Gå til sygdomsliste

Brug af e-cigaretter i Danmark

Brug af e-cigaretter er ikke særligt udbredt i den danske befolkning. Det er dog et produkt, som børn helt ned i 13-års alderen prøver af, og blandt 15-årige drenge er det næsten hver tredje, der nogensinde har prøvet e-cigaretter. Senest har de ulovlige engangs e-cigaretter Puff bars vundet indpas blandt børn og unge, men der er endnu ikke undersøgelser af, hvor mange som, bruger dem.

Brug af e-cigaretter blandt  13- og 15-årige, 2018

I Skolebørnsundersøgelsen 2018 angiver omkring 4 procent af de 13-årige skoleelever, at de har brugt e-cigaretter inden for den seneste måned. For de 15-årige er det omkring 10 procent, som har brugt e-cigaretter inden for den seneste måned (figur ikke vist). Undersøgelsen viser også, at 30 procent af de 15-årige drenge og 17 procent af de 15-årige piger på et eller andet tidspunkt har prøvet e-cigaretter. Blandt 13-årige er det henholdsvis 11 procent af drengene og 5 procent af pigerne, der nogensinde har prøvet e-cigaretter.  


Andel 13- og 15-årige, der nogensinde har prøvet e-cigaretter

Andel 13- og 15-årige, der nogensinde har prøvet e-cigaretter

E-cigaretter på ungdomsuddannelserne

Både blandt gymnasielever og erhvervsskoleelever er brugen af e-cigaretter også mere udbredt blandt drenge end blandt piger. På erhvervsskolerne bruger 17 procent af drengene e-cigaretter hver dag eller lejlighedsvis. Blandt pigerne er det 9 procent. Blandt gymnasieelever er det henholdsvis 5 procent af drengene, og 2 procent af pigerne, der bruger e-cigaretter dagligt eller lejlighedsvis.   


Erhvervsskoleelevers brug af e-cigaretter, 2019

Erhvervsskoleelevers brug af e-cigaretter i 2019

Gymnasieelevers brug af e-cigaretter

Gymnasieelevers brug af e-cigaretter, 2019

Brug af e-cigaretter blandt 18-24-årige, 2021

I alt 4 procent af unge i alderen 18-24 år bruger e-cigaretter dagligt eller lejlighedsvis (2 procent dagligt, 2 procent lejlighedsvis). I alt 46 procent af de 18-24-årige har nogensinde prøvet at bruge e-cigaretter. Det viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed.

Lavt forbrug i befolkningen generelt

Hvis man udvider blikket og ikke kun fokuserer på de unge, så er brugen af e-cigaretter ikke særlig udbredt i befolkningen. I 2022 brugte 5 procent af de 15-79-årige e-cigaretter dagligt, ugentlig eller sjældnere. Det viser tal fra undersøgelsen Danskernes Rygevaner.

Kilder

Statens Institut for Folkesundhed. Skolebørnsundersøgelsen 2018.

Steno Diabetes Center Copenhagen, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse. UNG19 - Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser 2019.

Statens Institut for Folkesundhed, SDU. UNG19 - Sundhed og trivsel på gymnasiale uddannelser 2019.

Statens Institut for Folkesundhed. §RØG – En undersøgelse tobak, adfærd og regler. Udvalgte tendenser 2022.

Danskernes rygevaner 2022. Sundhedsstyrelsen 2023. 

 

Et indblik i brugen af e-cigaretter

Rapport, der giver indblik i de tanker e-rygere gør sig om deres brug af e-cigaretter.

Et indblik i brugen af e-cigaretter