Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:ProWide

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft
Forklaring I forsøget undersøger lægerne, hvordan oplysninger direkte fra patienterne selv kan forbedre behandlingen og overlevelsen. Forsøget er til patienter med lungekræft.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Patient Reported Outcome (PRO) dækker over oplysninger om helbred og livskvalitet, der kommer direkte fra patienterne selv. PRO handler om patienternes vurdering, og via løbende tilbagemeldinger kan lægerne få indblik i aktuelle problemer, der skal tages hånd om.

I forsøget indgår et spørgeskema, som dækker de mest almindelige symptomer på lungekræft. Hvis en besvarelse viser en forværring af symptomerne, vil der automatisk blive sendt besked til kræftafdelingen. På den måde kan lægerne så tidligt som muligt tilbyde den rette behandling, hvis det er nødvendigt.

Forsøgsmetode

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der skal have spørgeskema og hvem der udelukkende skal have standardobservation

Læs mere om lodtrækningsforsøg:


Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har lungekræft og er behandlet med kemoterapi, immunterapi, målrettet behandling, lindrende stråleterapi eller kirurgi

 • Du har lungekræft i fremskreden grad og har fået lindrende behandling

 • Du har fået taget en vævsprøve

 • Din sidste CT-scanning er taget inden for fire uger

 • Du har adgang til internet, mobiltelefon og e-boks

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Din første opfølgende CT-scanning viser, at sygdommen udvikler sig

 • Du har demens, mental retardering eller psykiatrisk sygdom

 • Du deltager i et andet forsøg

Sådan foregår behandlingen

Der er ingen aktiv behandling i dette forsøg. Livskvaliteten vurderes hver 2. måned som led i standardobservationen.

Deltagerne fordeles i to grupper: • Gruppe 1: Spørgeskema + standardobservation

 • Gruppe 2: Standardobservation


Spørgeskemaet skal besvares én gang ugentligt, og det kan gøres via computer, mobiltelefon eller tablet. Hospitalet modtager en notifikation, hvis der er tilstrækkelig forværring i et eller flere af de 12 primære symptomer. I det tilfælde vil patienten blive indkaldt af behandlingsteamet.

Så længe kan du få behandlingen
Spørgeskemaerne besvares, så længe kræftsygdommen ikke forværres. Disse besvarelser fortsætter dog højest i 2 år.

Hvis det konstateres, at kræftsygdommen forværres, ophører de ugentlige besvarelser, og du vil ikke længere skulle svare.

Bivirkninger ved behandlingen

Der er ingen bivirkninger til forsøget.

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Hillerød - Nordsjællands Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet
 • Sygehus Sønderjylland - Sønderborg (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Forsøgets id-numre

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03608410

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat