28-02-2022

Ny senfølgeklinik åbnet i Odense

Klinik for Senfølger til Kræft på Odense Universitetshospital skal hjælpe patienter i Region Syddanmark med komplekse og uafklarede senfølger efter kræft.
Foto: OUH

Med flere kræftoverlevere og et øget fokus på et godt liv efter kræft, bevilgede Region Syddanmark i 2021 5,5 millioner kroner til at oprette fire klinikker, der skal hjælpe patienter, der oplever senfølger efter kræft.

Nu er nogle af klinikkerne begyndt at åbne dørene for patienter. Den 1. februar 2022 åbnede Klinik for Senfølger til Kræft på Odense Universitetshospital (OUH).

Hjælp til ubehandlede senfølger

Klinikken på OUH skal hjælpe kræftpatienter med komplekse senfølger efter kræft af fysisk, social, seksuel, og/eller psykologisk karakter, der endnu er uafklarede eller ubehandlede.

Mange patienter har senfølger, der allerede håndteres hos patientens egen læge, i kommunen eller ved en anden sygehusafdeling. Men klinikken på OUH tilbyder altså hjælp til dem, der har afprøvet forskellige behandlinger af senfølgerne uden virkning, eller hvor kommunen eller praktiserende læge ikke kan hjælpe. Forløbet på senfølgeklinikken skal hjælpe med afklaring, rådgivning og eventuelt behandling af patientens problemer.

Tværfaglig udredning

For at blive henvist til et forløb på senfølgeklinikken, skal borgere fra Region Syddanmark have en henvisning fra egen læge eller en anden hospitalsafdeling. Herefter bliver man inviteret til en samtale og undersøgelse i klinikken.

Personalet på senfølgeklinikken er et tværfagligt team bestående af læge, psykolog, sygeplejersker og sexolog, som undersøger, hvilke senfølger patienten har, og hvad der kan gøres ved dem. Klinikken har på den måde en udredende og visiterende funktion og kan efter de indledende undersøgelser enten selv iværksætte behandling eller henvise patienterne videre til relevant behandling på fx andre sygehusafdelinger eller til tilbud i kommunen. I forløbet vil patienten komme til en eller flere opfølgende samtaler med personalet.

Den nye klinik for senfølger efter kræft i Odense er under lægefaglig ledelse af speciallæge i klinisk onkologi, Thea Mattsson.

Kilder:

Odense Universitetshospital
Fyens Stiftstidende
Sundhed.dk

Af Malene Lindgaard Kloster Sidst ændret 28.02.2022