Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

E-rygning i tal

Fem procent af den voksne befolkning bruger e-cigaretter dagligt, ugentlig eller sjældnere. Blandt 21-25-årige drenge er e-cigaretter dog mere udbredt. To ud af tre danskere går ind for at forbyde e-cigaretter med smag af frugt, slik og sodavand for at undgå, at børn og unge begynder at bruge e-cigaretter.

Brug af e-cigaretter i befolkningens som helhed

Brugen af e-cigaretter i Danmark er steget jævnt fra 2010 til 2013. Derefter fladede kurven ud efterfulgt af et fald i andelen af e-brugere. Men i 2018 sås igen en stigning i andelen, der bruger e-cigaretter. I 2018 var det således 5 pct. af den danske befolkning (15+-årige), der brugte e-cigaretter dagligt, ugentligt eller sjældnere. 3 pct. brugte e-cigaretter dagligt.

Udvikling i befolkningens brug af e-cigaretter, 2010-2018

E-rygning i tal


Klik på grafen for at se i en større version.

Grafen er baseret på årlige repræsentative undersøgelser blandt 5000 danskere, der er 15 år eller ældre. 

Brug af e-cigaretter blandt børn og unge

Brugen af e-cigaretter er ikke særlig udbredt blandt 16-19-årige. Blandt pigerne er det 2,6 pct. der bruger dem dagligt, ugentlig eller sjældnere. Blandt drenge i denne aldersgruppe er det 5,5 pct.

Udbredelsen af e-cigaretter er noget højere blandt de 21-25-årige. I denne gruppe er det eksempelvis knap 10 pct. af drengene, der bruger e-cigaretter dagligt eller ugentligt.

Brug af e-cigaretter blandt 16-19-årige, 2018

E-rygning i tal


Klik på diagrammet for at se i større version.

Brug af e-cigaretter blandt 21-25-årige, 2016

21-25-åriges brug af e-cigaretter, 2016
Danskernes holdning til e-cigaretter

Tal fra 2015 viser, at:

  • 67 pct. mener, at e-cigaretter bør være omfattet af rygeregler på arbejdspladser.
  • 66 pct. går ind for at forbyde e-cigaretter med smag af frugt, slik og sodavand for at undgå, at børn og unge begynder at ryge e-cigaretter.

Kilder

Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse 2018. Epinion for Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse.

Undersøgelse af 16-25-åriges rygevaner. Epinion for Kræftens Bekæmpelse. 2016.

Danskernes Rygevaner 2010-2018. Forskellige analysebureauer for Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Lungeforeningen og Kræftens Bekæmpelse.

 

Et indblik i brugen af e-cigaretter

Rapport, der giver indblik i de tanker e-rygere gør sig om deres brug af e-cigaretter.

Et indblik i brugen af e-cigaretter


Rapport: 'Jeg betragter ikke mig selv som ryger, selv om jeg jo er det'

Rapporten giver indblik i rygestart og optrapning af rygning blandt unge i starten af 20'erne.

Læs rapporten