Gå til sygdomsliste

Vores undervisere

Rygestopgruppen i Kræftens Bekæmpelse arbejder med rygestop i forhold til både unge og voksne rygere. Gruppen udvikler nye metoder for rygere, som gerne vil være røgfri, og underviser rygestoprådgivere fra kommuner, regioner, sygehuse, apoteker, skoler m.v.

Undervisningen på kurserne følger alle et fast program. Grundkurserne Individuelt rygestop og Rygestop i grupper kan afholdes af hver af vores psykologer.

Derudover har underviserne hver især nogle særlige kompetencer. Nogle af de øvrige kurser afholdes derfor fortrinsvis af bestemte undervisere.

Lokale arrangører er velkomne til at bede om en bestemt underviser. Vi imødekommer ønskerne i den udstrækning, det rent praktisk kan lade sig gøre.

Merete Mærsk

Merete er uddannet fysioterapeut og psykolog. Hun har rådgivet patienter på hospitaler og hos patientforeninger. Merete uddanner og superviserer rygestoprådgivere, udvikler rygestoptilbud til patienter, samt holder foredrag og oplæg om motivation og livsstilsændringer.
Kontakt: 35 25 74 32 eller maersk@cancer.dk

Marianne Kaas

Marianne er uddannet psykolog. Hun har flere års erfaring i arbejdet med sårbare unge og voksne mennesker, som står overfor livsstilsforandringer med særligt fokus på psykosociale problematikker og kronisk somatisk sygdom. Marianne uddanner rygestoprådgivere og udvikler nye rygestoptilbud.
Kontakt: 35 25 75 33 eller mark@cancer.dk

Astrid Blinkenberg Kofod

Astrid er uddannet psykolog. Hun har tidligere arbejdet med samtaleterapi, psykologisk rådgivning og undervist i forbindelse med livsstilsændringer for både voksne og børn/unge.
Astrid uddanner rygestoprådgivere og udvikler nye rygestoptilbud.
Kontakt: 35 25 72 91 eller asko@cancer.dk

Louise Wohllebe

Louise er uddannet inden for folkesundhed og journalistik og har mange års erfaring med unge og rygning. Blandt andet har hun udarbejdet undervisnings- og informationsmaterialer, websider og kampagner og holder oplæg og kurser om unge og rygning. Derudover er hun med til at sætte rygning på mediernes dagsorden og er administrator på Facebooksiden ’Unge & rygning’.
Kontakt: 35 25 76 31 eller lwo@cancer.dk

Tenna Børsting Christiansen

Tenna har en kandidat i folkesundhedsvidenskab og en tillægsuddannelse i journalistisk formidling. Hun har i flere år arbejdet med unge og rygning og har især beskæftiget sig med rygning i grundskoler og på ungdomsuddannelser.

Kontakt: 35 25 75 38 eller tennabc@cancer.dk

Louise Hennings Jespersen

Louise har en kandidat i Sundhedsfremme og Pædagogik. Hun har i flere år arbejdet med unge og rygning, hvor hun bl.a. holder kurser og oplæg, udarbejder undervisningsmaterialer, underviser unge frivillige i tobaksforebyggelse samt underviser og holder oplæg for elever på grundskoler og ungdomsuddannelser.

Kontakt: 35 25 76 82 eller lj@cancer.dk