Gå til sygdomsliste

Røgfri skoletid på grundskoler

Røgfri skoletid er et af de mest effektive redskaber til at undgå rygning blandt eleverne. Med røgfri skoletid gør skolen en vigtig indsats for at nedbringe antallet af elever, der begynder at ryge, dampe og snuse. Samtidig skaber skolen en social kultur, der ikke er orienteret omkring rygning og andre tobaksprodukter.

Fra starten af skoleåret 20/21 skal grundskoler indføre røgfri skoletid for eleverne, og det forventes at blive et lovkrav fra 1. januar 2021. Flere kommuner har flere års erfaring med også at inkludere de ansatte.

Se hvilke kommuner, der har indført røgfri skoletid for både elever og ansatte 

Kom godt i gang med røgfri skoletid - sådan kan du bruge Kræftens Bekæmpelse
Røgfri skoletid i grundskolen

Røgfri skoletid – hvordan?
Kataloget "Røgfri skoletid i grundskolen" deler erfaringer og anbefalinger om røgfri skoletid. Vi har givet ordet til skolerne selv med ønsket om at inspirere andre til en god proces. Skoleledere, der har indført røgfri skoletid, tilbyder inspiration til både planlægning, forberedelse og håndhævelse.
Bestil eller download kataloget her


Gør arbejdstiden røgfri

Det er en god ide at indføre røgfri arbejdstid som en del af røgfri skoletid. På den måde fjernes rygning helt fra elevernes skoledag, og det er samtidig en hjælp til ansatte, der gerne vil stoppe med at ryge. Få inspiration til røgfri arbejdstid i samme katalog, som er nævnt ovenfor.

X:IT i 7.-9. klasse
X:IT er en indsats, som kan halvere andelen af elever, der ryger. X:IT består af røgfri skoletid, kompetencegivende undervisning og inddragelse af forældre. Kræftens Bekæmpelse tilbyder gratis undervisningsmateriale og forældremateriale til indsatsen. Læs mere her.

Cool Uden Røg
Cool Uden Røg er et undervisningsforløb og en fotokonkurrence der henvender sig til 7.-9. klasse. I 2020 sætter Cool Uden Røg fokus på gode frikvarterer uden røg. Cool Uden Røg kan indgå som en del af undervisningen i X:IT eller bruges alene. Læs mere her.

Få besøg af frivillige sundhedsformidlere
Kræftens Bekæmpelse har uddannet frivillige sundhedsformidlere, som gratis kan varetage undervisning om emnet rygning i 7.-9. klasse. Læs mere her. 

Kurser
Få nye kompetencer til at arbejde med rygning blandt unge, både når det kommer til forebyggelse og rygestop. På Kræftens Bekæmpelses "Forebyggerkursus" får du redskaber til at forebygge rygestart gennem undervisning, events og oplæg for elever og forældre. På kurset "Korte samtaler med unge" får du redskaber til at motivere den enkelte elev til at ændre rygevaner. Læs mere om kurserne her.

Gode råd om at indføre røgfri skoletid og arbejdstid
  • Få hele ledelsen med og gå i dialog med skolebestyrelsen
  • Skriv en kort og præcis røgfri politik 
  • Ansatte, forældre og elever skal vide, hvad røgfri skoletid betyder, og hvad der forventes af dem
  • Elever skal opleve, at alle ansatte håndterer regelbrud ens. Tal jævnligt om dette i medarbejdergruppen.
  • Vær konsekvent med håndhævelsen fra starten af
  • Gå i dialog med elever og ansatte, der synes det er svært. Afsæt især tid til dette i starten. 
  • Tænk flerstrenget. Overvej om skolen skal arbejde med X:IT.

Se her, hvad I med fordel kan være opmærksomme på i de forskellige faser af implementeringen:

Kom godt i gang: Beslutning, forberedelse og håndhævelse

Røgfri arbejdstid for skolens ansatte

Ansatte på skoler er vigtige forbilleder for eleverne på en lang række områder – også når det kommer til rygning. Derfor anbefaler Kræftens Bekæmpelse, at de ansatte er omfattet af røgfri skoletid. Dels kan det være svært for eleverne at forstå, at læreren må ryge, når de ikke selv må. Dels understøtter det den røgfri skoletid, fordi rygning bliver fjernet fuldstændig fra elevernes hverdag. Skolens ledelse kan henvise ansatte til kommunens rygestoptilbud. Her kan de få hjælp til rygestop, hvis de ønsker det, eller hjælp til at holde sig røgfri i løbet af en arbejdsdag.

Sanktioner og håndhævelse

Skoler er vant til at håndtere, at elever bryder regler, og det bedste er at håndhæve røgfri skoletid med samme procedurer, som skolens øvrige ordensregler håndhæves. Typisk medfører regelbrud samtaler med kontaktlærer og leder, og forældre inddrages fra starten af. I grove tilfælde kan eleven sendes hjem på 'en tænker', altså bortvises i en kort periode. Privatskoler har endvidere mulighed for at bortvise elever permanent. Ligesom med andre brud på ordensregler, vil det som regel kunne løses med samtaler. Det kan også være relevant at tilbyde eleven hjælp til rygestop eller spørge, hvordan skolen kan hjælpe med at komme igennem en dag uden at ryge. 

Nogle skoler er bekymrede for, hvem der skal kontrollere, om eleverne ryger. Det er ikke meningen, at lærerne skal være 'politibetjente'. Men hvis en elev gribes i at ryge eller kommer tilbage fra frikvarter og lugter af røg, så skal skolens almindelige sanktionssystem træde i kraft. Eleverne skal opleve, at brud på reglen har konsekvenser.

X:IT - rygeforebyggelse der virker

X:IT er Kræftens Bekæmpelses rygeforebyggende indsats til grundskoler. Ved hjælp af røgfri skole, undervisning og forældreinddragelse kan X:IT halvere andelen af elever, der ryger.

Læs mere om X:IT på www.xit-web.dk

Kontakt 

Skriv en mail til rogfriskoletid@cancer.dk eller ring til Tenna Børsting Christiansen på tlf. 3525 7538.

 

Kommuner med røgfri skoletid


Kommuner med røgfri arbejdstid

Få indblik i hvilke kommuner der har indført røgfri arbejdstid eller som er på vej til at indføre det.

Kort over kommuner med røgfri arbejdstid


Hvis du er lærer, pædagog eller sundhedsprofessionel

Find viden og gode råd til, hvordan du kan hjælpe børn, der mister en nær pårørende eller oplever alvorlig sygdom i familien.

Projekt OmSorg