Gå til sygdomsliste

Unges rygevaner

Hvor mange unge ryger? For at få svar på dette spørgsmål, må man først vælge, hvilken aldersgruppe, man vil vide noget om. Blandt helt unge er kun få, der ryger, men med stigende alder stiger også andelen af unge, der ryger. Og på erhvervsskoler er der flere, der ryger, end på gymnasier.

Rygning blandt 13- og 15-årige

I 2018 røg 5 pct. af de 13-årige og 17 pct. af de 15-årige dagligt, ugentligt eller sjældnere. Frem til 2014 var der et fald i rygning blandt 13- og 15-årige, men fra 2014 til 2018 er andelen af 13- og 15-årige rygere uændret. I graferne nedenfor ses rygevanerne for de 13- og 15-årige fordelt på køn.

Rygning blandt 13-årige, 2018 

Graf over 13-åriges rygevaner

Rygning blandt 15-årige, 2018

Graf over 15-åriges rygevaner
Unges rygevaner

Rygning blandt 18-24-årige

I 2020 røg 23 pct. af de 18-24-årige dagligt eller lejlighedsvist, og omkring halvdelen af dem, der røg, gjorde det hver dag. 

Andelen af 18-24-årige, der ryger, 2020

Graf over 16-19-åriges rygevaner

Rygning på ungdomsuddannelserne 

Blandt unge, som er igang med en ungdomsuddannelse, er der stor forskel på rygevanerne alt efter om der er tale om en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. I alt 26 pct. af gymnasieleverne ryger dagligt eller lejlighedsvist. Blandt elever på erhvervsskoler er det omkring 38 pct., der ryger. Dagligrygning er langt mere udbredt blandt erhvervsskoleelever end blandt gymnasieelever. Hele 29 pct. af erhvervsskoleeleverne ryger hver dag.

Andelen af gymnasieelever, der ryger, 2019

Graf over gymnasieelevers rygevaner
Billede af teenagere

Andelen af erhvervsskoleelever, der ryger, 2019

Graf over erhvervsskoleelevers rygevaner
 

Rapport: 'Jeg betragter ikke mig selv som ryger, selv om jeg jo er det'

Rapporten giver indblik i rygestart og optrapning af rygning blandt unge i starten af 20'erne.

Læs rapporten


Folder: 'Jeg har ikke planer om at ryge, når jeg bliver ægte voksen'

I folderen præsenteres de vigtigste indsigter og og anbefalinger fra rapporten 'Jeg betragter ikke mig selv som ryger, selv om jeg jo er det'.

Læs folderen