Gå til sygdomsliste


Særligt til fagfolk
Samtale med familie

Samtaler med patienter og pårørende

Her kan du finde viden om, hvad kræftpatienter og deres pårørende har behov for i kommunikationen med sundhedsprofessionelle.

Samtaler med patienter

Læge taler med kvinde

Støtte til socialt sårbare patienter

Her kan du finde undervisningsfilm, der viser forskellige måder at kommunikere til og med socialt sårbare kræftpatienter.

Samtaler med socialt sårbare patienter

Mulepose til unge kræftramte

Støtte til unge kræftramte

Her kan du finde information om Ung Kræfts muleposer, som du kan dele ud til unge kræftramte, når de får deres diagnose.

Støtte til unge kræftramte

Støtte til børn og unge i sorg

Her kan du finde vejledninger, sorghandleplaner og information til lærere, pædagoger og sundhedspersonale om børn og unge i sorg.

OmSorg

Læge udfylder skabelon

Information om lægefaglige udtalelser

Her kan du finde information om betingelserne for forlængelse af sygedagpenge, som skal bruges i forbindelse med lægefaglige udtalelser.

Lægefaglige udtalelser


Rapporter om psykosocial støtte

Socialt sårbare kræftpatienters behov for inddragelse i egen behandling, pleje og forløb, samt interventioner der sigter mod at fremme denne inddragelse

Rapporten kortlægger international evidensbaseret viden om inddragelse af socialt sårbare kræftpatienter. Studiet viser, at inddragelse af socialt sårbare kræftpatienter i egen behandling, pleje og forløb er et underbelyst område i litteraturen.

Inddragelse på lige fod – oplevelser med og ønsker til inddragelse blandt socialt sårbare kræftpatienter

Rapporten afdækker socialt sårbare danske kræftpatienters oplevelser og ønsker til inddragelse, ligesom den undersøger sundhedsprofessionelles erfaringer med at inddrage målgruppen. På bagrund af resultaterne følger en række anbefalinger i forhold til inddragelse af socialt sårbare kræftpatienter.