Gå til sygdomsliste

Rygestop og patienter

Opdateret 1-dags efteruddannelseskursus giver indsigt og redskaber til at målrette rygestopinterventionen og understøtte patienters ressourcer. Kurset tager udgangspunkt i en eksistentialistisk og kropslig forståelsesramme.

Kursets indhold

Patienter med en eller flere diagnoser kan opleve tab og begrænsninger, fordi de ikke længere selv bestemmer deres livsvilkår. Det kan påvirke identitet og livskvalitet. Tobakken kan opleves som ekstra nødvendig og svær at undvære – samtidig med, at patienten måske har håb om at stoppe med at ryge. Ambivalensen øges, og processen med at blive røgfri bliver vanskeligere.

Med afsæt i en eksistentialistisk forståelsesramme, hvor også den kropslige forankring inddrages, drøftes patienternes vilkår. Vi arbejder med temaer som ansvar, skyld, skam, tab og identitet og med kropslig væren som redskab til at understøtte patientens ressourcer og handlekraft. Vi ser på, hvordan du som rådgiver også med et kropsligt afsæt kan fremme motivation og handlemuligheder – hvordan du kan støtte patienten i at blive røgfri. Vi arbejder med at understøtte patientens forventninger om at kunne klare sig, og vi taler om sundhed på en motiverende måde.  Endelig sætter vi fokus på, hvordan rygestoprådgiveren selv påvirkes af patientens eksistentielle udfordringer.

På kurset får du

 • Viden om patienters ambivalens med særligt fokus på rygestop
 • Indsigt i eksistentiel teori om livstemaer og sygdom
 • Inspiration til arbejdet med motivation og forandringer
 • Træning i metode og samtaleteknik knyttet til et udpluk af eksistentialistisk teori
 • Træning i metode knyttet til et udpluk af kropsterapeutisk teori
 • Mulighed for at reflektere over egne erfaringer
 • Inspiration fra kollegaer i hele landet

Den teoretiske referenceramme er den motiverende samtale (Miller & Rollnick) og eksistentialisme (primært Yalom,  Heidegger og Buber) samt kropsligt forankrede teoribegreber (primært Merleau-Ponty, Roxendahl, Lowen, Bunkan og Johnsen).


Form og varighed

Kurset består af oplæg baseret på evidensbaseret viden og best practice samt af øvelser. Deltagerne får mulighed for at diskutere og forankre nye indsigter og redskaber i egen praksis.

Kurset varer en dag - fra kl. 9.00 til 16.00.


Underviser

Merete Mærsk, psykolog og fysioterapeut, underviser på kurset.

Forudsætninger for deltagelse

Kurset er målrettet erfarne rådgivere, som allerede er uddannet rygestoprådgiver hos Kræftens Bekæmpelse i individuel eller grupperådgivning.

Deltagelse forudsætter, at du selv har været helt røg- og nikotinfri i mindst tre måneder op til kurset.

Kursusbevis

Du får et kursusbevis efter gennemført kursus.

Kurset består i en dags intensiv undervisning. Der gives kun kursusbevis ved tilstedeværelse under hele kurset. Det er altså ikke muligt at være fraværende en del af tiden.

Praktiske forhold

 • Dato og tilmelding
  Se kursuskalenderen.

 • Antal deltagere
  Max. 16 deltagere

 • Sted
  Kurset afholdes hos Kræftens Bekæmpelse på Strandboulevarden 49, 2100 København Ø.

 • Pris
  Kurset koster 1.800 kr. inkl. forplejning. 

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte kursussekretær Helle Træholt Wang på tlf. 35 25 75 26 eller stopkurser@cancer.dk.

Du kan også afholde kurset lokalt
Hvis du vælger at afholde kurset lokalt, afregner du som arrangøren en kursuspris med Kræftens Bekæmpelse på 14.000 for maks. 16 deltagere. Dertil kommer udgifter til transport og evt. overnatning for undervisere fra Kræftens Bekæmpelse. Arrangøren står for mødelokale og forplejning.

Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne.

 

Røgfri bil

Ved at gøre bilen røgfri bliver bilens indeklima bedre, og børn og voksne beskyttes mod røgens skadelige stoffer.

Røgfri bil


Røgfrit hjem

Et røgfrit hjem er med til at sikre et godt indeklima. Vi tilbringer i gennemsnit 16 timer af døgnet i vores eget hjem. Derfor er det vigtigt med ren luft i hjemmet.

Røgfrit hjem