Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Brug af e-cigaretter i Danmark

E-cigaretter er generelt ikke særligt udbredt i den danske befolkning. Det er dog et produkt, som børn helt ned i 13-års alderen prøver af, og blandt 15-årige drenge er det næsten hver tredje, der nogensinde har prøvet e-cigaretter. Blandt unge er e-cigaretter generelt mere udbredt blandt drenge end piger.

Brug af e-cigaretter blandt  13- og 15-årige

De nyeste tal fra Skolebørnsundersøgelsen 2018 viser, at 30 procent af de 15-årige drenge og 17 procent af de 15-årige piger på et eller andet tidspunkt har prøvet e-cigaretter. Blandt 13-årige er det henholdsvis 11 procent af drengene og 5 procent af pigerne, der nogensinde har prøvet e-cigaretter.  


Andel 13- og 15-årige, der nogensinde har prøvet e-cigaretter

Andel 13- og 15-årige, der nogensinde har prøvet at ryge e-cigaretter

Skolebørnsundersøgelsen 2018 viser også, at 13 procent af de 15-årige drenge og 7 pct. af de 15-årige piger har brugt e-cigaretter inden for den seneste måned.

Andel 13- og 15-årige, der har brugt e-cigaretter inden for den seneste måned

Andel 13- og 15-årige, der har brugt e-cigaretter inden for de seneste 30 dage

E-cigaretter på ungdomsuddannelserne

Både blandt gymnasielever og erhvervsskoleelever er brugen af e-cigaretter også dobbelt så udbredt blandt drenge end blandt piger. På erhvervsskolerne bruger 17 procent af drengene e-cigaretter hver dag eller en gang i mellem. Blandt pigerne er det 9 procent. Blandt gymnasieelever er det henholdsvis 5 procent af drengene, og 2 procent af pigerne, der bruger e-cigaretter dagligt eller lejlighedsvis.   


Erhvervsskoleelevers brug af e-cigaretter, 2019

E-rygning i tal

Brug af e-cigaretter blandt gymnasieelever

E-rygning i tal

Lavt forbrug i befolkningen generelt

Hvis man udvider blikket og ikke kun fokuserer på de unge, så er brugen af e-cigaretter ikke særlig udbredt i befolkningen. De seneste fem år har 3-5 procent af alle danskere i alderen 15 år eller derover brugt e-cigaretter dagligt, ugentlig eller sjældnere. Det viser tal fra Gallup og Danmarks Statistik.

Kilder

SIF. Skolebørnsundersøgelsen 2018.

Steno Diabetes Center Copenhagen, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse. UNG19 - Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser 2019.

Statens Institut for Folkesundhed, SDU. UNG19 - Sundhed og trivsel på gymnasiale uddannelser 2019.

Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. Danskernes rygevaner 2011-2018.

Sundhedsstyrelsen. Danskernes rygevaner 2019 Delrapport 1: Nikotinafhængighed (data indsamlet af Danmarks Statistik)

Sundhedsstyrelsen. Danskernes rygevaner 2020 Delrapport 1: Nikotinafhængighed (data indsamlet af Danmarks Statistik)

 

Et indblik i brugen af e-cigaretter

Rapport, der giver indblik i de tanker e-rygere gør sig om deres brug af e-cigaretter.

Et indblik i brugen af e-cigaretter