Gå til sygdomsliste

Røgfri skoletid på grundskoler

Røgfri skoletid er et af de mest effektive redskaber til at undgå rygning blandt eleverne, og 8 ud af 10 danskere bakker op. Flere og flere skoler indfører derfor skoledage helt uden røg.

Med røgfri skoletid gør skolen en vigtig indsats for at nedbringe antallet af elever, der begynder at ryge, dampe og snuse. Samtidig skaber skolen en social kultur, der ikke er orienteret omkring rygning og andre tobaksprodukter. Skolen går forest og viser, at unge og rygning ikke hører sammen, og at den tager ansvar for elevernes sundhed og trivsel.

Flere skoler og kommuner vil gerne gå videre end den nuværende lovgivning og indfører røgfri skoletid for både elever og ansatte.

Se hvilke skoler og kommuner, der har indført røgfri skoletid

Røgfri skoletid i grundskolen

Inspirationskatalog

Kataloget "Røgfri skoletid i grundskolen" deler erfaringer og anbefalinger om røgfri skoletid. Vi har givet ordet til skolerne selv med ønsket om at inspirere andre til en god proces. 

Skoleledere, der har indført røgfri skoletid, tilbyder inspiration til både planlægning, forberedelse og håndhævelse. 

God læselyst!

Bestil det gratis katalog i Kræftens Bekæmpelses webshop

Printvenlig version: Katalog Røgfri skoletid i grundskolen

Gode grunde til at indføre røgfri skoletid i grundskolen
 1. Fællesskaber uden røg
 2. Forebygger rygestart
 3. Støtter elever i et rygestop
 4. Røgfri skoletid og en flerstrenget indsats virker
 5. Elever i grundskolen ønsker røgfri skoletid
 6. Samme regler for elever og ansatte

Læs mere om de gode grunde her

Sådan får skolen røgfri skoletid

Røgfri skoletid kan overordnet implementeres på to måder: 

 1. Skolen indfører reglen om, at eleverne ikke må forlade skolens område i skoletiden. Det betyder i praksis, at de ikke kan ryge i skoletiden, da rygning på matriklen er forbudt. Arbejdstiden gøres røgfri for ansatte.
 2. Skolen indfører reglen om, at elever ikke må ryge i skoletiden, hverken på eller uden for skolen. De store elever kan stadig smutte op til Føtex eller i kiosken, men de må ikke ryge. Arbejdstiden gøres røgfri for ansatte.

Med mindre beslutningen er truffet centralt i kommunen, er det den enkelte skole, der beslutter at indføre røgfri skoletid. Skolens ledelse kan sammen med skolebestyrelsen, MED-udvalg og evt. andre relevante aktører beslutte, forberede og gennemføre reglen om røgfri skoletid. Det er individuelt fra skole til skole, hvordan processen er, men det er vigtigt, at reglen bliver varslet i god tid og meldt ud til alle.

Gode råd om at indføre røgfri skoletid
 • Få hele ledelsen med og gå i dialog med skolebestyrelsen
 • Skriv en kort og præcis røgfri politik 
 • Sæt dato for indførelse og meld den ud i god tid - gerne et halvt år før
 • Ansatte, forældre og elever skal vide, hvad røgfri skoletid betyder, og hvorfor skolen indfører det
 • Brug lokalpressen til at vise lokalsamfundet, at I gør noget ved rygning
 • Gå i dialog med elever og ansatte, der synes det er svært
 • Tænk flerstrenget. Overvej om skolen skal arbejde med X:IT

Se her, hvad I med fordel kan være opmærksomme på i de forskellige faser af implementeringen:

Kom godt i gang: Beslutning, forberedelse og håndhævelse

Smidstrup-Skærup Skole
På Smidstrup-Skærup skolen i Vejle har der været røgfri skoletid siden 2012.

"For mange kan det måske se spændende ud at ryge. Så det her med at det kommer væk tror jeg gør, at man ikke får lyst til at prøve det." - Elev 

Røgfri skoletid for ansatte

Skolens personale er rollemodeller for eleverne, og rygning blandt ansatte betyder, at rygning bliver en del af elevernes skoledag. Derfor anbefaler Kræftens Bekæmpelse, at de ansatte er omfattet af røgfri skoletid. Dels kan det være svært for eleverne at forstå, at læreren må ryge, når de ikke selv må. Dels viser skolens ansatte, at de bakker op om, at rygning ikke skal være en del af skolens hverdag. Skolens ledelse kan henvise ansatte til kommunens rygestoptilbud. Her kan de få hjælp til rygestop, hvis de ønsker det, eller hjælp til at holde sig røgfri i løbet af en arbejdsdag.

Sanktioner

Skoler er vant til at håndtere, at elever bryder regler, og det bedste er at håndhæve røgfri skoletid med samme procedurer, som skolens øvrige ordensregler håndhæves. Typisk medfører regelbrud samtaler med kontaktlærer og leder, og forældre inddrages. I grove tilfælde kan eleven sendes hjem på 'en tænker', altså bortvises i en kort periode. Privatskoler har endvidere mulighed for at bortvise elever permanent. Ligesom med andre brud på ordensregler, vil det som regel kunne løses med samtaler. Det kan også være relevant at tilbyde eleven hjælp til rygestop eller spørge, hvordan skolen kan hjælpe med at komme igennem en dag uden at ryge. 

Kontrol

Nogle skoler er bekymrede for, hvem der skal kontrollere, at eleverne ikke ryger. Det er ikke meningen, at lærerne skal være 'politibetjente'. Men hvis en elev gribes i at ryge eller kommer tilbage fra frikvarter og lugter af røg, så skal skolens almindelige sanktionssystem træde i kraft. Eleverne skal opleve, at brud på reglen har konsekvenser.

SUNDskolen
SUNDskolen i Nykøbing Falster er med i indsatsen X:IT, der består af tre dele: røgfri skoletid, røgfri aftaler og undervisning.

"Vi har fået en kultur blandt eleverne, hvor det ikke er sejt at ryge."  

X:IT - rygeforebyggelse der virker

X:IT er Kræftens Bekæmpelses rygeforebyggende indsats til grundskoler. Ved hjælp af røgfri skole, undervisning og forældreinddragelse kan X:IT halvere andelen af elever, der ryger.

Læs mere om X:IT på www.xit-web.dk

Kontakt 

Tenna Børsting Christiansen: tennabc@cancer.dk / 3525 7538

 

Røgfri Fremtid

- Jeg synes ikke, at 40 børn og unge skal begynde at ryge hver dag. Hvorfor gør I ikke noget?

Se filmen
Læs mere på røgfrifremtid.dk


Røgfri dagpleje

Loven tillader rygning indendørs i dagplejen, bare det er uden for åbningstiden. Kommunerne må dog godt indføre helt røgfri dagpleje. Og det har nogle gjort.

Røgfri dagpleje

Røgfri arbejdstid

Overvejer I at indføre røgfri arbejdstid på din arbejdsplads? Få inspiration og gode råd til at sikre en god proces.

Pjece om røgfri arbejdstid


Kommuner med røgfri arbejdstid

Få indblik i hvilke kommuner der har indført røgfri arbejdstid eller som er på vej til at indføre det.

Kort over kommuner med røgfri arbejdstid