Gå til sygdomsliste

Videoer om senfølger

Kræftens Bekæmpelse arbejder for at mindske senfølger efter kræft. Her kan du finde baggrundsviden om senfølger og se Senfølgerforeningens videoer om, hvordan det er at leve med senfølger.

Susanne tager make up på

Halvdelen af alle kræftpatienter lever med senfølger
Behandlingen for kræft er ofte langvarig og består som regel af en kombination af flere behandlinger. Det kan medføre en række senfølger, som kan vise sig et stykke tid eller flere år efter at kræftbehandlingen er afsluttet.

Omkring 300.000 danskere har haft kræft, og mindst halvdelen af dem har mén efter deres sygdom og behandling. Der er typisk tale om vedvarende senfølger med fysiske, psykiske og sociale funktionssvigt, som kan gøre det vanskeligt at vende tilbage til arbejdslivet og hverdagen.

Senfølger efter kræft

Fysiske problemer som smerter, føleforstyrrelser, træthed, hjerteproblemer, mundtørhed, tinitus, tandskader, spiseproblemer og lymfødemskader.

Psykiske problemer som kan strække sig fra tristhed, øget sårbarhed og vrede til svære og invaliderende symptomer som angst og depression.

Sociale problemer som kan gøre det svært at udfylde normale roller og deltage i hverdags-, familie- og arbejdslivet.

Konference om senfølger og rehabilitering

Du kan se eller gense konferencen Kræftpolitisk Forum 2021 på dette link:

Kræftpolitisk Forum 2021

Videoer om senfølger efter kræft
Senfølgerforeningens har lavet en række videoer, hvor eksperter og patienter giver et indblik i, hvordan det er at leve med senfølger efter en kræftsygdom, og hvilke problemer det ofte medfører.


Hvad er senfølger?
I dette afsnit giver overlæge, Rikke Helsted, en overordnet introduktion til, hvad senfølger er, og hvilke konsekvenser de kan have for vores livskvalitet. Du kan også høre om, hvad Senfølgerforeningen mener, der skal til for, at kræftoverlevere kan få et bedre liv efter deres kræftbehandling er afsluttet.


Seksualitet og senfølger
I dette afsnit kan du møde en mand og en kvinde, som begge har haft store seksuelle udfordringer efter deres kræftsygdom. Hør deres historie om at gå på jagt efter seksualiteten efter kræft. Du kan også møde en ekspert, som fortæller om de mest almindelige problemer med sexlivet efter en kræftsygdom og giver dig en række gode råd.


Træthed, søvn og senfølger
Træthed og problemer med at sove er en senfølge, som griber voldsomt ind i ens hverdag. I dette afsnit kan du møde en kvinde, som engang var familiens aktive samlingspunkt, men som i dag bliver træt af selv de mindste gøremål. Mød også en førende ekspert på området og få gode råd til, hvordan du kan sove bedre og tackle trætheden.


Identitet og senfølger
En kræftdiagnose og behandlingen af sygdommen kan opleves som en ændring af hele ens person. I dette afsnit kan du møde en kvinde, som meget åbent beretter om følelsen af identitetstab, om at miste sit flotte hår og om fornemmelsen af at ældes på kort tid.


Forskning i senfølger
I dette afsnit kan du møde overlæge og professor Christoffer Johansen. Han forsker i senfølger og deler her sin viden med dig. Du kan både høre om videnskabelige facts og om de nyeste forskningsresultater på området – også internationalt.


Kognitive senfølger
Problemer med at huske, planlægge og koncentrere sig er helt normale senfølger efter kræft. I dette afsnit kan du møde en kvinde, som er hårdt ramt af kognitive problemer, og som ofte oplever at flere minutter er pist væk i hendes hukommelse. Mød også en ekspert, som giver et indblik i den nyeste viden på området og en række gode råd.


Angst for tilbagefald
Angst for tilbagefald er normalt efter en kræftsygdom, men for nogen tager angsten over i deres liv. I denne film kan du møde en børnekræftoverlever, hos hvem denne frygt har fyldt i hele hans liv. En ung forsker deler sin viden på området og løfter sløret for en ny behandlingsform.


Smerter
Smerter er en meget almindelig senfølge efter kræftbehandling. I denne film kan du møde en række patienter, der fortæller om deres smerter. Du kan også møde to eksperter på området, som fortæller om de forskellige typer af smerter og måder at tackle og behandle dem.


Den gode case
At leve med senfølger kan til tider være rigtig svært. I denne film kan du møde en person, som på trods af mange senfølger har fundet en måde at leve sit liv med bevaret livskvalitet.


Senfølgerklinikker
I denne film kan du møde to eksperter, der fortæller, hvordan de forestiller sig, den perfekte senfølgerklinik kan indrettes. En overlæge i mave-tarmkirurgi , som allerede har etableret en slags lokal senfølgerklinik, og en overlæge i palliation med stor erfaring i tværfaglighed og holistisk tilgang til patienter.


Den rehabiliterende indsats
Kræftens Bekæmpelse har lavet en oversigt over den rehabiliterende indsats på kræftområdet i Danmark.

Den rehabiliterende indsats