Gå til sygdomsliste

Behandling af HER2-positiv brystkræft

Alle kvinder med HER2-positiv brystkræft får tilbudt 1 års behandling med trastuzumab i kombination med kemoterapi efter operationen. Hvis knuden er hormonfølsom, gives der også antihormonbehandling.

Cirka 12 pct. af alle tilfælde af brystkræft er såkaldt HER2-positiv brystkræft, hvor der er en øget risiko for, at man får tilbagefald af sygdommen.

Behandling med stoffet trastuzumab i kombination med kemoterapi nedsætter risikoen for tilbagefald.

Knuder i brystet bliver altid testet for, om de er HER2-positive. Det sker ved, at lægen undersøger en vævsprøve fra den fjernede knude.

Fakta om HER2-positiv brystkræft

HER2-positive brystkræftceller har et meget stort antal HER2-receptorer på celleoverfladen. Det unormalt store antal HER2-receptorer medfører, at cellerne bliver overstimuleret og deler sig ukontrolleret.

Trastuzumab er et antistof, som virker ved at binde sig til HER2-positive kræftceller. Derved ændres cellernes overflade, og den ukontrollerede celledeling ophører.

HER2-positiv brystkræft behandles med trastuzumab

Man får behandling med trastuzumab sammen med den sædvanlige behandling med kemoterapi og eventuelle antihormonbehandling.

Det anbefales at få trastuzumab før operationen sammen med kemoterapi (neoadjuverende behandling) når:

  • man har HER2-positiv brystkræft i tidligt stadie
  • der er spredning til lymfeknuderne og/eller knuden er mere end 2 cm
  • sygdommen er lokalt fremskreden, eller
  • man har inflammatorisk brystkræft

Man får trastuzumab gennem et drop i armen. Behandlingen foregår ambulant, og det tager cirka 1 time hver gang. Trastuzumab kan også fås som indsprøjtning, og det tager kun 2-5 minutter. Man skal have behandling 17 gange hver 3. uge.

Behandling med trastuzumab har kun få bivirkninger

Efter den første behandling får cirka halvdelen af alle kvinder bivirkninger, som minder om influenzasymptomer. Ved de efterfølgende behandlinger plejer der kun at være meget få bivirkninger.

En sjælden bivirkning ved behandling med trastuzumab er en nedsættelse af hjertets pumpeevne. Nogle undersøgelser tyder dog på, at en påvirkning af hjertets pumpeevne forsvinder igen ved ophør af behandlingen.

Læs mere om medicinen og dens bivirkninger:

Trastuzumab

Læs også:

Behandling af brystkræft med spredning


Læs alt om behandling af brystkræft:

Behandling af brystkræft (forsiden)

 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Del dine tanker og erfaringer i de syv brystkræftgrupper på Cancerforum. Meld dig f.eks. ind i grupper med fokus på arv, spredning, overgangsalder og rekonstruktion.


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende