Skip navigation

Behandling af ukendt primær tumor

Behandlingen af ukendt primær tumor afhænger af flere forhold, men kan bestå af kemoterapi eller strålebehandling.

Patient-Roed