denne side finder du råd fra en ekspert, to forældre og en dagtilbudsleder.

EKSPERT
Sådan iværksætter du et godt forældresamarbejde

Hvad gør man, og hvad spørger man om i mødet med en kriseramt familie?

For at kunne støtte et sorgramt barn effektivt er det vigtigt at have et stærkt samarbejde med hjemmet. I denne video giver antropolog og projektleder ved Kræftens Bekæmpelse, Maria Hartmann, en række helt konkrete råd til, hvordan man som vuggestue og børnehave kan sikre en god kommunikation med hjemmet.

.

MOR
Mine behov som kritisk syg forælder

”Befri mig fra at skulle finde løsninger og tage beslutninger,” lyder ét af budskaberne fra Christine.

I denne video fortæller hun om de behov, der opstår, når man som forælder i et dagtilbud bliver ramt af kritisk sygdom. Her er det vigtigt at blive mødt af åbenhed omkring ens livssituation, samt at personalet kan udvise lidt ekstra fleksibilitet i en svær tid.

.

MOR
Mine behov efter et dødsfald

"Tag teten, sig Her er vi, og Det her er, hvad vi kan tilbyde", foreslår Anna-Sofie.

I denne video fortæller hun om de behov, der opstår, når man som forælder har mistet faren til sit barn. I tiden efter et dødsfald kan det være svært at finde ud af, hvad der er op og ned i ens liv.

.

DAGTILBUDSLEDER
Vores møde med forældre ved kritisk sygdom og dødsfald i familien

”Vi vil gerne være en del af sorgen”, siger dagtilbudsleder Charlotte.

I denne video fortæller dagtilbudslederen om, hvordan de på hendes dagtilbud støtter forældre, som oplever kritisk sygdom og dødsfald. Hun taler her blandt andet om, hvordan man kan tage den første, svære samtale med familien og give de andre forældre i dagtilbuddet besked. 

.