Gå til sygdomsliste

Cigaretskod

Cigaretskod udgør et stort affaldsproblem, når de smides på fortove, togperroner og i naturen. Cigaretfiltrene består af plastik, der nedbrydes til mikroplast. Filtrene gør ikke cigaretter mindre sygdomsfremkaldende.

Cigaretskod fylder i gadebilledet og i naturen.

Cigaretskod er små, men de udgør et problem, fordi der er så mange. Skod er antalmæssigt den mest udbredte form for affald i Danmark.

Udenlandske undersøgelser vurderer, at en ca. tredjedel af alle cigaretskod bliver smidt i naturen og ender i miljøet – på gader, i afløb og i havet. 

Cigaretskod i naturen

Cigaretskod forurener naturen med mikroplast og tungmetaller:

Cigaretskod smidt i naturen kan afgive cadmium, nikotin og tjærestoffer, samt mikroplast, der er svært nedbrydeligt i naturen.

  • Selve cigaretfilteret er lavet af cellulose-acetat. Det er en type plastik, der er svært nedbrydeligt. Når filteret udsættes for UV-lys fra solen, forsvinder det ikke, men bliver til mikroplast, der havner i naturen.

  • Cigaretskod smidt i naturen kan afgive tungmetaller som bly og cadmium, samt tjærestoffer og nikotin.

  • Der mangler viden om, hvordan de mange skod påvirker naturen og grundvandet. Cigaretskod er akut giftige for organismer i salt og ferskvand
Cigaretskod er omfattet af EU´s plastikdirektiv
  • Fra 2021 skal der stå på cigaretpakkerne, at cigaretten (filteret) indeholder plast, der skader miljøet, hvis skoddet smides i naturen. 
  • Fra 2023 skal tobaksproducenterne betale for indsamling og affaldshåndtering af cigaretskod.

Forslag, der kan mindske mindske skodforureningen
WHO nævner en række forslag, der kan mindske skodforureningen:

  • Forbud mod filtre på cigaretter. Filtre gør ikke cigaretter mindre sygdomsfremkaldende, og kan gøre det nemmere for børn og unge at begynde at ryge.

  • Gør alle offentligt tilgængelige områder røgfri. Det gælder både udendørs, indendørs og på arbejdspladser.

  • Indfør afgifter på tobaksprodukter, der afspejler omkostningerne ved at rydde op efter dem.

  • Lovgiv om, at tobaksindustrien skal tage ansvar for produktet fra vugge til grav ved at indføre ”Udvidet producentansvar” (Extendend Producer Responsibility).

  • Klassifiér cigaretskod som miljøfarligt affald.

Cigaretskod er giftige for børn

Små børn undersøger ting ved at putte det i munden, eller de efterligner voksnes opførsel. De er mere følsomme overfor nikotin end voksne og kan blive forgiftede af at spise cigaretskod.

Søg hjælp, hvis børn har spist cigaretskod

Et fyldt askebæger afskrækker ikke børn under 1 år. Det er typisk dem, der kommer på skadestuen efter at have spist af cigaretterne.

Hvis mere end en halv cigaret er indtaget, eller hvis der er symptomer ring Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten.

Kilde: Giftlinjen, Kemikalielisten, august 2019

Små børn kan blive forgiftede af at spise cigaretskod.

En hel cigaret indeholder ca 9-30 mg nikotin. Man optager ikke al den nikotin, der er i cigaretten. Når man ryger en cigaret, optager man meget mindre nikotin, end hvis man spiser den.

Små børn kan blive forgiftede af at indtage en halv cigaret. En dødelig dosis nikotin for børn er ca. 10 mg. For voksne kan en dødelig dosis ved indtagelse være ca. 30-60 mg. Voksne, der ikke ryger, kan opleve forgiftningssymptomer ved 4-8 mg nikotin.

Forgiftningssymptomer er bl.a. opkast, diarré, hjertebanken, muskelsitren, øget åndedrætsfrekvens, åndedrætsbesvær og kramper.

Asbest i cigaretfiltre i 1950´erne

I 1952-1956 brugte det amerikanske cigaretmærke, Kent, asbest i cigaretfiltrene (8). Cigaretterne blev markedsført som sundere pga. det særlige filter. I 1990´erne har forskere undersøgt cigaretter fra dengang og fundet ud af, at røgen fra cigaretterne indeholdt store mængder asbestfibre.

Asbesten i filtrene var af typen crocidolit, som er en af de farligste og mest kræftfremkaldende former for asbest.

Kilder

Barnes: R.L. :Regulating the disposal of cigarette butts as toxic hazardous waste, Tobacco Control 2011;20 (Suppl 1) i45-i48

British American Tobacco: Cigarettes - How they work, 2014 (www.bat.com, retrieved nov 11 2014)

Ewans-Reeves K. et al: The ‘filter fraud’ persists: the tobacco industry is still using filters to suggest lower health risks while destroying the environment, Tobacco Control Published Online First: 26 April 2021

 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 af 5. juni 2019 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning.

Hold Danmark Rent og Plan Miljø Aps: Henkastet affald. Kortlægningsanalyse, 2016.

Hold Danmark Rent. Årsrapport 2020.

de Landoni, J. . and WHO on behalf of International Programme on Chemical Safety (Inchem). Nicotine (1991): http://www.inchem.org/documents/pims/chemical/nicotine.htm; retrieved May 31 2012.

Longo WE, Rigler MW, Slade J: Crocidolite asbestos fibers in smoke from original Kent cigarettes, Cancer Research 1995:55:2232-2235

Maliza E et al: Acute intoxication with nicotine alcaloids and cannabinoids in children from ingestion of cigarettes, Human Toxicology (1983)2,315-316

Micevska T, Warne MS, Pablo F, Patra R.: Variation in, and causes of, toxicity of cigarette butts to a cladoceran and microtox. Arch Environ Contam Toxicol. 2006 Feb;50(2):205-12.

Moerman J. W. and Potts G.E: Analysis of metals leached from smoked cigarette litter, Tobacco Control 2011 (Suppl 1) i30-i35

Moriwaki H, Kitajima S, Katahira K. Waste on the roadside, 'poi-sute' waste: its distribution and elution potential of pollutants into environment. Waste Manag. 2009 Mar;29 (3):1192-7

Novotny T et al: Cigarettes Butts and the Case for an Environmental Policy on Hazardous Cigarette Waste
Int J Environ Res Public Health. 2009 May; 6(5): 1691–1705.

Slaughter, E et al: Toxicity of cigarette butts, and their chemical components, to marine and freshwater fish, Tobacco Control 2011;20 (Suppl 1) i25-i29

Smith  E.A. and Novotny T.E: Whose butt is it? Tobacco industry research about smokers and cigarette butt waste, Tobacco Control 2011;20 (Suppl 1) i2-i9

Song MA, Benowitz NL, Berman M, et al. Cigarette Filter Ventilation and its Relationship to Increasing Rates of Lung Adenocarcinoma. J Natl Cancer Inst. 2017;109(12)

Tobacco and its environmental impact: an overview. Geneva: World Health Organization; 2017

 Wright SL, Rowe D, Reid MJ, Thomas KV, Galloway TS. Bioaccumulation and biological effects of cigarette litter in marine worms. Scientific Reports. 2015;5:14119. 

 

Røgfri bil

Ved at gøre bilen røgfri bliver bilens indeklima bedre, og børn og voksne beskyttes mod røgens skadelige stoffer.

Røgfri bil


Røgfrit hjem

Et røgfrit hjem er med til at sikre et godt indeklima. Vi tilbringer i gennemsnit 16 timer af døgnet i vores eget hjem. Derfor er det vigtigt med ren luft i hjemmet.

Røgfrit hjem