Gå til sygdomsliste

Tobak, miljø og klima

Der bliver ryddet store områder skov, når der skal gøres plads til tobaksmarker. Det betyder tab af oprindelige skov og af plante- og dyrearter. Tørring af tobaksblade med afbrænding af træ eller kul og produktionen af cigaretter bidrager til klimaforandringerne med mindst 84 millioner ton CO2 hvert år.

Dyrkning af tobak

Massiv skovrydning
Især i udviklingslande ryddes der store områder med skov, for at gøre plads til at dyrke tobak og skaffe træ til tørringen af tobaksbladene. I lande som Malawi, Zimbabwe og Phillippinerne er tobaksdyrkningen hovedårsag til, at skovene bliver fældet.

Det estimeres, at tobaksdyrkningen i Malawi er årsag til ca. 70 pct. af landets skovrydning. I Kina gælder det for cirka 18 pct. af skovrydningen.

Tab af skove, plante- og dyrearter
Ifølge WHO er dyrkning af tobak en af de mest miljøskadelige former for landbrug i lav- og middelindkomstlande. Tobaksdyrkning medfører rydning af oprindelig skov, og tab af plante- og dyrearter.

Produktion af tobak belaster fødevareproduktion og vandressourcer
Tobaksproduktion foregår i 125 lande og ofte i lande, hvor befolkningen mangler fødevarer og rent drikkevand. Tobakken bliver dyrket på marker, som ellers kunne være brugt til at dyrke fødevarer. Dyrkningen af tobak udpiner jorden, så den ikke kan bruges til at dyrke andre afgrøder, og derfor er det nødvendigt løbende at rydde nyt land. Tobaksdyrkning er ekstremt vandkrævende, og tærer på grundvandet i lande med udbredt tørke.

Vandforbrug ved produktion af én pakke cigaretter

Ifølge beregninger fra WHO bliver der brugt 3,7 liter vand for hver cigaret, der produceres.

Det betyder, at en pakke med 20 cigaretter har et samlet vandforbrug på 74 liter.  

Dyrkning af tobak

Tobak belaster klimaet
Hvert år produceres omkring seks tusinde milliarder cigaretter. Hvert trin i produktionen bidrager til klimaforandringerne, bl.a. skovrydning, anvendelse af gødning og pesticider og tørring af tobaksbladene med brug af f.eks. træ eller kul.

Andre klimabelastende trin i processen er fremstillingen af tobaksprodukter, transport, brug af plastik til filtre og emballage og forbrænding mm..  

Udledning af CO2

Den samlede årlige klimabelastning fra tobaksproduktionen vurderes at svare til mindst 84 milioner tons CO2 . Tørringen af tobaksbladene med træ eller kul er den mest klimabelastende del og udleder i sig selv ca 44,7 milioner tons. Ca. 20,8 milioner ton udledes ved dyrkningen af tobak, mens 15,7 milioner ton udledes, når der produceres cigaretter og andre tobaksprodukter.

Industriens ansvar
På verdensplan domineres tobaksindustrien af fem store transnationale firmaer: Phillip Morris Int., British American Tobacco, Japan Tobacco Inc., Imperial Tobacco og China National Tobacco Corporation. De kontrollerer tilsammen 80 % af det globale cigaretmarked. 

Ifølge WHO har store tobaksfirmaer løbende modarbejdet lovgivning, der stiller krav om mindre forurening og miljøpåvirkning. De har f.eks. reageret på strammere miljølovgivning ved at flytte produktionen til lande med svagere miljøbeskyttelse, eller arbejdet for, at det skal være frivilligt for virksomhederne at leve op til miljøkrav. 

Kilder

Branston JR & Gilmore : The extreme profitability of the UK tobacco market and the rationale for a new tobacco levy, University of Bath, 2015.

Erikson M el al: The tobacco atlas, fifth edition, 2015

Tobacco and its environmental impact: an overview. Geneva: World Health Organization; 2017

Tobacco Free Kids: The global cigarette industry, December 2019

WHO report on the global cigarette industry, December 2019

Zafeiridou M et al: Cigarette smoking: an assessment of tobacco’s global environmental footprint across its entire supply chain, and policy strategies to reduce it. Geneva: World Health Organization; 2018

 

Røgfri bil

Ved at gøre bilen røgfri bliver bilens indeklima bedre, og børn og voksne beskyttes mod røgens skadelige stoffer.

Røgfri bil


Røgfrit hjem

Et røgfrit hjem er med til at sikre et godt indeklima. Vi tilbringer i gennemsnit 16 timer af døgnet i vores eget hjem. Derfor er det vigtigt med ren luft i hjemmet.

Røgfrit hjem