Gå til sygdomsliste

Cigaretskod

Cigaretskod udgør et stort affaldsproblem, når de smides på fortove, togperroner og i naturen.

Cigaretskod fylder i gadebilledet og i naturen.

Cigaretskod er små, men de udgør et problem, fordi der er så mange. Skod er antalmæssigt den allermest udbredte form for affald, og cigaretskod findes alle vegne: i bymidter, vandområder, rekreative områder og langs veje, viser en undersøgelse fra Hold Danmark Rent i 2016.

Udenlandske undersøgelser vurderer, at en ca. tredjedel af alle cigaretskod bliver smidt i naturen og ender i miljøet – på gader, i afløb og i havet. 

Hvor bliver der smidt skod?

Organisationen Hold Danmark Rent har foretaget en undersøgelse, som fokuserer på danske rygeres skod-adfærd.

 • 60 % af dagligrygerne svarer, at de kan finde på at smide skoddet fra sig på stationen eller ved busstoppestedet.

 • 27% af de rygende bilister smider "altid" eller "ofte" deres cigaretskod ud af bilen.

 • Ved stranden smider hver 8. ryger smider sit skod fra sig i sandet

Cigaretskod i naturen

I Danmark er der ikke lavet undersøgelser af de miljøskadelige effekter af skod.
Nogle udenlandske studier har undersøgt skodforureningen:

Cigaretskod smidt i naturen kan afgive cadmium, nikotin og tjærestoffer, samt mikroplast, der er svært nedbrydeligt i naturen.

 • Selve cigaretfilteret er lavet af cellulose-acetat. Det er en type plastik, der er svært nedbrydeligt. Når filteret udsættes for UV-lys fra solen, kan det blive til mindre plastikstykker (mikroplast), der havner i naturen.

 • Cigaretskod smidt i naturen kan afgive tungmetaller som bly og cadmium, samt tjærestoffer og nikotin.

 • Der mangler viden om, hvordan de mange skod påvirker naturen. Cigaretskod er akut giftige for organismer i salt og ferskvand
Cigaretskod er omfattet af EU´s plastikdirektiv
 • Fra 2021 skal der stå på cigaretpakkerne, at cigaretten (filteret) indeholder plast, der skader miljøet, hvis skoddet smides i naturen. 
 • Fra 2023 skal tobaksproducenterne betale for indsamling og affaldshåndtering af cigaretskod.

Cigaretskod er giftige for børn

Små børn undersøger ting ved at putte det i munden, eller de efterligner voksnes opførsel. De er mere følsomme overfor nikotin end voksne og kan blive forgiftede af at spise cigaretskod.

Små børn kan blive forgiftede af at spise cigaretskod.

En hel cigaret indeholder ca 9-30 mg nikotin. Man optager ikke al den nikotin, der er i cigaretten. Når man ryger en cigaret, optager man meget mindre nikotin, end hvis man spiser den.

Små børn kan blive forgiftede af at indtage en halv cigaret. En dødelig dosis nikotin for børn er ca. 10 mg. For voksne kan en dødelig dosis ved indtagelse være ca. 30-60 mg. Voksne, der ikke ryger, kan opleve forgiftningssymptomer ved 4-8 mg nikotin.

Forgiftningssymptomer er bl.a. opkast, diarré, hjertebanken, muskelsitren, øget åndedrætsfrekvens, åndedrætsbesvær og kramper.

Søg hjælp, hvis børn har spist cigaretskod

Et fyldt askebæger afskrækker ikke børn under 1 år. Det er typisk dem, der kommer på skadestuen efter at have spist af cigaretterne.

Hvis mere end en halv cigaret er indtaget, eller hvis der er symptomer ring Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten.

Kilde: Giftlinjen, Kemikalielisten, august 2019

Forslag, der kan mindske mindske skodforureningen
WHO nævner en række forslag, der kan mindske skodforureningen:

 • Gør alle offentligt tilgængelige områder røgfri. Det gælder både udendørs, indendørs og på arbejdspladser.

 • Indfør afgifter på tobaksprodukter, der afspejler omkostningerne ved at rydde op efter dem.

 • Lovgiv om, at tobaksindustrien skal tage ansvar for produktet fra vugge til grav ved at indføre ”Udvidet producentansvar” (Extendend Producer Responsibility).

 • Klassifiér cigaretskod som miljøfarligt affald.

 • Forbud mod cigaretfiltre.
Asbest i cigaretfiltre i 1950´erne

I 1952-1956 brugte det amerikanske cigaretmærke, Kent, asbest i cigaretfiltrene (8). Cigaretterne blev markedsført som sundere pga. det særlige filter. I 1990´erne har forskere undersøgt cigaretter fra dengang og fundet ud af, at røgen fra cigaretterne indeholdt store mængder asbestfibre.

Asbesten i filtrene var af typen crocidolit, som er en af de farligste og mest kræftfremkaldende former for asbest.

Kilder

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 af 5. juni 2019 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning.

Tobacco and its environmental impact: an overview. Geneva: World Health Organization; 2017

Henkastet affald. Kortlægningsanalyse, Hold Danmark Rent og Plan Miljø Aps, 2016.

Thomas E. Novotny, Kristen Lum, Elizabeth Smith, Vivian Wang, and Richard Barnes: Cigarettes Butts and the Case for an Environmental Policy on Hazardous Cigarette Waste
Int J Environ Res Public Health. 2009 May; 6(5): 1691–1705.

 Moriwaki H, Kitajima S, Katahira K. Waste on the roadside, 'poi-sute' waste: its distribution and elution potential of pollutants into environment. Waste Manag. 2009 Mar;29 (3):1192-7

J. W. Moerman and G. E. Potts: Analysis of metals leached from smoked cigarette litter, Tobacco Control 2011 (Suppl 1) i30-i35

 Micevska T, Warne MS, Pablo F, Patra R.: Variation in, and causes of, toxicity of cigarette butts to a cladoceran and microtox. Arch Environ Contam Toxicol. 2006 Feb;50(2):205-12.

E. Slaughter; R. Gersberg, PhD; K. Watanabe, MPH; T. Novotny, MD, MPH: Toxicity of cigarette butts, and their chemical components, to marine and freshwater fish, Tobacco Control 2011;20 (Suppl 1) i25-i29

Longo WE, Rigler MW, Slade J: Crocidolite asbestos fibers in smoke from original Kent cigarettes, Cancer Research 1995:55:2232-2235

de Landoni, Julia Higa and WHO on behalf of International Programme on Chemical Safety (Inchem). Nicotine (1991): http://www.inchem.org/documents/pims/chemical/nicotine.htm; retrieved May 31 2012.

 Maliza E, Andreucci G, Alfani M, Smeriglo M og Nicolai P: Acute intoxication with nicotine alcaloids and cannabinoids in children from ingestion of cigarettes, Human Toxicology (1983)2,315-316

Barnes: RL:.Regulating the disposal of cigarette butts as toxic hazardous waste, Tobacco Control 2011;20 (Suppl 1) i45-i48

 Wright SL, Rowe D, Reid MJ, Thomas KV, Galloway TS. Bioaccumulation and biological effects of cigarette litter in marine worms. Scientific Reports. 2015;5:14119. doi:10.1038/srep14119.

E. A. Smith and T. E. Novotny: Whose butt is it? tobacco industry research about smokers and cigarette butt waste, Tobacco Control 2011;20 (Suppl 1) i2-i9

Brtitish American Tobacco: Cigarettes - How they work, 2014 (www.bat.com, retrieved nov 11 2014)

 

Røgfri bil

Ved at gøre bilen røgfri bliver bilens indeklima bedre, og børn og voksne beskyttes mod røgens skadelige stoffer.

Røgfri bil


Røgfrit hjem

Et røgfrit hjem er med til at sikre et godt indeklima. Vi tilbringer i gennemsnit 16 timer af døgnet i vores eget hjem. Derfor er det vigtigt med ren luft i hjemmet.

Røgfrit hjem