AFTAL KOMMUNIKATIONEN: DIAGNOSETIDSPUNKTET

7 aftaler, du skal have på plads med din medarbejder, der netop har fået en kræftdiagnose

Det er vigtigt, at du taler tidligt med din medarbejder om, hvorvidt der ønskes åbenhed omkring kræftsygdommen. Langt de fleste ønsker, at det bliver meldt ud til kollegaerne, men det er ikke alle.

Hvilken "fortælling" skal viderebringes?
Hvad skal fortælles til kollegaerne om kræftsygdommen og behandlingsforløbet? Det er vigtigt, at I sammen gennemgår den fortælling, som skal viderebringes.

Fortrolige oplysninger
Hvilke oplysninger er fortrolige, og hvad kan deles?

Vil din medarbejder selv informere kollegaerne?
Vil din medarbejder selv fortælle om sin kræftsygdom og det kommende forløb?

Må kollegaerne henvende sig til din medarbejder?
Hvis det er dig, der skal informere om sygdommen, kan de så efterfølgende henvende sig til din medarbejder, f.eks. pr. mail?

Skal kollegaerne informeres løbende?
Ønsker din medarbejder, at kollegaerne løbende skal have information om sygdomsforløbet? 

Hvordan skal kollegaerne informeres løbende?
Hvis ja: Hvem formidler det - og hvordan? Er det til møder, eller må det sendes på mail?

Kontakt undervejs i forløbet
Må kollegaerne kontakte din kræftramte medarbejder undervejs i forløbet? 

Download spørgsmålene som printbar tjekliste

Tag hånd om kollegaerne

Glem ikke kollegaerne
Som leder har du et ansvar for både din kræftramte medarbejder - men også for kollegaerne, som bliver påvirket af situationen. Det er vigtigt, at du ikke glemmer kollegaerne i hensynet til den enkelte kræftpatient.

Indkald til møde og informér om situationen
Når du har afstemt kommunikationen med din kræftramte medarbejder, er det en god idé at indkalde de relevante kollegaer til et møde og informere dem om situationen. Du formidler kun det videre, du har aftalt. Hvis din medarbejder selv ønsker at fortælle det, så aftal en dagsorden på forhånd.

Følg op ved teammøder eller 1:1-samtaler 
Vær opmærksom på kollegaerne i tiden der kommer. Virker nogle til at mistrives eller få mere fravær? Undervejs i sygdomsforløbet kan der opstå mange tanker og bekymringer hos kollegaerne.

Sørg derfor for at der er mulighed for at sætte ord på følelserne ved teammøder eller 1:1-samtaler - men hold også øje med, om det er en blivende sorg, der er flyttet ind i din afdeling.

Som leder er din opgave at give plads til kollegaernes følelser og tanker - men også at skabe rammer, der muliggør, at der er fokus på arbejdsopgaverne.

Gode råd til samtalerne med kollegaerne

Sørg for at der er plads til, at kollegaerne kommer til orde, og at der er plads til forskellighed på grund af forskellige relationer til din medarbejder.

Sørg for at der er god tid på de møder, du indkalder til.

Spørg hvad der er brug for fra dig – og ikke mindst kollegaerne imellem.

Vær opmærksom på, om teamet får fri for eventuelle bekymringer, så det ikke fylder alt. Det kan du sikre ved, at du jævnligt indkalder til møder i den første tid, så kollegaerne kommer "af" med tanker og bekymringer.

Fortæl kollegaerne, om medarbejderen ønsker at tale om sin situation, så de ikke er usikre på, hvad der er i orden.

Sæt ord på dine egne følelser. Det er vigtigt, at kollegaerne ved, at du også kan være berørt.

 

Ring til Kræftlinjen

Er du i tvivl om, hvordan du skal gribe forløbet med din medarbejder og med kollegaerne an?

Du er altid velkommen til at ringe og tale med en af Kræftens Bekæmpelses rådgivere på Kræftlinjen: 80 30 10 30

Aftal kommunikationen

Du har nu læst om, hvilke aftaler du og din medarbejder med fordel kan lave i forbindelse med kræftdiagnosen. Det er også vigtigt at lave aftaler for, hvordan I skal kommunikere i forbindelse med: