Gå til sygdomsliste

Forsøg med screening for tarmkræft

I 2005-2006 blev der lavet et forsøg med screening for tarmkræft. En såkaldt gennemførlighedsundersøgelse. Den fandt sted i de tidligere Københavns og Vejle Amter. Forsøget er efterfølgende blevet evalueret.

I 2005-2006 tilbød man som forsøg screening for tarmkræft til personer i alderen 50-74 i de tidligere Københavns og Vejle Amter. Man ville undersøge, hvor godt tilbuddet virkede - fandt man det forventede antal personer med forstadier til kræft i tarmen? Var befolkningen parat til at blive undersøgt? Undersøgelsen indebar, at man selv skulle tage en prøve af sin afføring.

Der blev fundet mange flere tilfælde af kræft og polypper i tarmen end beregnet, selvom færre end forventet sagde ja til at blive undersøgt.

Kræftens Bekæmpelse og Danish Colorectal Group har været fortalere for at indføre landsdækkende screening for alle 50-74 årige. Med Kræftplan 3 blev det i 2010 besluttet at indføre tarmkræftscreening i Danmark i 2014.

Evaluering af gennemførlighedsundersøgelsen

Forsøget med screening for tarmkræft er blevet evalueret. Blandt andet undersøgte Kræftens Bekæmpelse målgruppens barrierer for at tage den afføringstest, der blev brugt i forsøget.

Barrierer for at deltage i screening for tarmkræft

Kræftens Bekæmpelse har undersøgt målgruppens barrierer for at blive screenet for tarmkræft.

Læs mere og find evalueringsrapporterne her:
Barrierer for screening for tarmkræft

Hvor mange har blod i afføringen?

Generelt har 2-3 procent af deltagerne i screening for tarmkræft blod i afføringen.

I gennemførlighedsundersøgelsen fandt man polypper hos næsten halvdelen (40 pct.) af dem, der havde blod i afføringen, og hos 8 procent fandt man kræft i tarmen.