Gå til sygdomsliste

Operation af testikelkræft

Alle med testikelkræft får fjernet den syge testikel ved en operation. Nogle får efterbehandling med kemoterapi eller strålebehandling, hvis kræften har spredt sig. Hvis man ønsker det, kan man efterfølgende få lagt en protese i stedet for den fjernede testikel.

Behandlingsresultater

Behandlingsresultaterne for testikelkræft er i Danmark på højde med de bedste i verden. Alt i alt helbredes cirka 97 pct. af alle, der får testikelkræft. Jo mindre udbredt sygdommen er, jo større er sandsynligheden for, at behandlingen lykkes.

Den syge testikel bliver altid fjernet ved en operation, hvor man er i fuld bedøvelse.

Hvis lægen ved, at sygdommen har spredt sig, får man efterfølgende medicinsk behandling (kemoterapi) eller strålebehandling.

Behandlingen planlægges altid ud fra, hvor udbredt sygdommen er i kroppen.

Læs mere om behandling ved spredning her:

Behandling af testikelkræft med spredning

Operation foregår gennem lysken

Testiklen med kræft fjernes ved et mindre snit i lysken. Operationen kaldes orchiektomi.

Hvis man ønsker det, kan der ved en senere operation lægges en protese ned i pungen i stedet for den fjernede testikel.

Undersøgelse af den anden testikel

Når lægen fjerner den kræftramte testikel, vil han altid samtidig tage en vævsprøve fra den anden testikel.

Undersøgelser i mikroskop vil senere vise, om der er forstadier til testikelkræft i den.

Findes der forstadier til testikelkræft i den anden testikel, tilbydes man behandling af disse forstadier med det samme. Behandlingen består i en lavdosis strålebehandling.

Hvis der ikke er forstadier til kræft i den anden testikel, er risikoen for kræft i denne testikel lille.

Sygdom i stadium I behandles alene med operation

Hvis sygdommen er begrænset til den ene eller begge testikler, er behandlingen alene fjernelse af den eller de syge testikler.

Sexlivet og evnen til at få børn

Mænd med testikelkræft har sværere ved at få børn end andre mænd. Derudover har selve behandlingen negativ indflydelse på sædkvaliteten. Det er derfor vigtigt, at man får nedfrosset sædprøver, før behandlingen begynder. Efter behandlingen kan den gemte sæd bruges til at gøre ens kæreste eller kone gravid.

Nogle mænd har problemer med sexlivet efter behandling for testikelkræft. Det kan skyldes, at produktionen af mandligt kønshormon er mindre efter behandlingen. Det kan hjælpe at få tilskud af mandligt kønshormon. Dette skal altid foregå under lægelig kontrol.

I andre tilfælde kan psykiske faktorer medfører problemer med sexlivet. Her kan det være godt at få hjælp af en psykolog eller sexolog til at løse problemerne.

Læs om bl.a. opbevaring af sæd i sædbank:

Kræftbehandling kan påvirke evnen til at få børn

Behandling kan få betydning for, hvad man kan, vil og har lyst til seksuelt:

Seksualitet efter kræft


Alt om testikelkræft

Testikelkræft - forsiden

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Testikelkræft" på Cancerforum.


Til pårørende

Få gode råd til at håndtere livet som pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende