Gå til sygdomsliste

Sygdom
Fase Fase 3
Kort titel ML DS 2006
Forsøgets lange titel Myeloid Leukemia Downs Syndrome 2006
Overordnede formål

At forbedre helbredelsesraten ved myeloid leukæmi hos børn med Downs syndrom ved at forbedre balancen mellem behandlingsintensiteten og toksiciteten

Undersøgelsesdesign

Ublindet, ikke-randomiseret, fase 3 studie

Primære endpoints
 • At opnå en overlevelse på 85%
 • At opnå standardiseret behandling for børn med Downs syndrom og myeloid leukæmi
 • At forbedre kvaliteten af den understøttende behandling
Sekundære endpoints
 • At reducere toksiciteten uden at reducere helbredelsesraten
 • At identificere prognostiske faktorer for recidiv, toksicitet og helbredelsesrate
Inklusionskriterier
 • Downs syndrom
 • Myeloid leukæmi
 • Alder 6 måneder til 4 år eller for patienter med GATA1-mutation: Alder op til 18 år
Eksklusionskriterier
 • Downs syndrom og transient myeloproliferativ disorder (TDM)
 • Downs syndrom og akut lymfoblastær leukæmi
 • Behandling i >14 dage med intensiv kemoterapi forud for inklusion i studiet
Behandling

Behandlingen omfatter 4 intensive blokke: AIE (cytarabin/idarubicin/etoposide-fosfat), AI (cytarabin/idarubicin), hAM (intermediær-dosis cytarabine (1g)/mitoxantrone), HA (høj-dosis cytarabine)

Planlagt antal patienter

Total: 150

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01