Gå til sygdomsliste

Tobak og FN´s verdensmål

I FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling er tobaksforebyggelse et selvstændigt delmål. Produktion, fremstilling og forbrug af tobak er ikke foreneligt med målene om en bæredygtig udvikling på grund af de omfattende skader på mennesker og miljø.

Tobak og FN´s verdensmål

Verdensmålene
FN´s verdensmål om bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere i 2015. De består af 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at arbejde for en mere bæredygtig fremtid. Det skal bl.a. ske ved at afskaffe fattigdom og sult, mindske uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, bevare og sikre bæredygtig udvikling af naturens ressourcer og handle hurtigt på klimaforandringerne.

Tobak og FN´s verdensmål

Delmål 3a handler om at forebygge tobak
Tobak påvirker direkte og indirekte en række af verdensmålene. Mål 3 handler om at sikre et sundt liv og bedre trivsel for alle.

Under dette er delmål 3a, som handler om, at landene skal arbejde for at forebygge brugen af tobak: "Implementeringen af WHO´s Rammekonvention vedrørende Tobakskontrol skal styrkes i alle lande, hvor det er relevant". 

WHO´s rammekonvention, som Danmark tiltrådte i 2004, forpligter landene til at indføre en række evidensbaserede tiltag, der mindsker brugen af tobak bl.a. høje tobaksafgifter, forbud mod tobaksreklame, røgfrie miljøer, og beskyttelse af sundhedspolitikken mod tobaksindustriens påvirkning.

Tobak påvirker direkte og indirekte flere verdensmål
Ud over at rygning direkte skader menneskers sundhed, påvirker tobak også andre verdensmål. Eksempelvis målene om mindre ulighed (mål 10), ansvarligt forbrug og produktion (mål 12), miljøbeskyttelse i form af klimaindsats (mål 13) og målene om at bevare og beskytte livet i havet (mål 14) og på land (mål 15).

De forskellige mål påvirker hinanden indbyrdes, og derfor påvirker dyrkning, fremstilling og forbrug af tobak også i større eller mindre grad de fleste af de øvrige verdensmål.

Tobak er uforeneligt med målet om en bæredygtig fremtid

WHO konkluderer, at tobaksproduktioner er uforeneligt med FN´s verdensmål om bæredygtig udvikling på grund af tobakkens skader på natur og miljø samt produktets sundhedsmæssige og økonomiske skadevirkninger.

Ifølge WHO, bør reduktion og til sidst udfasning af tobaksvarer derfor være en integreret del af strategierne til at nå målene om bæredygtig udvikling.

Læs mere

Sustainable development goals 

Den danske side om verdensmålene

Zafeiridou M et al: Cigarette smoking: an assessment of tobacco’s global environmental footprint across its entire supply chain, and policy strategies to reduce it. Geneva: World Health Organization; 2018

 

Røgfri bil

Ved at gøre bilen røgfri bliver bilens indeklima bedre, og børn og voksne beskyttes mod røgens skadelige stoffer.

Røgfri bil


Røgfrit hjem

Et røgfrit hjem er med til at sikre et godt indeklima. Vi tilbringer i gennemsnit 16 timer af døgnet i vores eget hjem. Derfor er det vigtigt med ren luft i hjemmet.

Røgfrit hjem