Gå til sygdomsliste

Opfølgning efter spiserørskræft

Efter du er færdig med din behandling for kræft i spiserøret, bliver du tilbudt at møde til opfølgning. Ved opfølgningsbesøgene taler du med lægen om eventuelle symptomer og bliver undersøgt for, om der er tegn på, at sygdommen er vendt tilbage. Først er der få måneder mellem opfølgningsbesøgene, og senere går der længere tid imellem.

Opfølgningsforløb efter behandling for spiserørskræft bliver tilpasse den enkelte og foregår ikke nødvendigvis ens på de forskellige hospitaler i Danmark.

Opfølgningsbesøgene foregår heller ikke altid på det hospital, hvor du er blevet behandlet. De kan også foregå på dit lokale hospital og senere evt. hos din egen praktiserende læge. Besøgene foregår ambulant, det betyder, at du ikke skal indlægges.

Hvad sker der ved opfølgningsbesøget?

Ved opfølgningsbesøgene taler du med lægen eller en sygeplejerske om eventuelle symptomer. Ved mistanke om tilbagefald vil lægerne vurdere, om det er nødvendigt at foretage scanninger eller andre undersøgelser.

Det er vigtigt, at du gør lægen opmærksom på nye symptomer, så lægen om muligt kan tilbyde behandling eller lindring. 
 
Opfølgningsbesøgene er også en god anledning til, at du tager dine spørgsmål, bekymringer og problemer op. Det kan f.eks. være symptomer, som skyldes gener opstået efter behandlingen, som lægen kan søge at behandle og lindre.   
 
Ved besøgene kan du også få råd om kost, livsstil og hjælpemidler, hvis du har behov for det. Der kan evt. være behov for henvisning til specialiseret genoptræning eller videre behandling af følgesygdomme i en anden afdeling.

Hvis du har fået fjernet struben og har problemer derefter, kan lægen ofte give nogle råd eller henvise dig til andre fagpersoner, som kan hjælpe. 

Lægen vil fortælle dig, hvordan du holder øje med tegn på, at sygdommen er vendt tilbage.

Vær opmærksom på kroppens signaler

Kontakt den afdeling, hvor du går til opfølgning, og få fremrykket dit næste besøg, hvis du får nye symptomer eller bliver bekymret mellem opfølgningsbesøgene.

Symptomer på tilbagefald kan være:

  • Smerter i brystet
  • Synkebesvær
  • Vægttab uden grund
Gode råd om at gå til opfølgning
  • Ved udskrivningen kan du spørge din læge på afdelingen, hvor tit du skal komme til opfølgning 
  • Hør også hvilke særlige symptomer, du skal være opmærksom på, og hvem du skal kontakte, hvis symptomerne opstår 
  • Skriv ned, hvordan du har haft det siden sidste besøg, og giv denne viden videre ved opfølgningsbesøget 
  • Det er en god ide at skrive dine spørgsmål ned i forvejen 
  • Tag gerne en pårørende eller en ven med til besøgene. Det er en god støtte for mange 

Her kan du få inspiration til, hvordan du kan forberede dig til mødet med lægen:

Forbered dig på opfølgningsforløb

Du kan læse mere om opfølgningsforløb generelt

Opfølgningsforløb efter behandling for kræft

Læs mere:

Læs mere om hverdagsliv og få gode råd til at håndtere eventuelle senfølger efter behandlingen for kræft i spiserøret:

At leve med spiserørskræft

Læs mere om bivirkninger og senfølger og hvad der kan gøres ved dem: 

Bivirkninger og senfølger

Kan jeg selv gøre noget? 
Få viden og gode råd om bl.a. kost, alternativ behandling og motion - som kan forbedre din livskvalitet: 

Hvad kan du selv gøre

Bekymring for tilbagefald  

Det er helt normalt at være bekymret for tilbagefald efter endt behandling, også selvom blodprøverne og andre undersøgelser ser fine ud.   
 
Bekymringen kan påvirke din hverdag – måske får du svært ved at sove eller får problemer med at huske og koncentrere dig.   
 
Det kan være en hjælp at tale med sygehusafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan også få hjælp af Kræftens Bekæmpelse. Vi tilbyder gratis rådgivning, hvor du enten kan møde op i en af vores kræftrådgivninger eller ringe og tale med en rådgiver på Kræftlinjen. Læs mere:  

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Mød andre i samme situation  
Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende på cancerforum:  

Cancerforum.dk  


Ved tilbagefald af spiserørskræft

Risikoen for, at kræft i spiserøret vender tilbage, afhænger af sygdommens stadium før behandling, og hvilken behandling man tidligere har fået.

Hvad er tilbagefald af kræft?

Tilbagefald af en kræftsygdom betyder, at sygdommen er vendt tilbage igen, efter man har været fri for kræft. Det kaldes også recidiv. Man kan få lokalt tilbagefald og/eller tilbagefald med spredning. 

Lokalt tilbagefald 

Det kaldes lokalt tilbagefald, hvis kræften vender tilbage til den del af kroppen, hvor kræften først opstod. 

Tilbagefald med spredning 

Kræft kan også vende tilbage i form af spredning af sygdommen. Kræften kan være vokset ind i lymfebanen og derfor have spredt sig til lymfeknuderne eller være vokset ind i blodbanen og via blodet være spredt til andre organer i kroppen. 

Det kaldes metastaser, når kræftceller fra en kræftknude spreder sig med blodet eller lymfen og danner nye kræftknuder andre steder i kroppen. 

En metastase består af samme type kræftceller, som den oprindelige kræftknude bestod af. Det vil sige, at f.eks. brystkræft, der har spredt sig til knoglerne, består af brystkræftceller. 

Undersøgelser for tilbagefald 

Er der mistanke om tilbagefald, kan lægen undersøge spiserøret med kikkert og eventuelt tage en vævsprøve. 

Herudover vil du som regel få foretaget blodprøver og CT-scanning af brystkasse og bughule for at få afklaret, om kræften eventuelt har sat sig i andre organer. 

PET/CT-scanning kan også anvendes  til at spore både tilbagefald af kræft i spiserøret og spredning til andre organer i kroppen (metastaser). 

Behandling af tilbagefald 

Tilbagefald kan kun sjældent helbredes, men der er flere muligheder for at få lindrende behandling. Afhængig af hvor kræften sidder, kan man få behandling med operation, strålebehandling og kemoterapi. 

Ofte består den lindrende behandling af en kombination af strålebehandling og kemoterapi. Man kan kun få strålebehandling på tilbagefald i områder, der ikke tidligere har været bestrålet. 

Hvis man har synkebesvær på grund af, kræften er kommet tilbage i spiserøret, kan man få skabt passage i spiserøret ved at få indsat et lille rør (en stent). Synkebesvær kan også lindres ved hjælp af varmebehandling, men denne behandling skal som regel gentages for at holde effekten ved lige. 

Hvis man har smerter eller kvalme, kan man få medicin, der lindrer disse symptomer. 

Hvis kræften ikke forsvinder

Selvom der er muligheder for behandling, kan det være, at man skal indstille sig på at leve med en kræftsygdom, der måske ikke kan helbredes. 

Ingen kan forudsige, hvordan netop dit forløb bliver. Men lægerne kan på baggrund af viden, statistik og deres erfaring sige noget om, hvad du kan forvente. 


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen 'Mave- og spiserørskræft' på Cancerforum.