Gå til sygdomsliste

Er du berørt af Ringstedsagen?

På Ringsted Sygehus har et stort antal kvinder igennem flere år fået mangelfulde brystundersøgelser. Flere af disse kvinder har sidenhen fået konstateret brystkræft. Her kan du få et overblik over sagen og læse om, hvad du kan gøre, hvis du er én af de berørte kvinder.

Billede af Ringsted Sygehus i forbindelse med sagen om mangelfulde brystkræftundersøgelser

Foto: Region Sjælland

Skal du være bekymret? 

For at finde ud af, om du er i risiko for at have fået en mangelfuld undersøgelse for brystkræft, er det vigtigt at skelne mellem to typer af undersøgelser: Screeningsundersøgelser og klinisk mammografi. 

Screeningsundersøgelse

Alle kvinder i alderen 50-69 år bliver hvert andet år automatisk indkaldt til en brystkræftscreening. Det er en forebyggende undersøgelse af kvinder, som ikke har symptomer på brystkræft. Tilbuddet om mammografiscreening består udelukkende af en mammografi, som er en røntgenundersøgelse af brysterne. Er det sådan en undersøgelse, du har deltaget i, er der ingen grund til bekymring.  

Klinisk mammografi

Er du blevet henvist til Ringsted Sygehus af din læge med mistanke om kræft, er der grund til at undersøge dit eget forløb yderligere. Det en del af disse patienter, som ikke er blevet undersøgt godt nok. Det drejer sig i udgangspunktet om patienterne, der er blevet henvist til brystundersøgelse i tiden mellem 1. marts 2013 til 24. maj 2017.

Efter 24. maj 2017 blev der ikke længere lavet mangelfulde undersøgelser. Til gengæld er man nu ved at finde ud af, om der også før 1. marts 2013 blev lavet mangelfulde undersøgelser.

En klinisk mammografi er en undersøgelse, som skal bestå af tre trin:

  • En mammografi (røntgen)
  • En lægeundersøgelse af brystet med hænderne
  • En undersøgelse med ultralyd

'Ringsted-sagen' kort

I Ringsted-sagen er der sket det, at kvinderne kun blevet tilbudt en mammografi, selvom de også skulle være blevet undersøgt af en læge og med ultralyd.

De kvinder, som i første omgang ikke havde fået en fyldestgørende undersøgelse i perioden 1. januar 2016 til 24. maj 2017, har alle fået besked og er tilbudt ny undersøgelse.

Hvis man er blevet undersøgt efter 24. maj 2017, er man undersøgt korrekt, oplyser Region Sjælland.

Er du berørt af Ringstedsagen?

Ved en mammografi bliver brystet røntgenfotograferet fra flere vinkler.

Hjælp til berørte kvinder

Er du blandt de kvinder, som har fået en mangelfuld brystundersøgelse? Eller frygter du, at du har fået en mangelfuld undersøgelse? Læs her, hvad du kan gøre:

  • Kvinder, der har fået konstateret brystkræft, tilbydes en personlig samtale med afdelingen eller andre fagpersoner for at få afklaring om deres forløb og erstatningsmuligheder.
  • Kvinder, der viser sig at have fået en mangelfuld brystundersøgelse, har mulighed for at få krisehjælp og psykologbistand via sygehuset.
  • Du meget velkommen til at kontakte Kræftlinjen på 8030 1030 og kræftrådgivningerne i Næstved og Roskilde. Det kan du gøre, både hvis du er i tvivl, om du er berørt af sagen, eller hvis du er direkte berørt. Du kan ringe til rådgivningen eller møde op til åben rådgivning, hvor vi har personale, der kan hjælpe dig.
  • På baggrund af sagen har Dansk Brystkræft Organisation på Sydsjælland oprettet en netværksgruppe for kvinder, der ikke er blevet undersøgt godt nok. Den er du velkommen til at deltage i. Læs mere på Dansk Brystkræft Organisations hjemmeside:

Dansk Brystkræft Organisation

Få hjælp til at søge erstatning

Få råd og vejledning

Både Kræftens Bekæmpelse og Dansk Brystkræft Organisation kan hjælpe, hvis du gerne vil søge erstatning. Kræftrådgivningerne kan rådgive om dine muligheder for at klage:

Få hjælp hos Kræftens Bekæmpelse i Næstved

Få hjælp hos Dansk Brystkræft Organisation

Tjek din journal

Hvis du i forbindelse med sagen har været til en samtale på sygehuset, kan det være en god idé at undersøge din journal. Her skal det fremgå, hvilken information, du har fået. Dette kan nemlig have betydning for en klage eller erstatningssag. Hvis samtalen ikke er tilstrækkeligt journalført, anbefaler vi, at du indberetter det til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gør du ved at indsende en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed. Læs mere her:

Indsend en bekymringshenvendelse

Utilfreds med dit forløb?

Hvis du er utilfreds med dit forløb på Ringsted Sygehus, kan du sende en klage til Styrelsen for Patientklager her:

Klag over sundhedsfaglig behandling

Du kan læse mere om undersøgelser for brystkræft og mammografiscreening her:

Mammografiscreening

Undersøgelser for brystkræft


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i de syv brystkræftgrupper på Cancerforum. Meld dig f.eks. ind i grupper med fokus på arv, spredning, overgangsalder og rekonstruktion.