Gå til sygdomsliste

Behandling af HER2-positiv brystkræft

Alle kvinder med HER2-positiv brystkræft får tilbudt 1 års behandling med trastuzumab i kombination med kemoterapi efter operationen. Hvis knuden er hormonfølsom (østrogenfølsom), får man også antihormonbehandling.

10-15 pct. af alle tilfælde af brystkræft er såkaldt HER2-positiv brystkræft. 

Knuder i brystet bliver altid testet for, om de er HER2-positive. Det sker ved, at lægen undersøger en vævsprøve fra den fjernede knude.

Fakta om HER2-positiv brystkræft

HER2-positive brystkræftceller har et meget stort antal HER2-receptorer på celleoverfladen. Det unormalt store antal HER2-receptorer medfører, at cellerne bliver overstimuleret og deler sig ukontrolleret.

Trastuzumab er et antistof, som virker ved at binde sig til HER2-positive kræftceller. Derved ændres cellernes overflade, og den ukontrollerede celledeling ophører.

HER2-positiv brystkræft behandles med trastuzumab

Man får behandling med trastuzumab sammen med den sædvanlige behandling med kemoterapi og eventuelle antihormonbehandling (også kaldet anti-østrogenbehandling).

Lægerne anbefaler, at man får to HER2-rettede antistoffer (trastuzumab og pertuzumab) før operationen sammen med kemoterapi (neoadjuverende behandling) når:

  • der er spredning til lymfeknuderne og/eller knuden er mere end 2 cm
  • sygdommen er lokalt fremskreden, eller
  • man har inflammatorisk brystkræft

Man får både trastuzumab og pertuzumab gennem et drop i armen, og behandlingen foregår ambulant, så man kan tage hjem efter behandlingen. Det tager cirka én time hver gang.

Trastuzumab og pertuzumab kan også fås i samme indsprøjtning, og det tager kun ca. 5 minutter. Man skal have behandling 17 gange hver 3. uge.

Behandling med stoffet trastuzumab i kombination med kemoterapi nedsætter risikoen for tilbagefald.

Behandling med trastuzumab har kun få bivirkninger

Efter den første behandling får cirka halvdelen af alle kvinder bivirkninger, som minder om influenzasymptomer. Ved de efterfølgende behandlinger plejer der kun at være meget få bivirkninger.

En sjælden bivirkning ved behandling med trastuzumab er en nedsættelse af hjertets pumpeevne.

Nogle undersøgelser tyder dog på, at en påvirkning af hjertets pumpeevne forsvinder igen ved ophør af behandlingen.

Læs mere om medicinen og dens bivirkninger:

Trastuzumab

Pertuzumab

Læs også:

Behandling af brystkræft med spredning

Antistofbehandling med pertuzumab inden operationen

Hvis kræften er HER2-positiv, større end 2 cm eller har spredt sig til armhulen, får man inden operationen kemoterapi sammen med de to antistoffer trastuzumab og pertuzumab. Det gør den samlede behandling meget effektiv. Læs mere om behandling før operation:

Medicinsk behandling før operation for brystkræft


Læs alt om behandling af brystkræft:

Behandling af brystkræft (forsiden)


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i de syv brystkræftgrupper på Cancerforum. Meld dig f.eks. ind i grupper med fokus på arv, spredning, overgangsalder og rekonstruktion.