Gå til sygdomsliste

At leve med kræft i binyrebarken

Hverdagen under og efter behandling af kræft i binyrebarken vil forme sig forskelligt afhængig af, hvordan du havde det før behandlingen, hvor udbredt sygdommen er og hvilken behandling, du får eller har fået. Her kan du bl.a. læse om reaktioner, kost og arbejde under og efter et kræftforløb.

At leve med binyrebarkkræft

Når man lever med en alvorlig sygdom som kræft, oplever mange at blive mere nærværende i nuet og sætte større pris på familien, vennerne og hverdagen.

Ny hverdag efter kræft

Mange ser frem til, at livet igen bliver, som før sygdommen ramte. Men mange oplever, at hverdagen ikke ligner sig selv. Det kan være en udfordring at få en almindelig hverdag til at fungere igen og fortsætte med familie- og arbejdsliv efter en kræftbehandling.

Det tager tid at acceptere, at det er en ny situation, og at man ikke nødvendigvis kommer tilbage til sit 'gamle jeg'. Men selvom livet ikke bliver som før, kan det sagtens blive et godt liv fyldt med glæde og gode oplevelser.

Alle forløb er individuelle, og derfor kan (bør) man ikke sammenligne med andres sygehistorie. Hvad der er vigtigt for det ene menneske kan være ubetydeligt for den anden.

Kvinde med kræft

Du kan selv gøre meget

Mange har et ønske om selv at gøre noget for at gøre sygdomsforløbet så godt som muligt. Følg linket herunder og få gode råd om genoptræning og senfølger, og hvad du selv kan gøre i forhold til kost og motion:

Hvad kan du selv gøre

Reaktioner og følelser

Alvorlig sygdom fører mange tanker og følelser med sig, og nogle oplever, at reaktionen først kommer, når behandlingen er overstået. Det er også krævende at være pårørende til en kræftramt, og de mange følelsesmæssige svingninger kan påvirke parforholdet. Reaktionerne er helt naturlige, men kan være svære at takle. Find råd og vejledning her:

Reaktioner og følelser

Kræft og parforhold

Tilbage til arbejdet?

Nogle kræftpatienter kan fortsætte med deres arbejde, mens behandlingen står på. Andre er sygemeldt i hele perioden men hvornår er du klar til at begynde igen? Hvor meget skal du fortælle dine kolleger om sygdommen?

Der er flere muligheder for at vende tilbage til arbejdet på forskellige vilkår. Ikke alle kan vende tilbage til arbejdsmarkedet efter en kræftsygdom og må gå på pension. Læs mere:

Arbejdslivet efter kræft

Arbejde og pension

Mentale teknikker og tro

Mentale teknikker som visualisering og meditation kan bruges til at lindre smerter, afhjælpe angst og forbedre livskvaliteten, når man er i behandling for kræft. Læs mere:

Mentale redskaber

Få hjælp og vejleding til at komme videre

Få hjælp af en professionel rådgiver

Det kan være en hjælp at tale med en professionel - f.eks. én fra sygehusafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan også få hjælp på en af Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger eller ved at ringe til Kræftlinjen.

Find en kræftrådgivning nær dig

Ring eller skriv med en rådgiver på Kræftlinjen

Offentlige rehabiliteringstilbud

På sundhed.dk kan du finde en oversigt over rehabiliteringstilbud for kræftpatienter i din kommune eller region:

Sundhedstilbud

Mød andre i samme situation

Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende på cancerforum.

Cancerforum.dk


Alt om kræft i binyrebarken:

Binyrebarkkræft - forsiden


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning