Gå til sygdomsliste

Røgfri skoletid på grundskoler

Røgfri skoletid er et af de mest effektive redskaber til at undgå rygning blandt eleverne. Med røgfri skoletid gør skolen en vigtig indsats for at nedbringe antallet af elever, der begynder at ryge, dampe og snuse. Samtidig skaber skolen en social kultur, der ikke er orienteret omkring rygning og andre tobaksprodukter.

Fra 1. januar 2021 er røgfri skoletid for elever et lovkrav på alle grundskoler, efterskoler og kostskoler. Flere kommuner og skoler har flere års erfaring med også at inkludere de ansatte, så de har røgfri arbejdstid.

Se hvilke kommuner, der har røgfri arbejdstid her.

Kom godt i gang med røgfri skoletid - sådan kan du bruge Kræftens Bekæmpelse
Røgfri skoletid i grundskolen

Røgfri skoletid – hvordan?
Kataloget "Røgfri skoletid i grundskolen" deler erfaringer og anbefalinger om røgfri skoletid. Vi har givet ordet til skolerne selv med ønsket om at inspirere andre til en god proces. Skoleledere, der har indført røgfri skoletid, tilbyder inspiration til både planlægning, forberedelse og håndhævelse.
Bestil eller download kataloget her


Gør arbejdstiden røgfri

Det er en god ide at indføre røgfri arbejdstid som en del af røgfri skoletid. På den måde fjernes rygning helt fra elevernes skoledag, og det er samtidig en hjælp til ansatte, der gerne vil stoppe med at ryge. Få inspiration til røgfri arbejdstid i samme katalog, som er nævnt ovenfor.

X:IT i 7.-9. klasse
X:IT er en indsats, som kan halvere andelen af elever, der ryger. X:IT består af røgfri skoletid, kompetencegivende undervisning og inddragelse af forældre. Kræftens Bekæmpelse tilbyder gratis undervisningsmateriale og forældremateriale til indsatsen. Læs mere her.

Undervisning om tobak 
Med undervisningsmaterialet Gå op i Røg får eleverne kompetencegivende undervisning om rygning og tobak inden for en række fag, bl.a. dansk, samfundsfag, geografi og matematik. Besøg Gå op i Røg her.

Få besøg af frivillige sundhedsformidlere
Kræftens Bekæmpelse har uddannet frivillige sundhedsformidlere, som gratis kan varetage undervisning om emnet rygning i 7.-9. klasse. Læs mere her. 

Røgfri skoletid i grundskolen

Plakter til grundskolen

"Tak fordi du ikke ryger i vores skolegård"
Download plakater fra Røgfri Fremtid, hvor du kan indsætte skolens eller kommunens eget logo. 

Se plakaterne her

Gode råd om at indføre røgfri skoletid
  • Skriv en kort og præcis røgfri politik 
  • Ansatte, forældre og elever skal vide, hvad røgfri skoletid betyder, og hvad der forventes af dem
  • Elever skal opleve, at alle ansatte håndterer regelbrud ens.
  • Vær konsekvent med håndhævelsen fra starten af
  • Gå i dialog med elever og ansatte, der synes det er svært
  • Tænk flerstrenget. Overvej om skolen skal arbejde med X:IT

Jeg var bekymret for, at lærerne skulle bruge deres tid på at være politimænd, men det er gået langt bedre, end vi havde forventet.

Skoleleder. Fra kataloget Røgfri skoletid i grundskolen

Sanktioner og håndhævelse

Det vigtigste ved håndhævelsen af røgfri skoletid er at være konsekvent og tydelig fra starten af og at gå i dialog med de elever, som synes det er svært at ændre vaner. Typisk medfører regelbrud samtaler med kontaktlærer og leder, og forældre inddrages fra starten af. I grove tilfælde kan eleven sendes hjem på 'en tænker', altså bortvises i en kort periode. Ligesom med brud på andre ordensregler, vil det som regel kunne løses med samtaler. Det kan være relevant at tilbyde eleven hjælp til rygestop eller spørge, hvordan skolen kan hjælpe med at komme igennem en dag uden at ryge. 

Nogle skoler er bekymrede for, hvem der skal kontrollere, om eleverne ryger. Det er ikke meningen, at lærerne skal være 'politibetjente'. Men hvis en elev gribes i at ryge eller kommer tilbage fra frikvarter og lugter af røg, så skal skolens almindelige sanktionssystem træde i kraft. Eleverne skal opleve, at brud på reglen har konsekvenser.

Kurser

Få nye kompetencer til at arbejde med rygning blandt unge, både når det kommer til forebyggelse og rygestop. På Kræftens Bekæmpelses "Forebyggerkursus" får du redskaber til at forebygge rygestart gennem undervisning, arbejdet med strukturelle rammer og redskaber til at inddrage forældre. På kurset "Korte samtaler med unge" bliver du uddannet til rygestoprådgiver og får redskaber til at motivere den enkelte elev til at ændre rygevaner.

Kontakt 

Skriv en mail til rogfriskoletid@cancer.dk eller ring til Tenna Christiansen på tlf. 3525 7538.

 

Hvis du er lærer, pædagog eller sundhedsprofessionel

Find viden og gode råd til, hvordan du kan hjælpe børn, der mister en nær pårørende eller oplever alvorlig sygdom i familien.

Projekt OmSorg