Gå til sygdomsliste

Brug af e-cigaretter i Danmark

Brug af e-cigaretter er ikke særligt udbredt i Danmark, når man betragter befolkningen som helhed. Det er dog et produkt, som er i vækst, og som bruges af børn helt ned i 15-års alderen. I 2022 brugte 10 procent af de 15-17-årige e-cigaretter dagligt eller lejlighedsvis. E-cigaretter med søde smage, som sælges ulovligt i Danmark, er medvirkende til at e-cigaretter er blevet mere populære blandt de helt unge.

Brug af e-cigaretter blandt unge

I alt 10 procent af unge i alderen 15-17 år bruger e-cigaretter dagligt eller lejlighedsvis (2 procent dagligt, 8 procent lejlighedsvis). Blandt de 18-24-årige er det 8 procent, som bruger e-cigaretter dagligt eller lejlighedsvis. (Kilde: §RØG-undersøgelsen, 2022, rapport 4). Samme undersøgelse viser, at 91 pct. af de 15-24-årige e-cigaret brugere, bruger e-cigaretter med smag af frugt, slik eller anden sød smag. Det til trods for, at det er ulovligt at sælge e-cigaretter med søde smage i Danmark.

Andelen af unge, der bruger e-cigaretter

Andel unge, der bruger e-cigaretter - opdelt på alder. 2022.

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed. §RØG-undersøgelsen, 2022, rapport 4.

Lavt forbrug i befolkningen generelt

Hvis man udvider blikket og ikke kun fokuserer på de unge, så er brugen af e-cigaretter mindre udbredt. I 2022 brugte 5 procent af de 15-79-årige e-cigaretter dagligt, ugentlig eller sjældnere. Det viser tal fra undersøgelsen Danskernes Rygevaner 2022.

Kilder

Statens Institut for Folkesundhed. §RØG – En undersøgelse tobak, adfærd og regler. Udvalgte tendenser 2022, rapport 4.

Danskernes rygevaner 2022. Sundhedsstyrelsen 2023. 

Andre relevante undersøgelser

Statens Institut for Folkesundhed. Skolebørnsundersøgelsen 2018.

Steno Diabetes Center Copenhagen, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse. UNG19 - Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser 2019.

Statens Institut for Folkesundhed, SDU. UNG19 - Sundhed og trivsel på gymnasiale uddannelser 2019.

 

Et indblik i brugen af e-cigaretter

Rapport, der giver indblik i de tanker e-rygere gør sig om deres brug af e-cigaretter.

Et indblik i brugen af e-cigaretter