Gå til sygdomsliste

Forsøg med screening for tarmkræft i 2005-2006

I 2005-2006 blev der lavet et forsøg med screening for tarmkræft. En såkaldt gennemførlighedsundersøgelse. Den fandt sted i de tidligere Københavns og Vejle Amter. Forsøget er efterfølgende blevet evalueret.

I 2005-2006 tilbød man som forsøg screening for tarmkræft til personer i alderen 50-74 i de tidligere Københavns og Vejle Amter. Man ville undersøge, hvor godt tilbuddet virkede - fandt man det forventede antal personer med forstadier til kræft i tarmen? Var befolkningen parat til at blive undersøgt? Forsøget indebar, at borgeren skulle tage en prøve af sin afføring.

Der blev fundet mange flere tilfælde af kræft og polypper i tarmen end beregnet, selvom færre end forventet sagde ja til at deltage i forsøget.

Kræftens Bekæmpelse og Danish Colorectal Group har været fortalere for at indføre landsdækkende screening for alle 50-74 årige. Med Kræftplan 3 blev det i 2010 besluttet at indføre tarmkræftscreening i Danmark i 2014.

Barrierer for at deltage i screening for tarmkræft

Kræftens Bekæmpelse undersøgte de 50-74-åriges barrierer for at tage en afføringstest.

Det viste sig, at det tager tid at vænne befolkningen til at tænke på og tale om tarmkræft, hvis tilbuddet skal få større opbakning. De 6 mest betydningsfulde barrierer var, at ikke-deltagerne:

  • ikke ville vide, om de havde tarmkræft
  • syntes, at det var for besværligt at tage testen
  • havde behov for mere information
  • følte sig sygeliggjort af at blive tilbudt testen
  • følte sig for gamle til at tage testen


Der var også langt flere kvinder end mænd, der deltog.

Mere information og omtale i medierne

Flere barrierer i gennemførlighedsundersøgelsen hang sammen med manglende viden om tarmkræft, og om hvorfor man screener. Desuden viste det sig, at tarmkræft var en tabubelagt sygdom, som mange ikke brød sig om at tale om, og som mange opfattede som ulækker.

Konklusionen var, at et screeningsprogram for tarmkræft kræver en stor indsats for medierne at skabe opmærksomhed om sygdommen og screeningstilbuddet.