Gå til sygdomsliste

At leve med akut leukæmi

Det er meget forskelligt, hvordan man har det, mens man får behandling for akut leukæmi, og efter behandlingen er færdig. Her kan du læse om bl.a. kost, arbejde og reaktioner - og finde idéer til, hvad du selv kan gøre for at håndtere bivirkninger og den nye hverdag.

Kvinde sidder på hug og kæler med en kat i solen

Det er forskelligt fra menneske til menneske, hvordan man har det under og efter behandlingen. Du kan selv gøre noget for at få et godt liv under forløbet.

Efter behandlingen

Efter en vellykket behandling, hvor blod og knoglemarv er helt normaliseret, kan du genoptage din hverdag og stort set leve, som du plejede, før du fik akut leukæmi. Det er dog naturligt at være afkræftet efter behandlingsperioden, der som regel strækker sig over et halvt år eller mere.

Måske er du nødt til at få flere behandlinger f.eks. vedligeholdelsesbehandling med kemotabletter i op til 2 år, hvilket kan påvirke dine blodværdier og gøre dig mere træt og udsat for infektioner.

Hvis du har gennemgået en allogen stamcelletransplantation med de kroniske følgevirkninger, som det kan medføre, kan det også have indflydelse på din hverdag. Du kan blandt andet opleve træthed og en øget tendens til at få infektioner.Du skal følges i hæmatologisk ambulatorium, hvor blodværdierne kontrolleres, så der kan reageres, hvis der er tegn på, at leukæmien er på vej tilbage. Med tiden vil der blive længere mellem de ambulante kontroller. Du kan forvente, at du kan afslutte alle kontroller efter cirka 5 år.

Hvis du har gennemgået allogen stamcelletransplantation, skal du forvente at blive fulgt i minimum 5 år og lige så længe, som du er i behandling med immundæmpende medicin. Læs mere:

Opfølgning efter akut leukæmi

Selv om det ikke altid er muligt at kurere akut leukæmi', er der ofte mulighed for livsforlængende behandling med for eksempel lavintensiv behandling. Behandlingen har få bivirkninger, så mange har en god livskvalitet trods vedvarende sygdom og behov for behandling. Der er desuden en række nye kræftmidler under afprøvning, som giver forhåbning om endnu bedre muligheder for livsforlængende behandling med god livskvalitet i fremtiden.

Professor, overlæge Marianne Tang Severinsen, Akut Leukæmi Gruppen, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper

Træthed

Træthed og mindre energi er almindeligt efter både kemoterapi og stamcelletransplantation. Prøv at finde en balance mellem hvile og aktivitet. Det er en god idé at prioritere, hvad der er vigtigt for dig. Bliv opmærksom på, hvornår på dagen du har mest energi, så du kan planlægge at gøre de vigtigste ting på det tidspunkt. Læs mere:

Det kan du gøre ved træthed

Reaktioner og tanker

Alvorlig sygdom fører mange tanker og følelser med sig. Nogle gange kommer den psykiske reaktion måske først, når behandlingen er færdig. Det er også krævende at være pårørende til en kræftramt, og de mange følelsesmæssige svingninger kan påvirke parforholdet. Læs mere om naturlige reaktioner i forbindelse med et kræftforløb og find redskaber til at får styr på tankerne:

Reaktioner og følelser

Mentale redskaber - få styr på tankerne

Arbejde under og efter akut leukæmi

Alle i intensiv kemoterapi vil, oftest i starten af behandlingen, have behov for at være sygemeldt i en kortere eller længere periode. Nogle kan fortsætte med deres arbejde, mens behandlingen står på, andre vælger nedsat tid eller er sygemeldt i hele perioden. Der er flere muligheder for at komme tilbage til arbejdet på forskellige vilkår. Efter en stamcelletransplantation er det ikke alle, som kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Læs mere om dine muligheder:

Arbejde og kræft

Træning og genoptræning

Hvis du har kræft, er det godt for dig fortsat at motionere og røre dig. Motionerede du ikke, før du blev syg, kan du roligt gå i gang med det. Det behøver ikke være hård motion eller i lang tid. En gåtur er også fin. Hvis du ikke har overskud til træning, har det stor betydning at tænke bevægelse ind i din dagligdag..

Efter kemoterapi har nogle brug for genoptræning, fordi de har fysiske gener. Det er vigtigt, at du får en genoptræningsplan, inden du bliver udskrevet fra hospitalet, for at have ret til genoptræning i din hjemkommune.

Fysisk aktivitet for kræftpatienter

Genoptræning

Kost og kræft

Du kan styrke din krop under en kræftbehandling ved at have fokus på, hvad du spiser. Under selve behandlingen er det normalt at tabe i vægt, men det er en vigtig forudsætning for vellykket behandling, at du fortsat spiser og ikke taber dig for meget. Afdelingen har tilknyttet diætister som kan rådgive dig om, hvordan du skal spise, og din læge vil også kunne rådgive dig.

Efter kræftbehandlingen kan sund mad også være med til at give dig ny energi og styrke kroppen.

Kost til kræftpatienter

Opskrifter på sund mad og til spiseproblemer

Gode råd til bivirkninger og senfølger

Problemer, som opstår under eller efter kræftbehandling, kan skyldes sygdommen eller være en bivirkning til behandlingen. F.eks. oplever en del kræftpatienter i perioder at være meget trætte. Få forslag til, hvordan du tackler hverdagen med f.eks. træthed eller andre bivirkninger og senfølger bedst muligt.

Bivirkninger og senfølger

Hjælp og vejledning til at komme videre

Få hjælp af en professionel rådgiver

Det kan også være en hjælp at tale med en professionel. Du kan tale med hospitalsafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan desuden få hjælp på en af Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger eller ved at ringe til Kræftlinjen.

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

På sundhed.dk kan du finde en oversigt over rehabiliteringstilbud for kræftpatienter i din kommune eller region.

Sundhedstilbud

Mød andre i samme situation

Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende i gruppen 'akut leukæmi' på cancerforum.

Cancerforum.dk

Patientforening for lymfekræft og leukæmi

LYLE


Læs alt om akut leukæmi

Akut leukæmi – forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Akut leukæmi" på Cancerforum.