AFTAL KOMMUNIKATIONEN: SYGEMELDING

7 aftaler, du skal have på plads med din medarbejder omkring sygemeldingen

Hvor ofte skal I kommunikere?
Hvor tit ønsker din medarbejder kontakt med dig under sygemeldingen og behandlingsforløbet?

Hvordan skal I kommunikere?
Hvordan ønskes kontakten med dig? sms, telefon, mail eller besøg?

Eventuel kontakt til pårørende
Er der en anden end din medarbejder, du skal have kontakten med undervejs? F.eks. en pårørende til din medarbejder?

Skal kollegaerne informeres løbende?
Ønsker din medarbejder, at du informerer kollegaerne undervejs om sygdomsforløbet – eller vil din medarbejder selv formidle?

Hvis din medarbejder ikke ønsker, at kollegaerne informeres løbende
Hvis din medarbejder ikke ønsker, at kollegaerne skal informeres undervejs, hvad kan der så i stedet fortælles?

Løbende kontakt mellem kollegaer
Ønsker din medarbejder at holde kontakten med kollegaerne undervejs?

Ønsker din medarbejder at blive holdt ajour?
Vil din medarbejder informeres om, hvad der sker på arbejdspladsen under sygemeldingen?

 

Når I taler sammen, er det en god idé at:

Aftale en dato for nyt møde. Løbende kontakt gør det lettere at vende tilbage til arbejdspladsen, særligt hvis din medarbejder er væk under hele sygdomsforløbet. Evt. kan der aftales en månedlig dag, hvis din medarbejder synes, det er en god idé.

Gøre opmærksom på sum ved kritisk sygdom, som nogle forsikringer og pensionskasser udbetaler.

Gøre det klart for din medarbejder, at du er interesseret i at støtte op undervejs og kan kontaktes.

Fortælle det, hvis din medarbejder kan være tryg i sin ansættelse. Det kan give din medarbejder ro.

 

Download spørgsmålene som printbar tjekliste

Tag hånd om kollegaerne

Indkald kollegaerne til et møde
Når du har afstemt kommunikationen med din medarbejder, er det en god idé at holde et møde med kollegaerne. Et vigtigt emne på mødet kan være planlægning af din medarbejders opgaver. Forvent derfor spørgsmål af mere praktisk art fra kollegaerne.

Afstem opgaverne med dem, der skal løse dem
Hvis du på forhånd ved, hvordan opgaverne skal fordeles, bør du inden fællesmødet afholde 1:1-samtaler, hvor du afstemmer de nye opgaver med de pågældende kollegaer. Overvej også om der med fordel kan ansættes en tidsbegrænset vikar til at varetage opgaverne.

Ring til Kræftlinjen

Er du i tvivl om, hvordan du skal gribe forløbet med din medarbejder eller kollegaerne an?

Du er altid velkommen til at ringe og tale med en af Kræftens Bekæmpelses rådgivere på Kræftlinjen: 80 30 10 30

Aftal kommunikationen

Du har nu læst om, hvilke aftaler, du og din medarbejder med fordel kan lave i forbindelse med, at din medarbejder skal sygemeldes. Det er også vigtigt at lave aftaler for, hvordan I skal kommunikere i forbindelse med: