Små børn i sorg i dagtilbud

At støtte små børn, som oplever sorg, enten fordi der er kritisk sygdom eller er sket et dødsfald i deres familie, kan ofte være fyldt med svære afvejninger og dilemmaer. På denne sider giver en ekspert, to forældre og en dagtilbudsleder gode råd til, hvordan man som dagtilbud bedst opsætter gode støtterammer for sorgramte børn.

EKSPERT

Dagtilbuddets møde med små børn i sorg

Kend familiens rutiner og vær et ’helle’ for barnet, lyder ét af rådene til dagtilbud.

Når familier oplever kritisk sygdom og dødsfald, forandres deres hverdag brat. Her er det ikke unormalt, at forældrene mangler overskud og overblik. Det er derfor vigtigt, at man i børnehaver og vuggestuer tør tage teten og yde en ekstra indsats for de berørte børn. I denne video giver Børne-og ungechef i Kræftens Bekæmpelse, Per Bøge, råd til dette arbejde.

.

MOR
Mit barns behov under min kritiske sygdom

"De fandt ud af at rumme mit barn, uanset hvordan han havde det", husker Christine.

I denne video fortæller hun om de behov, hun som mor oplevede, at hendes barn havde, da far blev kritisk syg. Det er vigtigt, at barnet mødes af et personale, der kan give ekstra omsorg og at vide, at vuggestien eller børnehaven har kapaciteten til at rumme de reaktioner, der kommer, når man har en syg forælder.

.

MOR
Mit barns behov efter min mands død

"Tag styringen og slip berøringsangsten", opfordrer Anna-Sofie, som mistede faren til sine børn.

I denne video fortæller hun om de støttebehov, hun oplevede, at hendes barn havde. Det er særligt vigtigt for hende, at det pædagogiske personale tør være en del af hendes barns sorgproces.

.

DAGTILBUDSLEDER
Sådan møder vi børn i sorg

"Det handler om at turde", lyder budskabet fra dagtilbudslederen Charlotte.

I denne video fortæller hun om deres dagtilbuds arbejde med at støtte børn, som oplever kritisk sygdom og dødsfald. Her er det helt essentielt, at man tør italesætte sorgen, og møde familien det sted den er.

.