Gå til sygdomsliste

Unges rygevaner

Blandt helt unge er der kun få, som ryger, men med stigende alder stiger også andelen af unge, der ryger. Og på erhvervsskoler er der flere, der ryger, end på gymnasier.

Rygning blandt 15-17-årige

I 2021 røg 11,3 pct. af de 15-17-årige cigaretter dagligt eller lejlighedsvis (figur nedenfor). I 2020 var det 11,9 pct. af de 15-17-årige. 

Rygning blandt 15-17-årige, 2021 

Histogram over 15-17-åriges rygevaner, 2021

Klik på figuren for at se i større format

Rygning blandt 18-24-årige

Sammenlignet med de 15-17-årige er rygning dobbelt så udbredt blandt de 18-24-årige. I 2021 røg 21,9 pct. af de 18-24-årige dagligt eller lejlighedsvist, og næsten halvdelen af dem, der røg, gjorde det hver dag. I 2020 røg 23 pct. af de 18-24-årige dagligt eller lejlighedsvis.

Andelen af 18-24-årige, der ryger, 2021

Histogram over 18-24-åriges rygevaner, 2021

Klik på figuren for at se i større format

Unges rygevaner

Rygning på ungdomsuddannelserne 

Det er ikke kun alder, som har indflydelse på unges rygevaner. Blandt unge, som er igang med en ungdomsuddannelse, er der stor forskel på rygevanerne alt efter om der er tale om en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. I alt 26 pct. af gymnasieleverne ryger dagligt eller lejlighedsvist. Blandt elever på erhvervsskoler er det omkring 38 pct., der ryger. Dagligrygning er langt mere udbredt blandt erhvervsskoleelever end blandt gymnasieelever. Hele 29 pct. af erhvervsskoleeleverne ryger hver dag.

Andel gymnasieelever, der ryger, 2019

Histogram over gymnasieelevers rygevaner, 2019

Klik på figuren for at se i større format

Billede af teenagere

Andel erhvervsskoleelever, der ryger, 2019

Histogram over erhvervsskoleelevers rygevaner, 2019

Klik på figuren for at se i større format

 

Rapport: 'Jeg betragter ikke mig selv som ryger, selv om jeg jo er det'

Rapporten giver indblik i rygestart og optrapning af rygning blandt unge i starten af 20'erne.

Læs rapporten


Folder: 'Jeg har ikke planer om at ryge, når jeg bliver ægte voksen'

I folderen præsenteres de vigtigste indsigter og og anbefalinger fra rapporten 'Jeg betragter ikke mig selv som ryger, selv om jeg jo er det'.

Læs folderen

Xhale

Xhale er et program til unge, der ønsker at stoppe med at ryge eller bruge snus.