Gå til sygdomsliste

Diagnose og stadieinddeling af testikelkræft

Diagnosen testikelkræft kan først stilles, hvis en vævsprøve har vist, at der er kræftceller til stede. Der er to hovedgrupper af testikelkræft, som kaldes henholdsvis seminomer og non-seminomer. Begge typer udvikles fra germinalcellerne i testiklerne. Testikelkræft inddeles i stadier alt efter, hvor udbredt sygdommen er.

Udvikling af testikelkræft

Testikelkræft er i langt de fleste tilfælde opstået i de celler, som senere udvikler sig til sædceller. Kaldes kønscellerne eller germinalcellerne.

Kræftknuder, der udgår fra disse celler, kaldes derfor germinative tumorer.

Det er vigtigt at få stillet den præcise diagnose, for at du kan få tilbudt den bedst mulige behandling.

Vurdering af kræftknuden

Hvis en vævsprøve fra testiklen viser, at der er kræft, fjerner man hele testiklen ved en operation. Det kaldes orchiektomi og foregår under fuld bedøvelse. Herefter undersøges knuden i mikroskop for at fastslå, hvilken form for testikelkræft der er tale om.

Sygdommen kan deles i to næsten lige store grupper alt efter, hvordan kræftknuden ser ud i mikroskop. De to hovedgrupper kaldes seminom og non-seminom.

Seminomer
Tumorer i testiklerne, der er 100 pct. seminom, kaldes seminomer. De opstår hyppigst hos 25-45-årige mænd.  

Non-seminomer
Tumorer, der er en blanding af seminom og non-seminom, kaldes non-seminomer. Non-seminomer er blandinger af disse forskellige typer germinalcelletumorer:

  • Embryonalt karcinom
  • Teratom - ses hos helt unge mænd ned til teenagealderen
  • Blommesæktumor
  • Koriokarcinom - kan have spredt sig på diagnosetidspunktet uden iøjnefaldende tumor i testiklen. Blodprøve vil vise øget tumormarkør HCG. 

Non-seminomer ses oftest hos 20-35-årige mænd.  

Tillad dig selv at være vred, ked af det eller andre følelser, som dukker op. Mit råd er at sørge for at kontakte nogen, som kan hjælpe dig gennem de første chokreaktioner, f.eks. en rådgiver hos Kræftens Bekæmpelse.

Kræftpatient
Forstadier til testikelkræft

Knuden starter altid som et forstadie - dvs. det første trin i udviklingen til testikelkræft (forstadiet kaldes germcell neoplasia in situ, forkortet GCNIS). Forstadier til testikelkræft kan ses i et mikroskop ved at undersøge en vævsprøve fra testiklen.

I enkelte, sjældne tilfælde begynder kræftknuden i det væv, der producerer hormoner, og som ligger imellem de sæddannende celler i testiklerne. Hvis knuden opstår her, er den oftest godartet, men kan i sjældne tilfælde være ondartet.

Godartede knuder spreder sig ikke til andre steder i kroppen. Det er kun de ondartede knuder, der spreder sig i kroppen og kaldes kræft. Læs mere:

Forstadier til testikelkræft

Stadieinddeling er vigtig for valg af behandling

For at sikre, at du får den rigtige behandling, er det nødvendigt at vide, hvor udbredt sygdommen er. Det kræver forskellige undersøgelser: CT-scanning og undersøgelse af blodprøver.

På baggrund af undersøgelserne kan testikelkræft inddeles i to forskellige stadier - lokaliseret sygdom (stadium I) eller dissemineret sygdom (spredning udover testikel):

  • Stadium I: Sygdommen er begrænset til den ene eller begge testikler
  • Dissemineret sygdom: mænd med spredning af sygdommen deles i en god, en intermediær eller en dårlig prognostisk gruppe

De faktorer, der afgør, hvilken gruppe man tilhører, er blandt andet størrelsen af de tumormarkører, der måles i blodet, om der er spredning af sygdommen uden for lunger og lymfeknuder, og om man har seminom eller non-seminom.

Reaktioner på en kræftdiagnose

For de fleste mennesker kommer en kræftdiagnose som et chok – også selvom man måske længe har kæmpet med mistanken om noget alvorligt.

Det tager tid at forholde sig til en kræftsygdom – både for en selv og for ens pårørende. Mange føler sig meget uafklarede i tiden efter, de har fået stillet diagnosen, og der kan være mange ting, man skal tage stilling til.

Man skal forholde sig til behandlingen, tilrettelæggelsen af hverdagen, indlæggelserne, ens økonomi og også muligheder for at få hjælp, både fra det offentlige og fra ens netværk. Læs mere:

Reaktioner og følelser

Råd til pårørende

Få hjælp og vejledning til at komme videre

Få hjælp af en professionel rådgiver

Det kan også være en hjælp at tale med en professionel. Du kan tale med hospitalsafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan også få hjælp på en af Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger eller ved at ringe til Kræftlinjen.

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Mød andre i samme situation

Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende i gruppen 'Testikelkræft' på cancerforum.

Cancerforum.dk


Alt om testikelkræft

Testikelkræft - forsiden

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Testikelkræft" på Cancerforum.


Til pårørende

Få gode råd til at håndtere livet som pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende