Gå til sygdomsliste

Patientansvarlig læge

Kræftens Bekæmpelse arbejder for at understøtte sammenhængende patientforløb, herunder at patienter har én læge, der har det lægelige ansvar for patientforløbet på sygehuset. Her kan du finde viden om den patientansvarlige læge.

Patient og pårørende er i samtale med læge

Kræftpatienter får patientansvarlige læger
Kræftpatienter har ofte komplekse forløb, som kræver specialiseret behandling på flere matrikler. Derfor besluttede regeringen i Kræftplan IV at sætte et mål om, at mindst 90 pct. af alle kræftpatienter i 2020 skal opleve at have en patientansvarlig læge i deres sygehusforløb.

Den patientansvarlige læge skal sikre bedre sammenhæng i patientforløbene, øge patienternes tryghed og forbedre den faglige kvalitet i behandlingen. Ordningen bliver sideløbende udbredt til andre patientgrupper. Der følges op på implementeringen via den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), der siden 2018 har indsamlet data om ordningen.

Hovedrapporten fra LUP 2018 indeholder et særskilt tema om den patientansvarlige læge:

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Arbejdet med den patientansvarlige læge bygger på en politisk aftale mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Overlægeforeningen, Yngre Læger, Danske Patienter og Dansk Sygeplejeråd.

Kræftens Bekæmpelse arbejder for mere lægeligt ansvar
Kræftens Bekæmpelse har i flere år arbejdet for at understøtte sammenhængende patientforløb, herunder at patienter har én læge, der har det lægelige ansvar for patientforløbet på sygehus. Her kan du se nogle af de undersøgelser, som ligger til grund for arbejdet med den patientansvarlige læge.

Patientansvarlig læge

En temaanalyse, der udspringer af Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse fra 2017, belyser kræftpatienters oplevelser af det lægelige ansvar i forløbet. 

Undersøgelsen viser blandt andet, at kræftpatienter har en markant bedre oplevelse af det samlede behandlingsforløb, når de oplever, at der er et klart lægeligt ansvar i deres forløb.

En temaanalyse af patientoplevet lægeligt ansvar og kontinuitet i kræftforløbet

Patientansvarlig læge

I 2016-2017 gennemførte Kræftens Bekæmpelse en kvalitativ undersøgelse af kræftpatienters og lægers oplevelser med den patientansvarlige læge. 

Undersøgelsen viste, at den patientansvarlige læge gav lægerne et indblik i samtlige detaljer omkring patientforløbet og at patienterne oplevede større tryghed i patientforløbet. Desuden viste undersøgelsen, at kvaliteten i behandlingsforløbet blev bedre med bedre udnyttelse af lægefaglige ressourcer, kortere behandlingsforløb, øget patientsikkerhed og øget patient- og lægetilfredshed. 

Patientansvarlig læge på sygehus

Patientansvarlig læge

I 2013 gennemførte Kræftens Bekæmpelse en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt kræftpatienter, som pegede på, at kontinuiteten og sammenhængen i behandlingsforløbet kunne forbedres.

43 % procent af kræftpatienterne oplevede ikke, at én læge havde ansvaret for deres behandling på sygehuset. Samme undersøgelse viste, at 23 % af kræftpatienterne oplevede, at de selv eller deres pårørende stod med en del af ansvaret for at holde styr på henvisninger og indkaldelser til undersøgelser. 

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Patientinvolvering
Kræftens Bekæmpelse indsamler løbende beretninger fra patienter om deres møde med sundhedsvæsenet. Undersøgelserne sætter blandt andet fokus på patienternes oplevelse af sammenhæng og koordination i forløbet.

Patientinvolvering