Gå til sygdomsliste

Unges rygevaner

Blandt helt unge er der kun få, som ryger, men med alderen stiger også andelen af unge, der ryger. Og på erhvervsskoler er der flere, der ryger, end på gymnasier.

Rygning blandt 15-17-årige

I 2022 røg 13,7 pct. af de 15-17-årige cigaretter dagligt eller lejlighedsvis (figur nedenfor). Andelen af unge, der ryger dagligt i denne aldersgruppe, ligger på ca. 3 pct.

Andel 15-17-årige, der ryger cigaretter, 2022 

Histogram over 15-17-åriges rygevaner, 2022

Klik på figuren for at se i større format

Rygning blandt 18-24-årige

Sammenlignet med de 15-17-årige er rygning noget mere udbredt blandt de 18-24-årige. I 2022 røg 20,0 pct. af de 18-24-årige dagligt eller lejlighedsvist, og næsten halvdelen af dem, der røg, gjorde det hver dag.

Andel 18-24-årige, der ryger cigaretter, 2022

Histogram over 18-24-åriges rygevaner, 2022

Klik på figuren for at se i større format

Unges rygevaner

Rygning på ungdomsuddannelserne 

Det er ikke kun alder, som har indflydelse på unges rygevaner. Blandt unge, som er igang med en ungdomsuddannelse, er der stor forskel på rygevanerne alt efter om der er tale om en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. I alt 26 pct. af gymnasieleverne ryger dagligt eller lejlighedsvist. Blandt elever på erhvervsskoler er det omkring 38 pct., der ryger. Dagligrygning er langt mere udbredt blandt erhvervsskoleelever end blandt gymnasieelever. Hele 29 pct. af erhvervsskoleeleverne ryger hver dag.

Andel gymnasieelever, der ryger, 2019

Histogram over gymnasieelevers rygevaner, 2019

Klik på figuren for at se i større format

Billede af teenagere

Andel erhvervsskoleelever, der ryger, 2019

Histogram over erhvervsskoleelevers rygevaner, 2019

Klik på figuren for at se i større format

 

Rapport: 'Jeg betragter ikke mig selv som ryger, selv om jeg jo er det'

Rapporten giver indblik i rygestart og optrapning af rygning blandt unge i starten af 20'erne.

Læs rapporten


Folder: 'Jeg har ikke planer om at ryge, når jeg bliver ægte voksen'

I folderen præsenteres de vigtigste indsigter og og anbefalinger fra rapporten 'Jeg betragter ikke mig selv som ryger, selv om jeg jo er det'.

Læs folderen

Xhale

Xhale er et program til unge, der ønsker at stoppe med at ryge eller bruge snus.