Gå til sygdomsliste

Overvejelser før rekonstruktion

Det er vigtigt, at du tager dig tid til at overveje, om du ønsker at gennemgå en brystrekonstruktion. Det er også vigtigt, at du har forståelse for de kosmetiske begrænsninger, der er med hensyn til resultatet af en brystrekonstruktion. Der er ofte brug for flere samtaler med plastikkirurgen for at afklare eventuelle spørgsmål.

At få sit bryst rekonstrueret tager tid og kræfter, og man skal være godt motiveret.

En brystrekonstruktion omfatter flere operationer, og hele processen tager omkring et år. Men det kan tage længere tid afhængig af metoden, som brystet bliver rekonstrueret ud fra, og om der eventuelt opstår problemer ved de enkelte operationer.

Inden samtalen med plastikkirurgen er det er en god idé at skrive spørgsmål ned på forhånd, så du ikke glemmer noget. Det kan være en fordel at tage en pårørende med, hvis du f.eks. bliver i tvivl om, hvad lægen har sagt.

Du bør stadig gå til kontrol

En brystrekonstruktion forhindrer ikke en eventuel supplerende kræftbehandling med kemoterapi, strålebehandling eller antihormonbehandling.

En brystrekonstruktion skjuler ikke et eventuelt tilbagefald af brystkræft, så derfor bør du fortsætte med at gå til almindelige kontroller med undersøgelse, ultralydsscanning og eventuel CT- og MR-scanning af det rekonstruerede bryst.

Valg af rekonstruktionsmetoden afhænger bl.a. af:

 • Din kropsbygning og bryststørrelse
 • Hvordan arret er efter operationen for brystkræft:
  Dybe stramme/brede ar kan gøre, at f.eks. rekonstruktion med implantat må fravælges
 • Om du tidligere har fået strålebehandling:
  I så fald vil kirurgen oftest anbefale rekonstruktion ved hjælp af dit eget væv, fordi resultaterne ved brug af implantater i strålebehandlede områder ikke bliver tilstrækkelig gode
 • Om du har et egnet overskud af hud i brystregionen
 • Om du har et egnet hudoverskud de steder på kroppen, hvor der kan tages væv til rekonstruktionen
 • Om du har ar efter tidligere operationer, som kan begrænse mulighederne for brystrekonstruktion:
  Det kan være nødvendigt før en operation med vævstransplantation at sikre, at der er de nødvendige særlige blodkar. Det kan ses ved en røntgen-, MR- eller ultralydsundersøgelse
 • Om du har komplicerende sygdomme f.eks. sukkersyge, gigt, hjerte-karsygdomme eller lungesygdomme:
  Disse sygdomme kan give ved operation under fuld bedøvelse
 • Om du er overvægtig (BMI større end 30):
  Du kan blive anbefalet vægttab til cirka BMI 25 for at en brystrekonstruktion kan blive foretaget
 • Dit forbrug af tobak og alkohol
 • Dine ønsker om rekonstruktion med eller uden brystimplantat, placeringen af ar efter anvendelse af eget væv mm.

Det er nødvendigt at stoppe med at ryge fra seks uger før brystrekonstruktion

Det er et krav, at man stopper med at ryge mindst seks uger inden brystoperationen. Det gælder både ved:

 • Operation for forstadier til kræft
 • Såkaldt 'risikonedsættende operation, som man kan få tilbudt, hvis man har høj risiko for at få brystkræft (begge bryster bliver fjernet)

Ved de forskellige metoder er der forskel på antallet af indlæggelser, varigheden af dem, antallet af ambulante besøg, varighed af sygemelding, og hvor graden af problemer der kan opstå.

Sammen med plastikkirurgen finder I den metode, der egner sig bedst i din situation.

Udskiftning af implantater

Med alderen og ved vægtændringer ændrer kroppen sig, hvilket kan ændre brysternes udseende.

Det kan medføre, at man ønsker en ny operation, selv om implantatet i sig selv ikke fejler noget.

Derfor skal du regne med, at der senere kan opstå behov for ny operation.

Sammenhæng mellem sjælden form for lymfom og brystimplantat

Meget sjældent kan der opstå en form for lymfekræft i det bindevæv, der omgiver et brystimplantat. 

Denne særlige form for T-cellelymfom kaldes brystimplantatassocieret anaplastisk storcellet lymfom (BIA-ALCL).

Tilstanden er så vidt vides kun set ved implantater, som har en såkaldt tekstureret overflade. Der kendes kun knap 800 tilfælde på verdensplan, og årsagen kendes endnu ikke.

Symptomerne er oftest betydelig væskedannelse omkring implantatet (også kaldet 'serom'), som opstår pludseligt og mere end 12 måneder efter brystimplantationen. Kun i få tilfælde kan der føles en knude.

Man undersøger brystområdet og lymfeknuder i armhulerne og eventuelt på halsen med ultralydsscanning.

Seromet og en evt. knude bør undersøges for kræftceller under mikroskop.

Hvis det viser sig, at der er tale om BIA-ALCL, bør man få foretaget en PET-CT-scanning og en knoglemarvsbiopsi for at udelukke, at sygdommen har spredt sig.

Behandlingen består i, at implantatet og bindevævskapslen udenom bliver fjernet.

BIA-ALCL, som strækker sig ud over kapslen, kan udvikle sig mere aggressivt, og behandlingen vil så blive suppleret med kemoterapi eller immunterapi og eventuelt stråleterapi.

Risikovurdering af PIP-brystimplantater

Siden begyndelsen af 1990'erne har der været en del debat om brystimplantater med silikone.

Der har været mistanke om, at implantaterne kunne medføre bl.a. gigt- og bindevævssygdomme på grund af udsivning af silikone.

Men der er ikke medicinske videnskabelige holdepunkter, som støtter mistanken mod silikone. Dette underbygges af grundige udenlandske og danske undersøgelser.

Der er dog stadig kvinder, som mener, at de er blevet syge af at få lavet brystimplantation f.eks. med omfattende træthed, muskelsmerter eller andre gener. På engelsk kaldes dette 'breast implant illness'.

Det er vanskeligt at dokumentere en eventuel sammenhæng mellem symptomer og brystimplantater, da der ikke findes blodprøver eller scanninger, som kan bekræfte disse lidelser.

Cirka halvdelen af de kvinder, som har disse symptomer, får det bedre efter implantaterne bliver fjernet.

Brystimplantater medfører ikke øget risiko for tilbagefald af brystkræft

Der er ikke øget risiko for tilbagefald af brystkræft, som har fået foretaget en brystrekonstruktion med brystimplantat efter operation for brystkræft.

Læs alt om brystkræft

Brystkræft – forsiden


 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Del dine tanker og erfaringer i de syv brystkræftgrupper på Cancerforum. Meld dig f.eks. ind i grupper med fokus på arv, spredning, overgangsalder og rekonstruktion.


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende